စစ္ခ်ီရင္း လမ္းခုလတ္တြင္ နတ္ရြာစံျခင္း

ေညာင္ရမ္းမင္းသည္ ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြားကို ေအာင္ႏုိင္ျပီးသည့္ေနာက္ အင္အားၾကီးေသာ မုိးေကာင္းသုိ႔ စစ္ခ်ီရန္ စစ္ျပင္ဆင္ျပန္ေလသည္။ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားလည္း ခ်ီတက္လာေသာ ေညာင္ရမ္းမင္း၏ တပ္ကို ျပန္လည္ခုခံေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားမမွ်သျဖင့္ ရူံးနိမ့္ကာ တပ္ပ်က္ေလသည္။
မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားကိုလည္း အရွင္ဖမ္းမိေလသည္။

Share:

ေညာင္ရမ္းမင္း အာဏာတည္ေဆာက္ပံု

ေတာင္ငူဘုရင္ႏွင့္ရခုိင္ဘုရင္တုိ႔သည္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကရာ မင္းႏွစ္ပါး သည္သံတမန္မ်ားျဖင့္ အျမဲတမ္း ဆက္သြယ္ေလ့ရွိၾကသည္။တေန႔လွ်င္ ရခုိင္ဘုရင္မွ စကားၾကြယ္ေသာသံအမတ္တဦးကို ေခါင္းေဆာင္ေစ
ျပီး'' ေကတုမတီႏွင့္ဓည၀တီတုိ႔ အၾကားတြင္ သံအဖြဲ႔မ်ားကို ဓားျပမ်ားအျမဲတေစလုယွက္ ေနွာက္ယွက္ေလ့ ရွိ၏။ ထုိေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အလံုးအရင္း သံလ်င္ျမိဳ႔တြင္ေနလွ်င္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိေပါက္မည့္အျပင္ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ပုိမုိေကာင္းကာ အခြန္မ်ားစြာ ရႏုိင္မည္ '' ဟု ေစေလ၏။

Share:

ဖခင္ဘုရင့္ေနာင္ ေျခရာလုိက္လုိေသာ ေညာင္ရမ္းမင္းသား

တပင္ေရႊထီး သည္ ေတာင္ငူမင္းဆက္ (အင္ပါယာ) တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္မွ အင္ပါယာတခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ငူအင္ပါယာ (Taungoo Dynasty 1485-1752 ) သည္ နႏၵဘုရင္လက္ထက္တြင္ ျပိဳကြဲသြားသည္ ဟုဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ သားေတာ္ ေညာင္ရမ္းမင္းမွဖခမည္းေတာ္၏ ျပိဳကြဲသြားသည္႔ နယ္ပယ္မ်ား ကို ျပန္လည္စုစည္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားသျဖင့္ သမုိင္းဆရာမ်ားမွ ေညာင္းရမ္းမင္းမွ ဆင္းသက္ေသာ မင္းမ်ားကို ေတာင္ငူအင္ပါယာ ၏ မင္းဆက္ တြင္ ထည့္ခဲ့ၾကသည္။

Share:

ဘုရင့္ေနာင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အင္ပါယာ ျပိဳကြဲျခင္း

ေအဒီ ၁၅၉၇ ခုနစ္တြင္ ရခုိင္ဘုရင္မွ ဟံသာ၀တီကို စစ္တုိက္ရန္ ျပင္ေနခ်ိန္ ဟံသာ၀တီထီးနန္းတြင္ နန္းတြင္းေရးရူပ္ေထြးေနေလ၏။ထုိႏွစ္ နတ္ေတာ္လတြင္ နႏၵဘုရင္အားကိုးရေသာ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ရ အမတ္ သည္ ဘုရင္၏ အမ်က္ေတာ္ေၾကာင့္ တံက်င္တင္ျပီး ေသဒဏ္ေပးျခင္းခံရသည္။ နႏၵဘုရင္မွာလည္း တရားေရးမ်ားကို မိမိစိတ္အလုိရွိသည္အတုိင္း သာ ဆံုးျဖတ္ေတာ့သည္။ ပညာရွိအမတ္မ်ားလည္း မင္းအာဏာကို ေၾကာက္သျဖင့္ မေျပာ၀ံ့ၾကေပ။ ဘုရင့္သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆုိးသြမ္းေသာင္းက်န္းေနေလ၏။ 
Share:

ဟံသာ၀တီအင္ပါယာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

နႏၵဘုရင္လက္ထက္တြင္ စစ္ခ်ီထြက္လွ်င္ က်န္းမာၾကံခုိင္ေသာ ေယာက်ၤားမ်ားကို စစ္အေျခခံသင္တန္းေပး
ျပီး လုိက္ပါအမူထမ္းရေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ခ်ီထြက္လုိျခင္းမရွိေသာ ေယာက်ၤားမ်ားသည္ ရဟန္း၀တ္ၾက 
ေလ၏။ ထုိအခါ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မ်ား တေန႔တျခားမ်ားလာေလရာ ရဟန္းစစ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းတုမ်ားကို ေအဒီ ၁၅၉၃ ေမလတြင္ စစ္ေဆးကာ ရဟန္းတုမ်ားကို လူထြက္ေစ၏။ 
နာမည္ၾကီးေသာ ဘားမဲ့ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ဘားတေမာ့ဆရာေတာ္ကိုလည္း မယံုၾကည္သျဖင့္ ေညာင္ရမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ သီတင္းသံုးေစေလသည္။ ထုိဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးသည္ မြန္ဘုန္းၾကီးျဖစ္ေလရာ ထုိသုိ႔ ေညာင္ရမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း အေပၚ ေနျပည္ေတာ္ တစ္၀ွက္ရွိ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား သေဘာမက်ၾကေခ်။ 

Share:

ဟံသာ၀တီအိမ္ေရွ႔စံမင္းသား ၏ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ

နႏၵဘုရင္သည္ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာျပီး ဟံသာ၀တီတြင္ အင္အားျဖည့္ေနစဥ္ ယုိးဒယားဘုရင္ ျဗနရစ္ မွ စစ္အင္အား ၈ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ စစ္ခ်ီတက္လာျခင္းအေၾကာင္းကို မုတၱမစားသည္ ကင္းေစာင့္မွ တဆင့္သိရျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သတင္းခ်က္ျခင္းပုိ႔ေလသည္။ နႏၵဘုရင္လည္း မုတၱမစားကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ျပန္လုိက္ျပီး မုတၱမနယ္တစ္၀ိုက္ရွိ ျမိဳ႔စား ၃၂ ဦးတုိ႔၏ စုေပါင္းတပ္မ ျဖင့္ ခုခံ ေစေလ၏။ 

Share:

နႏၵဘုရင္ ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ယုိးဒယား တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၈၅ ဧျပီလတြင္ ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ သည္ စစ္တပ္အင္အား တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသား အား ဦးေဆာင္ေစျပီး ယုိးဒယားသုိ႔ ထပ္မံခ်ီတက္ေစေလသည္။ ျဗနရစ္လည္း လမ္းခုလတ္တြင္ ဆီးၾကိဳျပီး ခုခံ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း မခံႏုိင္ဘဲ တပ္ကို ဆုတ္ကာ စုကလိခံတပ္တြင္ စခန္းခ်ျပီးေနေလသည္။ ခံတပ္တြင္ ျမတပူ၊စိန္ေျပာင္း အေျမွာက္ၾကီးမ်ား အထပ္ထပ္ခ်ထားသျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အနားကပ္မရျဖစ္ေနေလ၏။

Share:

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းေသာ ယုိးဒယားမင္းျဗနရစ္

ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ခ်ိန္တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ျဗနရစ္အား စစ္ေၾကာင္းတခုအျဖစ္ခ်ီရင္ အမိန္႔ခ်ထားရာ ယုိးဒယားဘုရင္ျဗနရစ္သည္ အခ်ိန္ေနာက္က်မွ ခ်ီတက္လာေလ၏။ နႏၵဘုရင္မွ အင္း၀ သုိ႔ ခ်ီတက္သြားျပီဟု ၾကားလွ်င္ အင္း၀သုိ႔ မလုိက္ဘဲ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထုိ ခ်ီတက္လာေသာ ယုိးဒယားတပ္ကို ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္ေစာင့္ မင္းသားဥပရာဇာလည္း ခမည္းေတာ္ အင္း၀ သုိ႔ ခ်ီသြားေလျပီ၊ အင္း၀သုိ႔သာ လုိက္ေလ ဟု စာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ဟံသာ၀တီမေရာက္ျပီ ျမင္းျဖင့္ ပုိ႔ ေစေလ၏။ အိမ္ေရွ႔ဥပရာဇာလည္း ျဗနရစ္ကို မယံုသျဖင့္ ျမိဳ႔ေတာ္ကို အခုိင္အလံုလုပ္ကာ ျမိဳ႔ရုိးေပၚတြင္ စိန္ေျပာင္းၾကီးမ်ားကို တင္ျပီး အသင့္အေနထားျဖင့္ ေနေလ၏။ 

Share:

နႏၵဘုရင္ ႏွင့္ အင္း၀သတုိးမင္းေစာ တုိ႔ စစ္ပြဲ

အင္း၀ရွိ သူလွ်ိဳမ်ား၏ သတင္းေပးမူေၾကာင့္ အင္း၀စစ္ျပင္ေနသည္ကို ဟံသာ၀တီ နႏၵဘုရင္သိလွ်င္ ျပန္ ခုခံ တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီမွဴးမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းအၾကံေပးမူေၾကာင့္ နႏၵဘုရင္သည္ အင္း၀စစ္မခ်ီမီ လက္ဦးမူယူျပီး အင္း၀သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေလသည္။ နႏၵဘုရင္သည္ သားေတာ္ဥပရာဇာကုိ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေစာင့္ရန္ ထားခဲ့ျပီး ေအဒီ ၁၅၈၄ မတ္လ ၁၅ တြင္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ 

Share:

နႏၵမင္းသား ဟံသာ၀တီထီးနန္းကို သိမ္းျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္း နႏၵမင္းသားမွ ဟံသာ၀တီထီးနန္း ကုိ ေအဒီ ၁၅၈၁ ေအာက္တုိဘာလ  ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းေတာ္မူေလသည္။ ယင္းေန႔တြင္ သားေတာ္အၾကီးကို အိမ္ေရွ႔စံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၅၈၂ စက္တင္ဘာ တြင္ ေသာင္သြပ္စားသည္ စႏၵားစားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပုန္ကန္ေၾကာင္း သတင္းၾကားရသျဖင့္ တုိက္ဆင္ ငါးရာ၊ ျမင္း ေျခာက္ေထာင္၊ စစ္သည္သူရဲ ရွစ္ေသာင္း ျဖင့္ ျပည္စားကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ကာ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ စႏၵားေရာက္လွ်င္ ျမိဳ႔စားမွ မတုိက္၀ံ့ဘဲ ျမိဳ႔ကုိသာ အခုိင္အမာ လုပ္ထားေလသည္။ 
Share:

ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ နတ္ရြာစံျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာသည္ ေတာင္ငူအင္ပါယာၾကီးကို မနားမေန တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ သက္ေတာ္ၾကီးရင့္ခ်ိန္တြင္ အျပင္းနာဖ်ားေတာ္မူကာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ ေအဒီ ၁၅၈၁ တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလ၏။ နတ္ရြာမစံခင္ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္သည္လည္း ထူးထူးျခားျခား ေရၾကီးခဲ့ျပီး ေလွမ်ားျဖင့္သြားလာခဲ့ရသည္။ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္မွာ ၆၅ ႏွစ္ ရွိေတာ္မူေလ၏။
ဘုရင့္ေနာင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ငူအင္ပါယာ

ဘုရင့္ေနာင္သည္ အေရွ႔ေတာ္အာရွသမုိင္းတြင္ အင္အားအၾကီးဆံုးေသာ စစ္အင္အား ႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ နယ္နမိတ္ ကို ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဧကရာဇ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိဖုရားၾကီး ၄ ပါးရွိျပီး ကုိယ္လုပ္ေတာ္ ေမာင္းမ ၅၀ ေက်ာ္ရွိကာ၊ သားေတာ္သမီးေတာ္ စုစုေပါင္းမွာမွတ္တမ္းအရ   ၉၇  ပါး ရွိခဲ့ေလ၏။ သားသမီးမ်ားျပားေသာ္လည္း စည္းကမ္းၾကီးေသာ မင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သားမ်ား နန္းလုပြဲ မျဖစ္ခဲ့ဘဲ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသား နႏၵ မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း နန္းတက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဘုရင့္ေနာင္ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ႏွလံုးရည္ထက္ျမက္ၾကကုန္ေသာ ဗညားဒလကဲ့သုိ႔ ပညာရွိ အမတ္ၾကီးမ်ား၊ လက္ရုံးရည္ ထက္ျမက္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ ေတာင္ငူအင္ပါယာသည္ အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္ အၾကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

ဘုရင့္ေနာင္ နတ္ရြာစံေသာ္ အေလာင္းေတာ္ကုိ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ သျဂိဳလ္ေတာ္မူၾကေလသည္။ ထုိေနာက္ ၁၅၈၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ တြင္ သားေတာ္  နႏၵမင္းသား နန္းတက္ကာ ဘုရင္အျဖစ္ ခံယူေလသည္။ နန္းတက္ပြဲျပဳလုပ္ျပီး ေနာက္ ၂ လအၾကာတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ေအာက္ခံ နယ္မ်ားမွ ဘုရင္ခံမ်ား မွ ဘုရင္သစ္အား လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပူေဇာ္ၾကေလသည္။ 
Share:

ေသြးေျမမက်ခဲ့ေသာ ဘုရင့္ေနာင္၏ သီဟုိဠ္ကၽြန္း အေရး

ေအဒီ ၁၅၇၆ ဇြန္လ ၃ ရက္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ ၏ ကုသုိလ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ ၏ ဌာပနာတုိက္ေတာ္ကို စတင္တည္ေဆာက္စျပဳေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိလတြင္ ထား၀ယ္စားမွ ဖမ္းမိေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္တစ္စီးကုိ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ဆက္သေလ၏။ ထုိလတြင္ပင္ သီဟုိဠ္ကၽြန္း ဘုရင္ Dharmapala of Kotte  (1541 – May 27, 1597 )မွ လက္ေဆာင္ႏွင့္တကြ ဘုရင့္ေနာင္ပူေဇာ္ရန္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ပြား ကုိ ေရႊေစတီျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ေစျပီး သေဘၤာႏွစ္စင္းျဖင့္ ဆက္လာေစေလသည္။

Share:

သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ရ အမတ္ၾကီး ဗညားဒလ ၏ ဘ၀နိဂုံး

လင္းဇင္းကို ဒုတိယအၾကိမ္တုိက္ရန္ ဟံသာ၀တီတြင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ ဘုရင့္ေနာင္၏ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ (သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔သည္ ဘုရင္အမ်က္ထြက္ျပီး ေသဒဏ္ေပးေသာ္လည္း ခ်က္ျခင္း သတ္ခြင့္မရ၊ ေခတၱဆုိင္းငံခြင့္ရေသာ ဘြဲ႔ျဖစ္သည္) ရ အမတ္ၾကီး ဗညားဒလ မွ အမိန္႔ေတာ္သာေပးပါ မိမိ ကိုယ္တုိင္ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ျပီး အႏုိင္တုိက္မည္ ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ထုိအေရးကို သေဘာတူျပီး စစ္အင္အား ၂ ေသာင္း၊ ျမင္း ၂ ေထာင္၊ ဆင္ ၂ ေထာင္ ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ ၏။ 
Share: