ေကာလဟာလကို ယံုမိေသာ အင္း၀ဘုရင္

ဟံသာ၀တီကို အလိုျပည့္ျပီးေနာက္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အင္း၀ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့ ၏။ ေရတပ္အင္အား ခုႏွစ္ေသာင္း ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ ရဲမက္ ခုနွစ္ေသာင္း၊ ျမင္း ငါးေထာင္၊ ဆင္ ၄ ရာျဖင့္ အင္း၀ကုိ တုိက္ရန္ ဟံသာ၀တီမွ  ေအဒီ ၁၅၅၃ ဇြန္လ ၁၁ တြင္ ထြက္ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္ နရပတိစည္သူလည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ စစ္ခ်ီသတင္းကို ၾကားလွ်င္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြား ငါးပါး ကို စာပုိ႔ကာ စစ္ကူေတာင္းေလ၏။

 ေစာ္ဘြား ငါးပါးမွာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား၊ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြား၊မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား၊မုိးညွင္းေစာ္ဘြား၊ ႏွင့္  မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား တုိ႔ျဖစ္ျပီး ေစာ္ဘြားမ်ား၏ စုစုေပါင္း အင္အားမွာ ေျခလ်င္ ၂ သိန္း၊ ျမင္း ၂ ေသာင္း၊ ဆင္ ၁ ေထာင္ ႏွင့္ ေရတပ္အင္အား ၁ သိန္း တုိ႔ျဖစ္ေလ၏။ အင္း၀တြင္လည္း စစ္အင္အား ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေလသည္။

ထုိသုိ႔ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္အလာကို ခံတပ္ေဆာက္ကာ ေစာင့္ေနၾကကုန္၏။ ဟံသာ၀တီက ခ်ီလာေသာ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ပုဂံေရာက္လွ်င္ နားေတာ္မူရာ ပုဂံစားမွ အင္း၀ ႏွင့္ ေစာ္ဘြား
ငါးပါး၏ အင္အားကို ေလွ်ာက္တင္ရာ ေဘးတြင္ ခစားေနေသာ အမတ္မ်ားမွ အင္အားျခင္း မမွ်သျဖင့္ တုိက္ရန္ မသင့္ေတာ္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း အမတ္မ်ားအမ်ိဴ းမ်ိဴ းေလွ်ာက္ထားမူေၾကာင့္ တပ္ေတာ္ကို ျပန္ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၅၃ ႏုိင္၀င္ဘာလ ၁၇တြင္ ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္(ယာယီ) ကို ဖ်က္ကာ နန္းေတာ္ အသစ္ေဆာက္ေတာ္မူေလ၏။ ေအဒီ ၁၅၅၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ တြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးျပီး ဘုရင့္ေနာင္မွ ေခမာဒါြရတံခါးေတာ္မွ ၀င္ကာ နန္းတက္ေတာ္မူေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း အလွဴ ဒါန္း အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ျပီး အယုတ္၊အလတ္၊အျမတ္ မေရြး ပုဆုိးအက်ၤ ီ၊ ဆန္စပါး အစရွိသည္ကို အလွဴ ေပး
ေလ၏။

ေအဒီ ၁၅၅၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ စစ္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ အင္း၀ကုိ သိမ္းရန္ ခ်ီတက္ ျပန္၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေၾကာင္း ေၾကဌာျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ အင္း၀မွ သိရွိျခင္း မရွိေပ။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဟံသာ၀တီ(ပဲခူး) မွ ခ်ီကာ ေတာင္ငူျမိဳ ႔ေရာက္လွ်င္ စစ္ေၾကာင္း သံုးေၾကာင္း ခြဲျပီး ခ်ီတက္ေလ၏။

ညီေတာ္ ေတာင္ငူစားကို ရမည္းသင္းအား တုိက္ေစရာ အေရးေတာ္ေအာင္ေလ၏။ ထုိအခါမွ ရမည္းသင္းစားလည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ ဆုတ္ကာ သတင္းေပးေလေတာ့သည္။ အင္း၀လည္း ေစာ္ဘြားမ်ားကို စစ္ကူေခၚေလေတာ့၏။

ဘုရင့္ေနာင္မွာမူ ပုဂံတြင္စခန္းခ်ကာ ေရႊစည္းခံုဘုရားကို ဖူးေမွ်ာ္ျပီး ေၾကးပိသာ ၃.၁၈ တန္ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းကို သြန္းလုပ္ ပူေဇာ္ေလ၏။ ထုိေနာက္ အမတ္မ်ားမွ ေလွ်ာက္ေလ၏ အင္း၀သည္ အလံုးအရင္း မ်ားသည္၊ ျမိဳ႔ရုိးျမိဳ႔ခံလည္း ေကာင္းသည္၊ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေထာက္ခံမူလည္း အျပည့္အ၀ ရေသာ ျမိဳ ႔ျဖစ္သည္၊ အင္း၀ကို စစ္ခင္းေနစဥ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ေရာက္လာေသာ္ စစ္ေရးမသင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ သုိ႔ေၾကာင့္ ပရိယာဥ္သံုးကာ ပုဂံတြင္သာေနျပီး အင္း၀ဘုရင္ ပုဂံထိ ခ်ီလာေအာင္ လုပ္ၾကံျပီး စီရင္မွ သင့္ေတာ္မည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း သေဘာက်ကာ အမ်ိဴ းမ်ိဴ းေသာ သတင္းကို အင္း၀ဘုရင္ၾကားသိေအာင္ လုပ္ၾကံျဖန္႔ ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္ ဖ်ားေနျပီ၊ ဘုရင့္ေနာင္တပ္သားမ်ား ေရာဂါဘယ ျဖစ္ျပီး နာလံမထူ ျဖစ္ေနျပီ၊ တပ္ကို ထပ္မံဆုတ္ျပီး ျပန္ေတာ့မည္ စသျဖင့္ ေကာလဟာလ မ်ားကို ျဖန္႔ရာ အင္း၀ဘုရင္လည္း ထုိသတင္းကို အမွန္ထင္ေလမိေတာ့၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္း၀ဘုရင္သည္ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ စစ္ကူကို မေစာင့္ေတာ့ဘဲ စစ္အင္အား ၄ ေသာင္းျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ရွိရာ ပုဂံသုိ႔ ခ်ီတက္လာေတာ့သည္။ ဘုရင့္ေနာင္ စခန္းခ်ရာ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ခါနီးတြင္ အင္း၀ဘုရင္သည္ စနည္းနာထြက္ေစရာ လုပ္ၾကံသတင္းမွန္း သိေလေတာ့၏။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ေႏွာင္း သြားျပီး ဘုရင့္ေနာင္တပ္မ်ား ျခံဳ ခုိကာ ရုတ္တရုက္၀င္တုိက္ေလေတာ့၏။ အလံုးလံုး အေထြးေထြး ျဖစ္ၾကကုန္ျပီး အင္း၀ ျမင္းတပ္ ပ်က္ေလ၏။

အင္း၀ဆင္တပ္လည္း ၾကံၾကံခံေသာ္လည္း ဘုရင့္ေနာင္ဘက္မွ ေလးတပ္၊ေသနတ္တပ္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ပစ္သျဖင့္ အင္း၀တပ္မ်ားမခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ တပ္ဆုတ္ရေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment