ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ နန္းတက္ေသာ ႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၀၁ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ နတ္ရြာလားသြားျပီျဖစ္ေသာ ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ သားေတာ္ေရႊေနာ္ရထာ ၏ ကၽြန္ ငေသာၾကာ မွ နရပတိ ကို လုပ္ၾကံေလ၏။ လုပ္ၾကံပံုမွာ ဘုရင္နရပတိမွ နန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရွိ စံနန္းတြင္ စံေနခုိက္ ငေသာၾကာမွ အခစား၀င္ကာ ဘုရင္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ကို ရုတ္တရုက္ထ ထုိးျပီး ဓားကုိလုကာ ဘုရင္ကို လွမ္းခုတ္ေလ၏။ ( ဘုရင္ကို အခစား၀င္လွ်င္ သက္ေတာ္ေစာင့္မွ တပါး မည္သူမွ လက္နက္ကုိင္ခြင့္မရွိ) ဘုရင္လည္း ေရွာင္လုိက္ရာ ထီးျဖဴ ကို ခုတ္မိေလ၏။
ဘုရင္ေဘးတြင္ အခစား၀င္ေနေသာ ေရနံ့သာစားလည္း ခ်က္ျခင္းထကာ ငေသာၾကာကုိ ၀င္လံုးေလ၏။ ထုိေန႔တြင္ ဘုရင္နရပတိသည္ သက္ေတာ္ေစာင့္ ၁ ဦးႏွင့္ ေရနံ့သာစားကိုသာ ေခၚကာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္း အပန္းေျဖေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရနံ႔သာစားလည္း ငေသာၾကာကို အတင္းဖက္ထားကာ ဘုရင္နရပတိအား ဓားျဖင့္ႏွစ္ဦးလံုးကုိသာ ကြပ္ေတာ္မူပါေတာ့ ဟု ဘုရင္ကို ေအာ္ကာ ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

ဘုရင္နရပတိမွာမူ ဓားျဖင့္ ငေသာၾကာကိုသာ ရေအာင္ ထုိးျပီး ကြပ္မ်က္ေလ၏။ ငေသာၾကာလည္း ထုိေနရာ တြင္ပင္ ေသဆံုးေလသည္။ ဘုရင္နရပတိလည္း ခ်က္ျခင္း အတြင္းေတာ္သုိ႔၀င္ကာ မင္းသားေရႊေနာ္ရထာကို  ဖမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။ ေရႊေနာ္ရထာသည္ အသက္ ၁၂ သာရွိေသးသည္။ ထုိမွ ေရႊေနာ္ရထာ၏ မယ္ေတာ္ကိုလည္း ဖမ္းေလ၏။ ဘုရင္နရပတိသည္ ထုိအေရးအခင္းကို စစ္ေဆးေစျပီး ေရႊေနာ္ရထာအား ေနာက္ကြယ္မွ ေထာက္ခံသူတုိ႔အား ကြပ္မ်က္ေလ၏။ ေရႊေနာ္ရထာကုိလည္း မင္းညီမင္းသားတုိ႔အား ကြပ္မ်က္သည့္အတုိင္း ေရထဲတြင္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။ 

ေအဒီ ၁၅၀၂ တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ပုိင္ျဖစ္ေသာ ေျမတူးကို တုိက္ေလသည္။ ေျမတူးစားလည္း မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ ႔မွ ဆုတ္ရေလသည္။ဘုရင္နရပတိမွ စစ္တပ္လႊတ္ျပီး ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိႏွစ္တြင္ စလင္းစား ကြယ္လြန္ျပီး စလင္းစား၏ မိဖုရားမွ ျပည္စား ႏွင့္ ေပါင္းကာ အင္း၀ ကို ပုန္ကန္သျဖင့္ ဘုရင္နရပတိလည္း ဘုရင့္တပ္မ်ားကို စလင္း သုိ႔ ေစလႊတ္ေလသည္။ စလင္းကို တုိက္ခိုက္ေအာင္ႏုိင္ေလသည္။ 

ေအဒီ ၁၅၀၅ အေရာက္တြင္ ေညာင္ရမ္းစား ငတံုးတာ မွ အင္း၀ကို ထပ္မံ ပုန္ကန္ ျပန္ေလသည္။ ငတံုးတာ သည္ ျပည္စား၊ ေတာင္ငူစား တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စေလျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေလ၏။ နရပတိလည္း ပုန္ကန္သူတုိ႔၏ အင္အားလည္း အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္ အင္း၀ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားကို စစ္ကူေခၚေလသည္။ 

ဘုရင္နရပတိလည္း အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား တပ္ႏွင့္ အင္း၀တပ္ ကို ေပါင္းျပီးလွ်င္ စေလကို ခ်ီတက္ေလသည္။ စေလျမိဳ ႔ကို အျပင္းအထန္ ၀င္တုိက္သျဖင့္ ငတံုးတာလည္း မခံႏုိင္ျဖစ္ျပီး တပ္ပ်က္ေလသည္။ ျပည္စား ႏွင့္ ေတာင္ငူစား ၏ တပ္လည္း ပ်က္ေလသည္။ ငတံုးတာလည္း ထုိစစ္ပြဲ တြင္ က်ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment