အင္း၀ တပ္မွဴ းေဟာင္းမ်ား၏ ပုန္ကန္မူမ်ား

ပုခန္းျမိဳ ႔ကို မုိးညွင္းမင္း၏ သားေတာ္မွ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္စဥ္က လက္ရဖမ္းဆီးမိေသာ အင္း၀စစ္သူၾကီး
ေဟာင္း ျဖစ္သူ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္သည္ အခ်ဴ ပ္မွ လြတ္ေျမာက္သြားျပီး ေရန႔ံသာရြာသုိ႔ သြားကာ ရြာသူၾကီး ကုိ စည္းရုံးျပီး ပုန္ကန္ေလ၏။ ရြာသားမ်ားကို စစ္လက္နက္မ်ား ဆင္ေပးျပီး ေတာင္ငူစား နဲ႔ မဟာမိတ္ ဖြဲ႔ ေလသည္။

Share:

မုိးညွင္းမင္း မွ မိမိ၏ ၾသဇာအာဏာကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ေအဒီ ၁၄၂၆ တြင္ မုိးညွင္းကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနေသာ ရွမ္းမင္းတရားမွ အင္း၀ကို သိမ္းပိုက္ကာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေလရာ မုိးညွင္းမင္း၏ ၾသဇာျပန္႔ႏွံရာေဒသမွာ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာေျမပံုအရဆုိလွ်င္ မႏၱေလးတုိင္း၊စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း (ရွမ္းအေရွ့မူကား က်ိဴ င္းတံုေစာ္ဘြား အာဏာ ျပန္႔ေလ၏)၊ ယူနန္နယ္စပ္ရွိ ေဒသ တခ်ိဴ ႔၊ မေကြးတုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စေသာ ေဒသ မ်ားကို ၾသဇာ ျပန္႔ေလ၏။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ေဒသမ်ားကိုမူ ဟံသာ၀တီ(မြန္) တုိ႔မွ အုပ္
ခ်ဴ ပ္ေလ၏။ ရခုိင္ကိုမူကား ရခုိင္မင္းမ်ားသာ အုပ္ခ်ဴ ပ္လ်က္ရွိသည္။

Share:

အင္း၀ကို မုိးညွင္းမင္းမွ သိမ္းပုိက္ျခင္း

အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္ကို ဘုရင့္မ်ိဴ းမဟုတ္ေသာ ေက်းေတာင္ညိုမွ နန္းသိမ္းလုိက္သျဖင့္ အင္း၀ပုိုင္ နယ္နိမိတ္ တြင္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားမွ အံ့ၾသၾကကုန္ေလ၏။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားထဲတြင္ ၾသဇာအင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္ေသာ ေမာရွမ္းသခင္ မုိးညွင္းမင္းတရား သည္ မိမိ၏ နန္းေတာ္တြင္ အမတ္မ်ားကို
ေခၚယူကာ အက်ိဴ းအေၾကာင္းတုိင္ပင္ၾကေလ၏။ မုိးညွင္းမင္းတရားသည္ ယခင္ အင္း၀ဘုရင္၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္ကာ အေရးအေၾကာင္းေပၚလွ်င္ ကူညီျမဲျဖစ္ေလ၏။

Share:

ငတပါးမင္း ေက်းေတာင္ညို

သကၠရာဇ္ (၇၈၇) ေအဒီ ၁၄၂၅ ၾသဂုတ္လတြင္ အင္း၀နန္းတြင္းရွိ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ၾကီးမ်ား ( အသက္ၾကီးေသာ အမတ္မ်ား အုပ္စု) မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ီတက္လာေသာ မွဴ းမတ္မ်ား၏ အၾကံ ကို ယူျခင္း မရွိဘဲ မင္းၾကီးသီဟသူ နတ္ရြာစံေၾကာင္း ၾကားသိေသာ အခါ အသက္ ၉ ႏွစ္သာ ရွိေသာ မင္းလွငယ္ကို နန္းတင္ေလ၏။

Share:

အင္း၀မိဖုရားေခါင္ဘုိ႔မယ္ အခ်စ္ၾကီး၍ အမ်က္ၾကီးျခင္း

အင္း၀ေရႊနန္းရွင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ သီဟသူသည္ မြန္မင္းသမီး ႏွင့္ လက္ထပ္ ေသာ မဂၤလာပြဲေတာ္ ကို ခုႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္ အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေလ၏။ မိမိယခင္က ယုယခဲ့ေသာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ဘုိ႔မယ္ကို
ေမ့ေလ်ာ့မိေနေလ၏။ ခုႏွစ္ရက္လံုးလံုး ရွင္ေစာပုအနားကေန ခြာျခင္းမရွိသျဖင့္ မိဖုရားေခါင္မွာ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေနေလ၏။ 

Share: