အင္း၀မိဖုရားေခါင္ဘုိ႔မယ္ အခ်စ္ၾကီး၍ အမ်က္ၾကီးျခင္း

အင္း၀ေရႊနန္းရွင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ သီဟသူသည္ မြန္မင္းသမီး ႏွင့္ လက္ထပ္ ေသာ မဂၤလာပြဲေတာ္ ကို ခုႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္ အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေလ၏။ မိမိယခင္က ယုယခဲ့ေသာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ဘုိ႔မယ္ကို
ေမ့ေလ်ာ့မိေနေလ၏။ ခုႏွစ္ရက္လံုးလံုး ရွင္ေစာပုအနားကေန ခြာျခင္းမရွိသျဖင့္ မိဖုရားေခါင္မွာ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေနေလ၏။ 

ရွင္ေစာပုသည္ မိဖုရားတစ္ပါးသာျဖစ္ျပီး ညအိပ္ခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ နန္းတြင္းထံုးစံအရ မိဖုရားေတြေနေသာ ယာယီနန္းတဲတြင္သြား ေနရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္ သီဟသူမွ သူစံျမန္းရာ နန္းေဆာင္တြင္သာ ေခၚထား
ေလရာ မိဖုရားတုိ႔ၾကား တုိးတီးတုိးတီး ေျပာၾကသျဖင့္ မိဖုရားေခါင္ဘုိ႔မယ္ မွာ မခံမရပ္ ျဖစ္ေလေတာ့၏။

တခ်ိဴ ႔ကလည္း ရွင္ေစာပုကို မိဖုရားေခါင္ေျမွာက္ေတာ့မည္ ဘုိ႔မယ္ၾကီး ျပဳတ္ေတာ့မည္ စသျဖင့္ အတင္းေတြ ဆုိၾကရာ မိဖုရားေခါင္၏ အမ်က္မွာ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ေလေတာ့သည္။ ထုိအခါ အစီအစဥ္တခုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေရးဆြဲေလေတာ့သည္။

မိမိ၏ လူယံုကို စာတစ္ေစာင္ယူေစကာ အုန္းေပါင္လယ္သံဘြားကို သြားေပး ေစေလ၏။ စာတြင္ သီဟသူသည္ ျပည္ထဲေရးကို မၾကည့္၊ မိန္းမမ်ားႏွင့္သာ ေပ်ာ္သည္။ လက္ရုံး ရည္မရွိ၊ စစ္ျဖင့္ ခ်ီျပီး သီဟသူ အငိုက္တြင္ ၀င္တုိက္ပါ။ သီဟသူ မရွိလွ်င္ အင္း၀ေရႊနန္းကို သိမ္းပါ ဟု ဆုိေလ၏။

အုန္းေပါင္လယ္သံဘြားလည္း မိမိ၏ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေလ၏။ ထုိအခါ အမတ္တခဴ်ိ ႔ မွ မတိုက္ရန္
ေဆြးေႏြးေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ တုိက္ရန္လုပ္ၾကံရန္ ဘက္မွ သာသျဖင့္ အုန္းေပါင္လယ္သံဘြားလည္ မိမိ၏ စစ္သည္အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ခ်ီလာေလသည္။

ထုိခ်ိန္တြင္သီဟသူမွာ ေအာင္ပင္လယ္အရပ္ေရာက္ေနျပီး  ယာယီနန္းတည္ကာ အနားယူ စံစားေနေလ၏။ အုန္းေပါင္လယ္သံဘြားလည္း အေ၀းမွ စခန္းခ်ကာ လူလႊတ္ျပီး အေၾကာင္းကို ေသခ်ာ စံုစမ္းေစေလသည္။ မိဖုရားေခါင္ဘုိ႔မယ္လည္း ပရိယာရ္ျဖင့္ အင္း၀ စစ္သားမ်ားကို မိမိ၏ စံတဲနန္းေရွ့တြင္ ဖိတ္ေခၚကာ ပြဲၾကီး သဘင္လုပ္ျပီး မင္းႏွင့္တကြ အမ်ားစုေသာ စစ္သားမ်ားကို မူးေအာင္ အရက္တုိက္ေလ၏။

ထုိညတြင္ ဘုရင္လည္း အေပ်ာ္လြန္ေတာ္မူျပီး အိပ္ေမာက်ေနခ်ိန္၊ ရဲမက္မ်ားလည္း သတိေလ်ာ့ေနခ်ိန္ တြင္ အုန္းေပါင္လယ္သံဘြားသည္ ရုတ္တရုက္ ၀င္တုိက္ေလ၏။ ထုိအခါ အင္း၀ သီဟသူ သည္ သတိေကာင္း သူျဖစ္၏။ စစ္ငင္သံ ၾကားသျဖင့္ ခ်က္ျခင္းထကာ မိမိ၏ စီးေတာ္ဆင္ရွိရာကို ျမင္းျဖင့္ အလ်င္သြားေလ၏။

ထုိမွ စီးေတာ္ဆင္ျဖစ္ေသာ ရဲခက္စံလွကုိ စီးကာ ရန္သူကို ခံေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရန္သူဘက္မွ အင္အား ၾကီး သျဖင့္ ျမားသံုးခ်က္မိကာ ဆင္ေတာ္ေပၚမွ လဲက်ကာ နတ္ရြာစံေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္း၀ဗုိလ္မွဴ းတုိ႔ မွာ ဘုရင္ နတ္ရြာစံသည္ကို မသိဘဲ ရန္သူကိုသာ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ တုိက္ရာ အုန္းေပါင္လယ္သံဘြားမွာ မခံ ႏုိင္ သျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္ေလသည္။

စစ္ပြဲမွာ ၾကာရွည္ျပီး နံနက္မုိးေသာက္မွ ျပီးရာ ျပီးျပီးခ်င္း ဘုရင္ရွိရာကို အေျပးအလႊားသြားၾကရာ ရႊံထဲတြင္ အေလာင္းေတာ္ကို ေတြ႔မွ ၀မ္းနည္းၾကရေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္သီဟသူ ၏ မယ္ေတာ္မွာ ရွမ္းျဖစ္ေလ၏။ သီဟသူသည္ ရုပ္ အဆင္းလည္း ခန္႔ျပီး လွပသူျဖစ္ေလ၏။ မိဖုရားလည္း မ်ားသူျဖစ္၏။ အရြယ္ေရာက္ ကတည္းက အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မိန္းမေခ်ာတုိင္းကို လုိက္ျပီး စေနာက္တတ္သူျဖစ္ရာ ခမည္းေတာ္မင္းေခါင္မွ အလြန္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ထားရေလသည္။ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၃၁ သာ ရွိေသးေလသည္။

ထုိအေရးအခင္းအျပီးတြင္ မွဴ းမတ္တုိ႔လည္း ဘုရင့္အေလာင္းေတာ္ကို ေရႊမွန္ေခါင္းတြင္ ထည့္ကာ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သယ္ေဆာင္ေလသည္။ ထုိခ်ိန္ အင္း၀ နန္းေတာ္တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ဘုရင့္နတ္ရြာစံေၾကာင္း သတင္းၾကားလွ်င္ ခ်က္ျခင္း တန္ေဆာင္း မိဖုရားမွ ေမြးေတာ္မူေသာ မင္းလွငယ္ကို နန္းတင္ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္ သီဟသူသည္ မိဖုရားေခါင္ႏွင့္ သားသမီး မထြန္းကား၊ တန္ေဆာင္းမိဖုရား ႏွင့္သာ သားေတာ္ တစ္ပါး ထြန္းကားေလ၏။ မင္းလွငယ္သည္ သက္ေတာ္ ၉ ႏွစ္သာ ရွိေသးေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment