ဇင္းမယ္ကို သိမ္းပုိက္ျခင္း

ပဲခူးနန္းစံ ဘုရင့္ေနာင္သည္ မိမိ၏ အင္ပါယာကို ခ်ဲ႔ ထြင္ရင္း ဇင္းမယ္ ( Kingdom of Lanna ) ကို သိမ္းရန္ စစ္ျပင္ရာ မိမိ တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကုိလည္း စစ္အင္အားအလံုးအရင္း
ျဖင့္ ေနာက္မွ လိုိက္ေစ၏။ ဇင္းမယ္ဘုရင္ Mekuti (1551-1564) လည္း အစည္းအေ၀း ေခၚကာ ဘုရင့္ေနာင္ သည္ မိမိ၏ မဟာမိတ္ျပည္ေထာင္ ျဖစ္ေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို သိမ္းေတာ္မူျပီး ယခု မိမိ၏ ႏုိင္ငံကုိ ခ်ီ လာေလျပီ၊ ျပန္လည္ ခုခံရန္ သင့္သေလာ စသျဖင့္ ေဆြးေႏြး၏။
မွဴ းမတ္မ်ားကလည္း ဘုရင့္ေနာင္သည္ စစ္အင္အားၾကီး၏၊ စစ္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္တုိက္ေနသျဖင့္ စစ္ေရးစစ္ရာမွာ မိမိတုိ႔ထက္ သာႏုိင္၏၊ ပဲခူးစစ္တပ္ေတာ္ တခု တည္းမဟုတ္ မိမိတုိ႔ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ တပ္မ်ားလည္း ပါေသး၏။ မိမိတုိ႔ အင္အားသည္ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္တပ္၏ တစ္၀က္သာ ရွိသျဖင့္ တုိက္လွ်င္ အေရးေတာ္မသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကကုန္ရာ ဇင္းမယ္ဘုရင္ လည္း တိတ္တဆိတ္ရွိေနရာ တျခား အမတ္မ်ားကလည္း ျမိဳ ႔အႏွံကို စိန္ေျပာင္း ျမတပူ မ်ားျဖင့္ စီရင္ထားျပီး အရိပ္အကဲကိုၾကည့္ျပီးမွ လက္နက္ခ်ရန္ ေလွ်ာက္တင္ရာ ဇင္းမယ္ဘုရင္မွ သေဘာက် သျဖင့္ စိန္ေျပာင္း ျမတပူအေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ထူထူထပ္ထပ္ စီရင္ေလ၏။

ဇင္းမယ္မင္းဆက္၏ေနျပည္ေတာ္
မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ေခမာ၀ရတုိင္း က်ိဳဴ င္းတံုလည္း စစ္ကူမ်ား ေစလႊတ္ေပးေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဇင္းမယ္ျမိဳ ႔နားေရာက္လွ်င္ ဘုရင္ထံ ရာဇာသံလႊတ္ေလရာ ဇင္းမယ္ဘုရင္မွ အေတြ႔မခံသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ မွ မနက္ျဖန္ မုိးေသာက္လွ်င္ စစ္တုိက္မည္၊ ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား
 ေလွကား ျဖင့္ တက္ေစ၊ အဆက္မျပတ္ တက္ေစ၊ မနာခံလွ်င္ ထုိေနရာတြင္ ကြပ္ျမက္ေစ ဟု အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။မနက္မုိးေသာက္ေသာ္ ေအာင္စည္ေတာ္ကို တီးခတ္ျပီးလွ်င္ ဇင္းမယ္ျမိဳ ႔အား ၀ုိင္းရံေနေသာ ဘုရင့္ေနာင္၏ စစ္တပ္လည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမိဳ ႔ရုိးေပၚသုိ႔ တက္ၾကေလသည္။ ဇင္းမယ္ျမိဳ ႔တြင္းမွလည္း အျပင္းအထန္ ခုခံရာ ဘုရင့္ေနာင္ဘက္မွ တပ္သားအမ်ားအျပား က်ရူံးေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္သည္မ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိဘဲ တက္ျမဲတက္ရာ ျမိဳ ႔ရုိးေပၚေက်ာ္ႏုိင္ၾကျပီး ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ကာ ျမိဳ ႔တံခါးဖြင့္ႏုိင္ေလသည္။
၃၇ မင္း နတ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ယြန္းဘုရင္နတ္သည္ Mekuti ဘုရင္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ၾကီးလည္း တစ္၀က္နီးပါး ျပာက်ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္၏ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလည္း ေရႊေငြ မ်ားကို အလုအယက္ ယူၾကကုန္၏။ စစ္ဗုိလ္မ်ားလည္း ဘုရင့္ေနာင္အား ေလွ်ာက္တင္ျခင္းမရွိသျဖင့္
ဘုရင့္ေနာင္ လည္း သိရွိျခင္း မရွိေပ။ ဇင္းမယ္ဘုရင္လည္း နန္းေတာ္မွ ထြက္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ထံ အခစား ၀င္ေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း နန္းေတာ္တြင္ တည္ထားကုိးကြယ္ေတာ္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္အား ဖူးေမာ္ျပီးလွ်င္ သာသနာတည္ရာျဖစ္သျဖင့္ ဇင္းမယ္ ဘုရင္ကို လက္ရွိနန္းကုိသာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေလ၏။ စစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားပုထုိးမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ျပဳ ျပင္ေလသည္။ ဇင္းမယ္တြင္ ရွိေသာ ဆင္ေကာင္း၊
ျမင္းေကာင္း၊ ယြန္းထည္ပညာရွင္၊ ပန္း ၁၀ မ်ိဴ းေသာ အတတ္ပညာရွင္၊အေၾကာ္သည္(စာဖုိမွဴ း ျဖစ္လိမ့္မည္ ) ၊ ဇင္းမယ္ဘုရင္ ၏ ေဆြမ်ိဴ းေတာ္တခ်ိဴ ႔ တုိ႔ကို ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေအဒီ ၁၅၅၈ တြင္ ဇင္းမယ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့၏။ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ဇင္းမယ္ဘုရင္ Mekuti ကုိသာ နန္းျပန္လည္ အပ္ျပီး အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးကိုမူ ဇင္းမယ္ဘုရင္ ကိုသာ အာဏာကုန္ ေပးအပ္ျပီး အခြန္ေတာ္မ်ား၏ တစ္၀က္ကို ဟံသာ၀တီထံ ဆက္သရန္ တင္းၾကပ္ထား၏။
Share:

No comments:

Post a Comment