ရွမ္းကုိးျပည္ တြင္ပါ၀င္ေသာ မုိးညွင္းျပည္ ႏွင့္ မုိးမိတ္ျပည္ ကို ဘုရင့္ေနာင္ သိမ္းပံု

ေအဒီ ၁၅၅၆ တြင္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ဆုိင္လံု ႏွင့္ မုိးနဲေစာ္ဘြား တုိ႔ စစ္မက္အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ၾက
ျပီး မုိးနဲေစာ္ဘြားမွ အႏုိင္ရကာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားလည္း စစ္ပြဲတြင္ က်ေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရင့္ေနာင္ၾကားရာ နံနက္မင္းညီလာခံတြင္ အင္း၀ျပည္၊မြန္ဟံသာ၀တီတုိ႔ကို သိမ္းပိုက္ျပီးျပီ၊ ရွမ္းေစာ္ဘြား ကုိးျပည္ေထာင္၊ ယြန္းျပည္ ( ယခု ခ်င္းမုိက္တစ္၀ုိက္)၊ ဂုံျပည္ (ယခု က်ိဳဴ င္းတံုနယ္ ဂုံရွမ္းမ်ား ေနထုိင္ရာ ) ၊ ကသည္းျပည္ ၊ မ်ားကို သိမ္းပုိက္ျပီး လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ ထားလုိေၾကာင္း စသျဖင့္ မိမိသေဘာကို မိန္႔ေလ၏။

အမတ္ႏွင့္ စစ္သူၾကီးမ်ားကလည္း စစ္ေရးအျမင္မ်ားကို အၾကိတ္အနယ္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ စစ္သူၾကီး တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗညားဒလမွ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရား အား ေရေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္သင့္၊ မိမိႏွင့္ အိမ္ေရွ့မင္းသား၊ ညီေတာ္၊သမက္ေတာ္ ႏွင့္ အမွဴ းအမတ္မ်ားကမူ ကုန္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ ေျမျပင္ အႏွံ ခ်ီတက္ျပီး ျမိဳ ႔ရြာမ်ားကို တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ပါက က်ရူံးစရာမရွိေၾကာင္း စသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကရာ စစ္ခ်ီတက္လုိေသာ အမတ္မ်ားမွ ၀ုိင္း၀န္းေထာက္ခံၾကသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ကို သိမ္းပုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၅၆ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္အင္အား တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ျဖင့္ ထြက္ေတာ္မူေလ၏။

 ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္လာရာ တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား၏ ေယာက္ဖမွ ဘုရင့္ေနာင္ထံ အခစား၀င္လာျပီး မုိးညွင္းျမိဳ ႔အေနအထား မွန္သမွ် ကို ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း မိမိ၏ သားေတာ္၊ညီေတာ္၊သမက္ေတာ္ ကို မုိးညွင္းအား သိမ္းပိုက္ေစျပီး မိမိကုိယ္ေတာ္မွာမူ မုိးမိတ္ျမိဳ ႔ကုိ တုိက္ေလသည္။

မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားလည္း စစ္အင္အား ၄ေသာင္းျဖင့္ လမ္းခရီးတြင္ ၾကိဳကာ တုိက္ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္၏ ေရွ့ေျပးျမင္းတပ္ႏွင့္ တုိက္ရင္း ဘုရင့္ေနာင္တပ္မခံႏုိင္ကာ ဆုတ္ရေလ၏။ ျမင္းတပ္ေျပး
သည္ကို ေစာ္ဘြားျမင္လွ်င္ စည္ေတာ္ကို တီးေစျပီး ေနာက္မွ လုိက္ေစေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ခၽြန္းဖြင့္ကာ စစ္ရဲမက္အားလံုးကို တုိက္ရန္ စည္တီးေစေလ၏။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အလံုးလံုးအေထြးေထြး တုိက္ၾကရာ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တုိ႔ ဆင္စီးခ်င္းထုိးရာ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားဆင္မွ မခံနုိင္ ျဖစ္လာ ေနရာ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား၏ သားမက္မွ ၾကားျဖတ္၀င္ျပီး စီးခ်င္းထုိးကာ ေစာ္ဘြားအား ေနာက္ ဆုတ္ရန္ အခ်က္ေပးေလသည္။ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားလည္း တပ္ကို ဆုတ္ကာ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ေလ၏။

ထုိအခ်ိ္န္တြင္ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ သူလ်ွိဴ  မ်ားျဖစ္ေသာ ဗညားေလာႏွင့္ ဗညားက်န္းေထာ တုိ႔မွ အေသခံရဲမက္ ၂၀၀ ျဖင့္ ေစာ္ဘြား၏ လက္က်န္ တပ္မ်ားကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ ျမိဳ ႔တြင္း ရုတ္ရုတ္ ရုန္းရုန္း ျဖစ္ေနခ်ိန္ သူလွ်ိဴ  မ်ားမွ ျမိဳ ႔တံခါးကို ဖြင့္လုိက္ရာ ဘုရင့္ေနာင္တပ္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္တုိက္ သျဖင့္ မုိးမိတ္ျမိဳ ႔က်ေလသည္။ ေစာ္ဘြားလည္း ေျပးေတာ္မူေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း မုိးမိတ္တြင္ တပ္စခန္းခ်ကာ မုိးညွင္းျမိဳ ႔ကို အႏုိင္တုိက္လာေသာ မိမိ၏ သားေတာ္ကုိ ေစာင့္ေတာ္မူေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment