မင္းၾကီး ရန္ေနာင္ ၏ အၾကံ

မင္းၾကီးရန္ေနာင္သည္ အင္း၀ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္၏ ညီေတာ္ျဖစ္ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔က်ခ်ိန္တြင္ ေတာထဲသုိ႔ ေရွာင္ ရွား ေနခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေရွာင္ရွားေနေသာ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို အင္း၀မွဴးမတ္တုိ႔ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ သြားေရာက္ေခၚေစျပီး ျပင္စည္ျမိဳ႔ကို ေပးစားကာ မိမိ၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ စ၀္ေဆဟန္ဖ (ေခၚ) သိုဟန္ဘြား အား အစစအရာရာတြင္ သြန္သင္ေပးရန္ မိန္႔ၾကားကာ မုိးညွင္းသုိ႔ 
ျပန္ေလသည္။ 
သုိဟန္ဘြားလည္း ဖခမည္းေတာ္စီမံမူ႔ျဖင့္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္လုပ္ေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ စ၀္ေဆဟန္ဖ သည္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ျပည္၊ေတာင္ငူ သုိ႔ ခ်ီတက္သိမ္းပုိက္လုိေၾကာင္း မင္းၾကီးရန္ေနာင္ ႏွင့္ တုိင္ပင္သည္။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း အကယ္၍ စ၀္ေဆဟန္ဖ ခ်ီတက္လွ်င္ ျပည္ႏွင့္ေတာင္ငူ တုိ႔ ခံႏုိင္ မည္မဟုတ္၊ ေနာင္တခ်ိန္ အင္း၀ကို ျပန္လည္သိမ္းမည့္ အစီအစဥ္လည္း ပ်က္သြားႏုိင္သျဖင့္ ဘုရင္ျဖစ္သည္ မၾကာေသး ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ အလိုလို ညြတ္လွာလိမ့္မည္ ဟု စသျဖင့္ စကားအလိမၼာသံုး ကာ ေလွ်ာက္သျဖင့္ သုိဟန္ဘြားလည္း မခ်ီတက္ေတာ့ဘဲ ေနေလ၏။

ေအဒီ ၁၅၃၀ တြင္ ေတာင္ငူစား အနိစၥေရာက္ကာ သားေတာ္ မင္းတရားေရႊထီး မွ ျမို႔ကို အုပ္ခ်ဴပ္ေလ၏။ 
ေအဒီ ၁၅၃၂ အေရာက္တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီလာျပီး သားေတာ္သုိဟန္ဘြားကို ေခၚကာ စစ္အင္အား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ ျပည္စားလည္း ျမိဳ႔ကုိ ေသခ်ာစီမံကာ အခုိင္အခံျပဳထားေလ၏။ 

မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း ျပည္စားဆီသုိ႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္စာ ပုိ႔ကာ မိုးညွင္းမင္းထံ အညံခံေစေလ၏။ ျပည္စားလည္း မင္းၾကီးရန္ေနာင္ စာကို ဖတ္ျပီး မုိးညွင္းမင္းထံ အညံခံေလ၏။ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားလည္း ျပည္ျမိဳ႔ကို ရေသာ္ အလုိျပည့္ျပီး မုိးညွင္းသုိ႔ျပန္ေလသည္။ 

မင္းၾကီးရန္ေနာင္သည္ မိမိ၏ ျမိဳ႔ ရွမ္းလက္ေအာက္ ေရာက္သည္ကို မလုိလားသျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ သာ အျမဲတမ္းၾကံေနေလ၏။ သုိဟန္ဘြားမွာမူ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို မိမိ ညီအကို ကဲ့သုိ႔ ယံုၾကည္ကာ အတြင္းေတာ္သုိ႔ အျမဲတမ္း အစစ္အေဆးမရွိ ၀င္ေစေလ၏။ ရွမ္းအမတ္မ်ားမွ သတိထားရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလွ်ာက္တင္ပါမွ လက္နက္မကုိင္ေစပဲ ၀င္ေစေလ၏။ 

အင္း၀တြင္ ရွမ္းမ်ားၾကီးစုိးေနသည္ကို မလုိလားေသာ အင္း၀သား မ်ားမွ ေအာက္ျပည္သုိ႔ စုန္ဆင္းၾကရာ 
ေတာင္ငူတြင္ အမ်ားဆံုး အေျခခ်မိေလ၏။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း မိမိလူမ်ားကို လႊတ္ကာ ေအာက္ျပည္ ရွိ ျမိဳ႔စားမ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္း ဆက္သြယ္ကာ အင္း၀ကုိ ျပန္လည္ရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေလ၏။Share:

No comments:

Post a Comment