အင္း၀ ဘုရင္ ဒုတိယမင္းေခါင္

ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္းဟု သမုိင္းဆရာမ်ား မွတ္တမ္းတင္ထား၏။ သူ႔လက္ထက္တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တ၀ုိက္ သာယာ၀ေျပာသည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ ကိုလည္း အထူး ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိ၏။ သက္ေတာ္ ၅၄ တြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။
Share:

အင္း၀ ႏွင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား တုိက္ပြဲ

အင္း၀ၾသဇာသည္ ရွမ္းျပည္ရွိေစာ္ဘြားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။ မဟာမိတ္ ပံုစံမ်ိဴ းျဖင့္ သံတမန္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မူရွိခဲ့သည္။ အင္း၀ဘုရင္အမ်ားစုသည္လည္း ရွမ္းေသြးမ်ားပါေနသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ သုိ႔ စစ္ခ်ီတိုက္ခုိက္ျခင္းမရွိ၊အစဥ္အလာအရ တျပည္ေထာင္ အကူအညီေတာင္းလွ်င္ တျပည္ေထာင္မွ  ကူညီေလ့ရွိသည္။
Share:

မြန္သူရဲေကာင္း သမိန္ပရမ္း

အင္း၀တြင္ မဟာသီဟသူရ အုပ္စုိးစဥ္ ဟံသာ၀တီတြင္ ဓမၼေစတီမင္း မွ အုပ္စုိးေန၏။ တေန႔ တြင္ ဟံသာ၀တီလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ဘုရင္မွ ေရွးယခင္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဆြေႏြးေနရာ တရုတ္အေၾကာင္းကို စကားစပ္မိၾကေလသည္။ အမတ္မ်ားမွ တရုတ္အင္အားၾကီးပံုကို ဘုရင္ထံ ေလွ်ာက္ရာ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ေသာ စစ္ေတာင္းျမိဳ႔စား သမိန္ပရမ္းမွ အမတ္မ်ား၏ သူရဲေဘာေၾကာင္ ေလွ်ာက္တင္ပံုကို မၾကိဳက္သျဖင့္ ဓမၼေစတီမင္းအား တရုတ္နယ္စပ္ ျဖစ္ေသာ ခႏၱီးျမိဳ ႔ထိ ခ်ီတက္ျပီး ေျမျခားသံတုိင္ စုိက္ျပမည္ဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေလွ်ာက္ ထားေလ၏။ 
Share:

အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ

အင္း၀ဘုရင္ နရပတိ သည္ ေျမးေတာ္လုပ္ၾကံျခင္းမွ ခံရျပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ မျပန္ေတာ့ဘဲ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းအား အင္း၀ထီးနန္းကို လႊဲအပ္ေပးလုိက္ေလ၏။ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းလည္း ေအဒီ ၁၄၆၈ ဇူလုိင္ ၂၄ တြင္ မဟာသီဟသူရ ဟူေသာဘြဲ႔ကို ခံယူျပီး အင္း၀ထီးနန္း ကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ 
Share: