မုိးညွင္းမင္း မွ မိမိ၏ ၾသဇာအာဏာကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ေအဒီ ၁၄၂၆ တြင္ မုိးညွင္းကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနေသာ ရွမ္းမင္းတရားမွ အင္း၀ကို သိမ္းပိုက္ကာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေလရာ မုိးညွင္းမင္း၏ ၾသဇာျပန္႔ႏွံရာေဒသမွာ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာေျမပံုအရဆုိလွ်င္ မႏၱေလးတုိင္း၊စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း (ရွမ္းအေရွ့မူကား က်ိဴ င္းတံုေစာ္ဘြား အာဏာ ျပန္႔ေလ၏)၊ ယူနန္နယ္စပ္ရွိ ေဒသ တခ်ိဴ ႔၊ မေကြးတုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စေသာ ေဒသ မ်ားကို ၾသဇာ ျပန္႔ေလ၏။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ေဒသမ်ားကိုမူ ဟံသာ၀တီ(မြန္) တုိ႔မွ အုပ္
ခ်ဴ ပ္ေလ၏။ ရခုိင္ကိုမူကား ရခုိင္မင္းမ်ားသာ အုပ္ခ်ဴ ပ္လ်က္ရွိသည္။

မုိးညွင္းမင္းမွ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ျပီးေသာ္လည္း မိမိ၏ ၾသဇာကို တျခား နယ္စားမ်ားမွ ခ်က္ျခင္း လက္ခံျခင္း မရွိေသးေပ။ မိမိ ဘုရင္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အင္း၀ပုိင္နက္တြင္ မိမိ ၾသဇာ မခံလုိသူမ်ား ကို စစ္ တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ ၾသဇာအာဏာတည္ေဆာက္ေလ၏။

 မုိးညွင္းမင္းသည္ ရွမ္းလူမ်ိဴ းတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ရွမ္းစကား သာေျပာေသာ္လည္း ျမန္မာစကားကို အနည္းငယ္တတ္ကၽြမ္း၏။ နန္းေတာ္တြင္ စကားျပန္ ထားကာ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကုိ စကားျပန္မွ တဆင့္ မိန္႔ေလ၏။ မိမိကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း ျမန္မာစကား ကုိ ေလ့လာေလ၏။ မုိးညွင္းရွိ မိမိ၏ သစၥာခံရွမ္းအမတ္မ်ားကိုလည္း အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခၚကာ အမတ္ခန္႔ေလ၏။

ထုိအခါ အင္း၀လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွမ္းအမတ္မ်ားတစ္စု၊ ျမန္မာအမတ္မ်ားတစ္စု ျဖင့္ အင္း၀လႊတ္ေတာ္တြင္ အုပ္စု ႏွစ္ခု ျဖင့္ မုိးညွင္းမင္းလက္ထက္မွ စျပီး ကြဲေလ၏။ ေဒာဒီ ၁၄၂၆၊ သကၠရာဇ္ ၇၇၈ တြင္ မိုးညွင္းမင္း သည္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ့မင္းသားျဖစ္ေသာ မုိးေကာင္းမင္းသား ကုိ ပုခန္းတရဖ်ားကို သြား တုိက္ခိုက္ေစ၏။

မုိးေကာင္းမင္းသားလည္း စစ္အင္အား ၂ ေသာင္းျဖင့္ ပုခန္းဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။ ပုခန္းျမိဳ႔သည္ သစ္ခံတပ္ ျမိဳ ႔သာျဖစ္သျဖင့္ မုိးေကာင္းမင္းသား၏ ထုိးစစ္ကို မခံႏုိင္ဘဲ ပုခန္းျမိဳ ႔က်ေလ၏။ ပုခန္းတရဖ်ား သည္ မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပုကို တပင္တုိင္နန္းေတာ္ ( ရွင္ေစာပုသည္ ယခင္ ေက်းေတာင္ညိဳ မင္း၏ မိဖုရား ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူမွ အနားမကပ္ႏုိင္ရန္ သီးသန္႔နန္းေဆာင္ျဖင့္ ထားျခင္းျဖစ္သည္) မွ ေခၚထုတ္ကာ ျမိဳ႔ မွ ေျပးေသာ္လည္း မုိးေကာင္းမင္းသား၏ တပ္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရေလသည္။

ထုိသတင္းကို မိဖုရားဘုိ႔မယ္၏ သစၥာခံျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူစား၊ ေတာင္တြင္းစား၊ တုိ႔ၾကားေသာ္ မုိးညွင္းမင္း ဆီ လာေရာက္ကာ လက္နက္ခ်ေလ၏။ မုိးညွင္းမင္းလည္း သေဘာက်လက္ခံကာ အင္း၀ နန္းေတာ္တြင္ စားပြဲေသာက္ပြဲ အၾကီးအက်ယ္ က်င္းပျပီး လက္နက္ခ်ေသာ နယ္စား၊ ျမိဳ႔ စားမ်ား ႏွင့္ ပြဲေတာ္တည္ေလ၏။

 ေတာင္ငူစား ေစာလူးသခၤယာသည္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ ေရာက္ေနစဥ္ ယခင္က မိမိ၏ အရွင္သခင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ ၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မ်ား မွ ေတာင္ငူစားထံ တိတ္တဆိတ္လာေရာက္ကာ ငုိယုိျပီး " မိမိတုိ႔သည္  နန္းေတာ္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရျပီး ယခုအခါ ရုိးရုိးအိမ္ၾကီး တြင္သာ ေနရသည္၊ ေရႊနန္းေတာ္ ကို သတိရပါေပ့၊ အေမာင္ စြမ္းလွ်င္ သခင္မအတြက္ လက္စားေခ်ေပးပါ " ဟု နားခ် ၾကသျဖင့္ ေတာင္ငူစား သည္သခင္မကို ျပန္ေျပာင္း သတိရလ်က္ စိတ္ေျပာင္းေလ၏။

ေတာင္ငူစားကုိ မုိးညွင္းမင္းမွ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း အိမ္ေရွ့မင္းသား မုိးေကာင္းမင္းသား မွာမူ မယံုဘဲ ခမည္းေတာ္ကို ေတာင္ငူစားကို မျပန္လႊတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း မုိးညွင္းမင္းမွ ယံုၾကည္သျဖင့္
 ျပန္လႊတ္ေလ၏။ ေတာင္ငူစားလည္း မုိးညွင္းမင္းခ်ီးျမွင့္ေသာ အေဆာင္အေယာင္ ရတနာမ်ားကို ယူကာ
ေတာင္ငူသုိ႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ အင္း၀ကို ပုန္ကန္ ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment