ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္နရပတိ နတ္ရြာစံျခင္း

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္နရပတိသည္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားကုိ မိမိတစ္ႏုိင္ငံတည္း တုိက္လွ်င္ အင္အားမမွ်မွန္း သိသျဖင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားထံစစ္ကူေတာင္းေလ၏။ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားလည္း စစ္ကူေတာင္းစာ ေရာက္သည္ႏွင့္ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလ၏။ 
Share:

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္လက္ထက္ မတည္ျငိမ္ေသာ အင္း၀

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၆၈ (ေအဒီ ၁၅၀၆) တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ ဒီပဲယင္းျမိဳ ႔ကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ ထုိအခါ အင္း၀ဘုရင္မွ ပုဂံသတုိးကို ဗုိလ္မွဴး ခန္႔ျပီး ဒီပဲယင္းျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ပုဂံသတုိး လည္း မုိးညွင္းေစာ္ဘြား၏ စစ္အင္အားကို ေလ့လာသည္။ အင္အားၾကီးမားလြန္းသည္ကို သိသျဖင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေနျဖင့္ ေတြ႔ရန္ စာပုိ႔ေလသည္။ ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေသာ္ ပုဂံသတုိးမွ ဒီပဲယင္းအထိ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားအပုိင္ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ နယ္မ်ားကို စစ္မျပဳ ရန္ စသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ေလ၏။ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားလည္း သေဘာတူေလသည္။ 
Share:

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ နန္းတက္ေသာ ႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၀၁ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ နတ္ရြာလားသြားျပီျဖစ္ေသာ ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ သားေတာ္ေရႊေနာ္ရထာ ၏ ကၽြန္ ငေသာၾကာ မွ နရပတိ ကို လုပ္ၾကံေလ၏။ လုပ္ၾကံပံုမွာ ဘုရင္နရပတိမွ နန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရွိ စံနန္းတြင္ စံေနခုိက္ ငေသာၾကာမွ အခစား၀င္ကာ ဘုရင္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ကို ရုတ္တရုက္ထ ထုိးျပီး ဓားကုိလုကာ ဘုရင္ကို လွမ္းခုတ္ေလ၏။ ( ဘုရင္ကို အခစား၀င္လွ်င္ သက္ေတာ္ေစာင့္မွ တပါး မည္သူမွ လက္နက္ကုိင္ခြင့္မရွိ) ဘုရင္လည္း ေရွာင္လုိက္ရာ ထီးျဖဴ ကို ခုတ္မိေလ၏။
Share:

ဒုတိယမင္းေခါင္လက္ထက္ မြန္ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း

ေအဒီ ၁၄၈၃ အေရာက္တြင္ ဒုတိယမင္းေခါင္ကို ပုန္ကန္ေနေသာ ညီေတာ္ စလင္းစား ကံကုန္ေလ၏။ ထုိအခါ စလင္းစား၏ လူယံုေတာ္ အမတ္မ်ားမွ စလင္းျမိဳ ႔အား ဒုတိယမင္းေခါင္ထံ ျပန္လည္ ဆက္သေလ၏။ ေအဒီ ၁၄၈၄ အေရာက္တြင္ ညီေထြး ရမည္းသင္းစားမွ ေညာင္ရမ္းျမိဳ ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္ ျပန္သည္။ ေညာင္ရမ္းစားမွ မခံႏုိင္သျဖင့္ ရမည္းသင္းစားလက္ေအာက္သုိ႔ က်ေလသည္။ 
ဒုတိယမင္းေခါင္မွာမူ ညီအကိုခ်င္း ေသြးမစီးခ်င္သျဖင့္ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳ ခဲ့ေပ။ 
Share: