မုိးညွင္းမင္း အလြန္ အင္း၀ အေျခအေန

မုိးညွင္းမင္းသည္ အင္း၀ထီးနန္းကို ယူျပီး ေနာက္ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။ သာသနာကုိလည္း အလြန္ၾကည္ညိုေသာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။ စိတ္သေဘာထား ေကာင္းမြန္ေသာ မင္းျဖစ္ျပီး သက္ေတာ္ ၆၀တြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။

နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ မုိးေကာင္းမင္းသားမွ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ဘြဲ႔ကို ခံကာ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္း ေလ၏။ ေအဒီ ၁၄၃၉ တြင္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းျပီး မင္းလုပ္ေလသည္။ နန္းတက္ျပီး ေနာက္ တႏွစ္ ေအဒီ ၁၄၄၀ တြင္ မုိးညွင္းမင္းတရားမွ သေဘာထားၾကီးစြာျဖင့္ လြတ္ထားေသာ ေတာင္ငူ၊ေတာင္ တြင္း၊ ရမည္းသင္း စား တုိ႔ကို အျပတ္သိမ္းယူရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။

ပထမဆံုး မင္းရဲေက်ာ္စြာ သည္ ပင္လယ္ျမိဳ ႔ကို တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို မလုိလား ေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ိဴ ႔မွ ပင္လယ္စားကို ကူသျဖင့္ အင္း၀တပ္မ်ား ပင္လယ္ကို မထုိးေဖာက္ ႏုိင္ေပ။ ပင္လယ္မရသျဖင့္ ရမည္းသင္းကို တုိက္ျပန္သည္။ ရမည္းသင္းလည္း မရ။ သုိ႔ႏွင့္ ေတာင္တြင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ျပန္သည္။


ေတာင္တြင္းစားမွ ဆင္စီးကာ ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ေလရာ အင္း၀တပ္ အင္အားၾကီး သျဖင့္ ေတာင္တြင္းစား က်ရူံးေလ၏။ ေတာင္တြင္းကုိ ေယာက္ဖေတာ္ကုိ ေပးျပီး။ ေတာင္ငူကို ဆက္လက္ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ျပန္ သည္။ ေတာင္ငူစား မင္းေစာဦးလည္း အျပင္းအထန္ ခုခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွ ေတာင္ငူကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွ အသစ္ခန္႔ထားေသာ မုိးေကာင္းစားမွ ပုန္ကန္ ႏုိင္ေခ် ရွိေၾကာင္း သတင္းရ သျဖင့္ မုိးေကာင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ ျပန္သည္။ ထုိသုိ႔ မုိးေကာင္းျမိဳ ႔ကို ၀ုိင္းရံျပီး လုပ္ၾကံေနစဥ္ အဖ်ားတက္ကာ သက္ေတာ္ ၄၀ တြင္ နတ္ရြာစံေလသည္။

မင္းရဲေက်ာ္စြာ နတ္ရြာစံလွ်င္ မုိးညွင္းမင္း၏ သားေတာ္အငယ္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ျပည္စား သီဟသူကို နန္းတင္ရန္ အမတ္တုိ႔မွ ျပင္ဆင္ၾကေလ၏။ မွဴ းမတ္တုိ႔လည္း ျပည္သုိ႔ စုန္ဆင္းကာ သီဟသူကို အင္း၀ ထီးနန္းသိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

သကၠရာဇ္ ၈၀၄ ေအဒီ ၁၄၄၂ တြင္ မုိးညွင္းမင္းသားေတာ္အငယ္ သီဟသူ အင္း၀နန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္ လုပ္ေလသည္။ နန္းတက္သည့္ ေန႔တြင္ ေယာက္ဖေတာ္ ျဖစ္သူ သီဟပေတ့မွ မုိးေကာင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ေလ၏။ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား သုိငံဘြားကိုလည္း ဖမ္းျပီး သီဟသူ ဆီသုိ႔ ပို႔ေလသည္။ Share:

No comments:

Post a Comment