မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပု အင္း၀မွ ထြက္ေျပးျခင္း အေၾကာင္း

မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပု သည္ အဆင္းလွျပီး၊ စိတ္သေဘာထားမွာလည္း အလြန္သိမ္ေမြ႔ေလ၏။ မုိးညွင္းမင္း တရား၏ မိဖုရားအျဖစ္ ထပ္မံ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္အျပင္ နန္းတြင္းရွိ အမတ္မ်ားအားလံုး၏ ေလးစား
ျခင္းလည္း ခံရသူျဖစ္သည္။ ရွင္ေစာပု စံရာ နန္းေဆာင္သည္လည္း မိဖုရားေခါင္နီးပါး သားနားရာ မုိးညွင္း မင္း ၏ အခ်စ္ဆံုး မိဖုရား တစ္ပါး ျဖစ္ေလ၏။

မုိးညွင္းမင္း၏ ေျမွာက္စားျခင္း ခံရေသာ္လည္း မိမိ၏ စိတ္အစဥ္မွာမူ၊ မူလဌာေန ျဖစ္ရာ ဟံသာ၀တီသုိ႔သာ
ေရာက္ေနဟန္ရွိေလ၏။ ေအဒီ ၁၄၂၈ ခုနစ္တြင္ ဟံသာ၀တီမွ မြန္ရဟန္း ႏွစ္ပါး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ ၾကြလာရာ မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပုသည္လည္း မြန္ရဟန္း အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ သီတင္းသံုးေနေၾကာင္း  သိေသာ္ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေဟာေသာ တရား နာလုိသျဖင့္ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါး ကို နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ကာ ဆြမ္းကပ္တရားနာေလ၏။

                            (ဟံသာ၀တီနန္းတြင္ စံျမန္းေနသာ ဘုရင္မရွင္ေစာပု ပန္းခ်ီ )

ရွင္ေစာပုလည္း ဆြမ္းကပ္လွဴ ဒါန္းျပီး ဆက္ကပ္စရာ အလွဴ ေတာ္မ်ား လွဴ ဒါန္းေလ၏။ ထုိအခါ မြန္ရဟန္း
ေတာ္မွ ရွင္ေစာပုအား အင္း၀တြင္ ေပ်ာ္သေလာ ဟု ေမးျမန္းရာ ရွင္ေစာပုလည္း မိမိ၏ စိတ္ရင္းအမွန္ကို
ေလွ်ာက္ထားေလရာ ရဟန္း ႏွစ္ပါး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေလ၏။

ထုိမွ ရဟန္းႏွစ္ပါးမွ စိတ္မပူေလႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေပးမည္ဟု ကတိေပးေလ၏။
 မြန္ရဟန္းႏွစ္ပါးသည္ ဗဟုသုတ ႏွံစပ္ေသာ ရဟန္းမ်ား ျဖစ္ေလရာ ေဆးတစ္မ်ိဴ းေဖာ္စပ္ျပီး ရွင္ေစာပုကို ေသာက္ေစေလ၏။ ထုိေဆးေသာက္ျပီး ေနာက္တြင္ ရွင္ေစာပုသည္ ၀မ္းမွ အနီ၊အ၀ါ စသျဖင့္ သြားေလရာ နန္းတြင္းသမားေတာ္ကို ေခၚျပေလသည္။ သမားေတာ္လည္း ေရာဂါဆန္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေျဖေဆးကုိ အစြမ္းကုန္ ရွာေပးမည္ ဟု ေလွ်ာက္တင္ကာ ၁ ပတ္တိတိ မရွာေဖြႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ 

မုိးညွင္းမင္းလည္း အလြန္စုိးရိမ္ေတာ္မူေနစဥ္ မြန္ရဟန္းႏွစ္ပါးမွ အခစား၀င္ကာ ရွင္ေစာပု၏ ေရာဂါကို မိမိ တုိ႔ ၾကည့္ရူလုိပါသည္၊ မိမိတုိ႔ စြမ္းေသာ္ ကုသႏုိင္ပါမည္၊ ဟံသာ၀တီတြင္ ေျဖေဆးမ်ိဴ းစံု ရွိသည္ ဟု ဘုရင္ ကို မိန္႔ေလရာ မုိးညွင္းမင္းလည္း အရွင္ဘုရားတုိ႔ စြမ္းလွ်င္ ကုသေပးေတာ္မူပါ ဟု ရွင္ေစာပုကို ကုသရန္ ခြင့္ျပဳ ေလ၏။

ရွင္ေစာပု၏ ေရာဂါဆန္းေၾကာင့္ အပ်ိဴ ေတာ္မ်ားလည္း အနားမကပ္ရဲဘဲ ရွိေနသည္။ ထုိအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ရွင္ေစာပုအား ကယ္ရန္ မိမိတုိ႔၏ ရဟန္း သိကၡာကုိ ခ်ကာ သာမေဏ အျဖစ္ ေနေလ၏။ ကုသသည္႔ေနမွ စျပီး ေန႔တိုင္း ေန႔လည္ေစာင္းတြင္ ေသတၱာတခုကို နန္းတြင္းသုိ႔ သယ္၀င္ေလသည္။ ရဲမက္ တုိ႔ စစ္ေဆးေသာ္ ေဆးဥေဆးျမစ္ သာ ေတြ႔ေလသည္။

ရွင္ေစာပု၏ အတြင္းေဆာင္တြင္ ရွင္ေစာပုအား ကုသဟန္ ျပဳေနေလ၏။ ျပီးလွ်င္ ရွင္ေစာပု၏ အေရာင္စြန္း ေသာ ထဘီတုိ႔ကို ညေနေစာင္းတုိင္း ေသတၱာၾကီး ျဖင့္ ေနတုိင္းသယ္ေလ၏။ ရဲမက္တုိ႔ စစ္ေဆးေသာ္ ထဘီတုိ႔ကိုသာ ေတြ႔ေလ၏။ ထုိသုိ႔ ၄ ရက္တုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ္ ရဲမက္တုိ႔လည္း ၅ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ မစစ္ေဆးေတာ့ေပ။ မြန္ရဟန္း ကိုျမင္သည္ႏွင့္ မစစ္ေဆးဘဲ လႊတ္ေပးေလ၏။

ေနာက္ ကယ္ထုတ္မည့္ေန႔တြင္ မြန္ရဟန္း နွစ္ပါးသည္ သေဘာၤဆိပ္တြင္ ေလွသေဘၤာ အသင့္ စီစဥ္ ထားေလ၏။ မိမိတုိ႔ လွည္းတြင္လည္း ဓါးမ်ား ထည့္ကာ ၀ွက္ျပီး ယူလာေစ၏။ အင္း၀နန္းေတာ္ သုိ႔ ေသတၱာ ျဖင့္ ၀င္ေသာ္ ရဲမက္တုိ႔မွ မြန္ရဟန္းကို သိေနသျဖင့္ မစစ္ေတာ့ေပ။ မြန္ရဟန္း တုိ႔လည္း  အျပန္တြင္ ေသတၱာထဲသို႔ ရွင္ေစာပုကို ေနေစေလသည္။

အျပန္တြင္လည္း ရဲမက္တုိ႔ စစ္ေဆးျခင္း မရွိ။ နန္းေတာ္မွ ထြက္ျပီး ရဲမက္တုိ႔မ်က္စိေရွ့မွ လႊတ္သည္ႏွင့္ မြန္ ရဟန္း တုိ႔လည္း အလ်င္အျမန္ ေရဆိပ္ကို ကပ္ကာ ေလွျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ေအာက္ျပည္သုိ႔ စုန္ဆင္းေလသည္။

ရဟန္းႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ပရိယာယ္ ရွိသူမ်ားျဖစ္ေလရာ ျမိဳ႔တံခါးမွ လူတစုကုိ ဒုန္းစုိင္းေျပးထြက္ေစ ေလသည္။ ညေန စားေတာ္ေခၚခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ အပ်ိဴ ေတာ္တုိ႔လည္း နန္းေဆာင္အျပင္မွ  စားေတာ္သယ္လာျပီး အတြင္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ရန္ အခြင့္ေတာင္းစဥ္ အတြင္းမွ အသံမၾကားသျဖင့္ ၀င္ၾကည့္ရာ ရွင္ေစာပု ကို မေတြ႔ သျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ဘုရင္ဆီ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။

မုိးညွင္းမင္းလည္း သတင္းၾကားသည္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း မိမိ၏ ရဲမက္အမ်ားကို ေစလႊတ္ေလသည္။ ဗိုလ္မွဴ းမ်ား လည္း နန္းေတာ္မွ ထြက္လာျပီး ျမိဳ႔တံခါးမွဴ းအား စစ္ေမးေသာ္ တံခါးမွဴ းမွ ညေနေစာင္းတြင္ လူတစ္စု ဒုန္းစုိင္း ျမင္းစီးထြက္သြားေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ေလရာ ဗုိလ္မွဴ းလည္း ျမိဳ႔တံခါးမွ အျပင္းလုိက္ေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ ရွင္ေစာပုမွာမူ ေရေၾကာင္းျဖင့္ စုန္ဆင္းသြားေလရာ မည္သူမွ မသိလုိက္ေပ။ ရွင္ေစာပုလည္း မၾကာေသာရက္တြင္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ေရာက္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီကို မင္းျပဳေနေသာ ရွင္ေစာပု၏
ေနာင္ေတာ္ ဗညားရံ သိေသာ္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္လ်က္ တခမ္းတနားျဖင့္ ၾကိဳဆုိေလ၏။

ထုိသတင္းကုိ မုိးညွင္းမင္းၾကားေလရာ ရွင္ေစာပုသည္ မိမိထက္ သူ၏ တိုင္းျပည္၊ အမ်ိဴ းကုိ  ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေၾကာင္း သံုးသပ္ျပီး  မိမိခ်စ္ေသာသူ စိတ္သေဘာအတုိင္းရွိေစေတာ့ ဟု ဆုိကာ ရွင္ေစာပုအတြက္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီကုိ စစ္မျပဳေတာ့ေပ။ ထုိအခါမွ ရွင္ေစာပုသည္ ဟံသာ၀တီတြင္ ေနကာ မိမိ ေနာင္ေတာ္ လြန္ေသာ္ ဟံသာ၀တီနန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္မအျဖစ္ ဟံသာ၀တီကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့ေသး သည္။ (ဟံသာ၀တီ သမုိင္းကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ အက်ယ္ေရးသားပါမည္)


Share:

No comments:

Post a Comment