ဒုတိယမင္းေခါင္လက္ထက္ မြန္ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း

ေအဒီ ၁၄၈၃ အေရာက္တြင္ ဒုတိယမင္းေခါင္ကို ပုန္ကန္ေနေသာ ညီေတာ္ စလင္းစား ကံကုန္ေလ၏။ ထုိအခါ စလင္းစား၏ လူယံုေတာ္ အမတ္မ်ားမွ စလင္းျမိဳ ႔အား ဒုတိယမင္းေခါင္ထံ ျပန္လည္ ဆက္သေလ၏။ ေအဒီ ၁၄၈၄ အေရာက္တြင္ ညီေထြး ရမည္းသင္းစားမွ ေညာင္ရမ္းျမိဳ ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္ ျပန္သည္။ ေညာင္ရမ္းစားမွ မခံႏုိင္သျဖင့္ ရမည္းသင္းစားလက္ေအာက္သုိ႔ က်ေလသည္။ 
ဒုတိယမင္းေခါင္မွာမူ ညီအကိုခ်င္း ေသြးမစီးခ်င္သျဖင့္ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳ ခဲ့ေပ။ 
ေအဒီ ၁၄၉၂ ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာ္ မြန္ဘုရင္ ဓမၼေစတီမင္း နတ္ရြာစံျပီး သားေတာ္ ဗညားရံ မင္းျပဳေလ၏။ ထုိအခါ ေတာင္ငူစားမွ ရန္စသည့္သေဘာျဖင့္ ဟံသာ၀တီအပုိင္နယ္စပ္ ရွိ ေက်းရြာတခ်ိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ထုိသတင္းကို ဗညားရံၾကားလွ်င္ ေျခလ်င္အင္အား တစ္သိန္း၊ တုိက္ဆင္ တစ္ေထာင္ ျဖင့္ ဒြါရာ၀တီျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

ဟံသာ၀တီမွ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာရာ မခံႏုိင္မွန္း ေတာင္ငူစားသိသျဖင့္ အင္း၀သို႔ စစ္ကူ ပုိ႔ေပးပါရန္ စာပုိ႔ေလသည္။ ဒုတိယမင္းေခါင္လည္း စစ္ကူ အလံုးအရင္းပုိ႔ေလသည္။ အင္း၀မွ စစ္ကူမေရာက္ မီ ေတာင္ငူစား၏ ဗိုလ္မွဴ းျဖစ္သူ စည္သူေက်ာ္ထင္မွ စစ္သည္ ၄ ေသာင္း၊ ဆင္ ၅၀ ျဖင့္ ေတာင္ငူျမိဳ ႔အေနာက္တံခါးမွ ထြက္ျပီး ၀ုိင္းရံေနေသာ ဟံသာ၀တီအေနာက္တပ္ကို ၀င္တုိက္ရာ ဟံသာ၀တီတပ္ပ်က္ေလသည္။ 

ဗညားရံလည္း အင္း၀စစ္ကူေရာက္ေသာ္ ပုိျပီး အဆံုးအရူံးမ်ားမည္ကို စုိးသျဖင့္ တပ္ဆုတ္ေလ၏။ မြန္တပ္ကို ႏုိင္ေၾကာင္း ဒုတိယမင္းေခါင္ၾကားလွ်င္ ထီးျဖဴ ကို ဆင္ေပၚတင္ေစကာ ေတာင္ငူစားကို ဆုခ်ီးျမင့္ေလသည္။ 

ေအဒီ ၁၄၉၅ တြင္ ေတာင္ငူဗုိလ္မွဴ း မဟာသီရိေဇယ်သူရ ကို ရမည္းသင္းျမိဳ ႔ အား တုိက္ခုိက္လုပ္ၾကံ ရန္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။မဟာသီရိေဇယ်သူရလည္း စစ္သူရဲ ႏွစ္ေသာင္း၊ တုိက္ဆင္ ၅၀၊ ျမင္း သံုးရာ ျဖင့္ ရမည္းသင္းအပုိင္ေက်းရြာမ်ားကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္၏။ ရမည္းသင္းစားမွ အျပင္းအထန္ ျပန္လုိက္တုိက္သျဖင့္ မဟာသီရိေဇယ်သူရမွာ အားမတန္ရာ ဆုတ္ရေလ၏။

ထုိမွ အင္း၀သုိ႔ သတင္းအမွန္ကို တင္ျပရာ ဒုတိယမင္းေခါင္မွာ စိတ္မဆုိးသည့္အျပင္ လက္စြပ္ေတာ္ ႏွစ္ကြင္းကို ဆုအျဖင့္ ခ်ီးျမင့္ေလသည္။ ဒုတိယမင္းေခါင္သက္ေတာ္ ၅၄ အေရာက္တြင္  နတ္ရြာစံေလသည္။ ဒုတိယမင္းေခါင္သည္ ရုတ္တရုက္ ကံကုန္ရာ အင္း၀နန္းေတာ္ရွိ ၾသဇာၾကီးေသာ အမတ္မ်ားမွ မိမိတုိ႔အလုိက် သားေတာ္အငယ္ မင္းေဆြ (ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ) ကို အလ်င္အျမန္ ထီးနန္းတင္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment