လင္းဇင္းသုိ႔ စစ္ခ်ီစဥ္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္ ပုန္ကန္မူျဖစ္ျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ မွဴ းမတ္မ်ား၏ တိုက္တြန္းမူေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဘုန္းအာဏာကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ လုိသည္က တစ္ေၾကာင္း စစ္ပန္းေနေသာ စစ္တပ္ကို ၆ လ သာနားျပီး ဇင္းမယ္သုိ႔ စစ္ထပ္မံ ခ်ီျပန္ေလ သည္။ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ တြင္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူေလသည္။ ဇင္းမယ္မင္းလည္း ဘုရင့္ေနာင္စစ္ခ်ီေသာ သတင္းကိုၾကားလွ်င္ ျမိဳ႔မွ ထြက္ေျပးေလ၏။

 ဇင္းမယ္မင္း သည္ ဇင္းမယ္ထက္ ပုိမုိခုိင္ခံ့ေသာ လင္းဇင္းျမိဳ ႔ကို ၀င္ေတာ္မူေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း လင္းဇင္း ကို တုိက္ရန္ ညီေတာ္တုိ႔ကို ေစလႊတ္ေလသည္။ ညီေတာ္တုိ႔မွ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ တုိက္သျဖင့္ လင္းဇင္းျမိဳ ႔က်ကာ မင္း ၂ ပါးကို ဖမ္းဆီးရမိေလသည္။ မင္း ႏွစ္ ပါးလည္း ကြပ္မ်က္ခံရေလ၏။

ထုိသုိ႔ ဇင္းမယ္တြင္ စစ္ခင္းေနစဥ္ ဟံသာ၀တီ ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ရွမ္းစစ္သူၾကီး တစ္ဦးကို
ေထာင္တြင္းရွိ ရွမ္းမ်ားမွ ကူညီကာ လြတ္သြားျပီး ရွမ္းစစ္သူၾကီးမွ လူသူစုရုံးကာ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္
ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားကို သိမ္းပုိက္ေနေလ၏။ရွမ္းစစ္သူၾကီးသည္ ဗညားက်န္းေထာ ဟူေသာ အမည္ကို ခံယူျပီး လူသူမ်ားကို စုရံုးရာ ဘုရင့္ေနာင္အား မေက်နပ္ေသာ လူမ်ားမွ ပူေပါင္းၾကသျဖင့္ အင္အား ၄ ေသာင္း အထိ ရွိလာေလသည္။

ထုိသုိ႔ အင္အားၾကီးလာျပီး ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပုိက္မည္ဟု စစ္ေၾကဌာျပီး ခ်ီတက္လာေလ၏။
ေနျပည္ေတာ္အတြင္းတြင္ ျမိဳ႔ေစာင့္တပ္ ၇ ေထာင္သာ ရွိျပီး ျမိဳ႔ေစာင့္မင္း အျဖစ္က်န္ခဲ့ေသာ နရပတိစည္သူ မွ ေနျပည္ေတာ္ကို ခုိင္ခံ့ေအာင္ ျပဳ ျပီး ဘုရင့္ေနာင္ထံသုိ႔ စာပုိ႔ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာပုိ႔ သံကို ဗညားက်န္းေထာ တပ္မွ ဖမ္းဆီးမိျပီး စစ္ကူေခၚစာမွာ ဘုရင့္ေနာင္ထံသုိ႔ မေရာက္ႏုိင္ ျဖစ္ေလ၏။

ဗညားက်န္းေထာ လည္း ေနျပည္ေတာ္ ကို ၀ုိင္းရံျပီး ျမိဳ ႔ကို ေပးရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ ျမိဳ ႔ေစာင့္မင္း နရပတိစည္သူမွ ပရိယာရ္ျပဳကာ ဘုရင့္ေနာင္၏ ေဆြးေတာ္မ်ိဴ းေတာ္မ်ား နန္းေတာ္မွ ေတာင္ငူသုိ႔ ေျပးသည္႔ ပံုစံလုပ္ကာ အမတ္တစ္ဦးျဖင့္ အျခံအရံ အေယာင္အေဆာင္ျဖင့္ ျမိဳ ႔အေနာက္တံခါးမွ ထြက္ေစေလသည္။

ဗညားက်န္ေထာ၏ ရဲမက္မ်ားမွ ထုိအျခင္းအရာကို ျမင္လွ်င္ ဗညားက်န္းေထာထံ ေလွ်ာက္ရာ ျမင္းတပ္ ၅ ေထာင္ျဖင့္ လုိက္ေစေလရာ ဗညားက်န္းေထာတြင္ ျမင္းတပ္အင္အားေလ်ာ့ေလသည္။ နရပတိစည္သူ လည္း အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ဆင္တပ္ ၅၀၀ ျဖင့္ ျမိဳ ႔ တံခါးဖြင့္ကာ ရုတ္တရုက္ ထြက္တုိက္ေလသည္။

ဗညားက်န္းေထာတြင္ ဆင္ ၁၀ စီးသာ ရွိျပီး ရဲမက္မ်ားလည္း ရုတ္တရုက္ ထြက္လာေသာ ဆင္တပ္ကို မတုိက္၀ံ့ဘဲ ဖရုိဖရဲ ေျပးေလသည္။ ဗညားက်န္းေထာလည္း အေျခအေနမေကာင္းသည္ကို သိသျဖင့္ တပ္ကို ဆုတ္ရေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပုန္ကန္သူမ်ား ေသာင္းက်န္းေနသည္ ဟူေသာ သတင္း သည္ လူခ်င္းေဆာင္ျပီး ဇင္းမယ္ျမိဳ ႔အတြင္း ျပန္႔ႏွံေနရာ ဘုရင့္ေနာင္မွ ထုိ သတင္းကို အတည္ျပဳ ရန္ အမတ္တစ္ဦး ကို ဆင္ ၆ စီး ၊ ေျချမန္ ကုလား ရွစ္ရာ ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ စံုစမ္းေစေလ၏။

ထုိစံုစမ္းလာေသာ အမတ္ကို ဗညားက်န္းေထာတပ္မွ တုိက္ခုိက္ရာ အမတ္လည္း က်ဆံုးျပီး ကုလားရွစ္ရာ ကိုလည္း ဗညားက်န္းေထာတပ္မွ ဖမ္းဆီးမိေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဧကန္အမွန္ ပုန္ကန္ သူ ရွိလိမ့္မည္ ဟု ေတြးမိျပီး သံလ်င္ျမိဳ ႔စားကို တုိက္ဆင္ သံုးရာ၊ စစ္သည္ ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အလ်င္ ခ်ီ တက္ေစေလ၏။

လမ္းခုလတ္တြင္ ဗညားက်န္းေထာတပ္ႏွင့္ ေတြ႔ျပီး တုိက္ၾကရာ ဗညားက်န္းေထာ ထုိစစ္ပြဲတြင္ က်ေလ၏။ ပုန္ကန္သူတုိ႔လည္း ေခါင္းေဆာင္က်သျဖင့္ ဖရုိဖရဲ ထြက္ေျပးၾကကုန္ေလသည္။ သံလ်င္ျမိဳ ႔စားလည္း ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အလ်င္ခ်ီတက္ကာ ပုုန္ကန္သူမ်ားကို ဘုရင့္ေနာင္၏ အမိန္႔အတုိင္း လုိက္လံ ဖမ္းဆီးရာ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးမိေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment