မင္တရုတ္ (Ming Dynasty) မွ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ပုိင္နက္ သုိ႔ ခ်ီတက္လာျခင္း

မုိးညွင္းမင္း၏ သားေတာ္အငယ္ဆံုး သီဟသူ သည္ နရပတိ ဟု အမည္ခံယူျပီး အင္း၀တြင္ မင္းလုပ္
အုပ္ခ်ဴ ပ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ရမည္းသင္းျမိဳ ႔ ႏွင့္ ပင္လယ္ျမိဳ ႔ကို  ေျခလ်င္ စစ္သည္ ၈ ေသာင္း၊ ျမင္းတပ္ ေျခာက္ေထာင္၊ ဆင္တပ္ သံုးရာ ျဖင့္တုိက္ခုိက္ေစ၏။ ရမည္းသင္းစားလည္း အင္း၀တပ္ မ်ား စစ္မတုိက္ခင္ လက္နက္ခ်ကာ အညံခံေလ၏။

Share:

မုိးညွင္းမင္း အလြန္ အင္း၀ အေျခအေန

မုိးညွင္းမင္းသည္ အင္း၀ထီးနန္းကို ယူျပီး ေနာက္ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။ သာသနာကုိလည္း အလြန္ၾကည္ညိုေသာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။ စိတ္သေဘာထား ေကာင္းမြန္ေသာ မင္းျဖစ္ျပီး သက္ေတာ္ ၆၀တြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။

Share:

မုိးညွင္းမင္း၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

မုိးညွင္းမင္း၏ တပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ႔ အနီးတြင္ ခံတပ္ေဆာက္ကာ အခုိင္အမာ တပ္စြဲ ထားေလ၏။ တစ္ညေသာ္ မုိးညွင္းမင္းသည္ ရုပ္ဖ်က္ကာ အင္း၀တပ္သားတဲ အနီးအနားသုိ႔ လွည့္လည္သြားရာ တပ္သားမ်ား၏ ေျပာ ဆုိေသာ စကားမ်ားကို ၾကားျပီး ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္ေလ၏။

Share: