မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပု အင္း၀သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခံရျခင္း

ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္ နန္းတြင္းေရးမွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေလ၏။ မြန္ဘုရင္ ဗညားဓမၼရာဇ ႏွင့္ အိမ္ေရွ့မင္းမွာ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္လာျပီး အိမ္ေရွ့မင္းသား ဗညားရံသည္ တဂုံသုိ႔ သြားျပီး ဘုရင္အမိန္႔ကို နာခံျခင္းမျပဳ ဘဲ ပုန္ကန္သည့္ သေဘာမ်ိဴ းျဖင့္ ေနထုိင္ေလ၏။ ညီငယ္ဆံုး ျဖစ္သည့္ ဗညားက်န္း မွာလည္း မုတၱမ သုိ႔ သြားေနထုိင္ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ဟံသာ၀တီနန္းတြင္းေရး ရူပ္ေထြးေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး အင္း၀မွ အမတ္မ်ားက ဘုရင္ ကို စစ္ခ်ီရန္ အင္တုိက္အားတုိက္ ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ႏုိင္ေခ်ရွိေၾကာင္း အမ်ိဴ းမ်ိဴ း အဖံုဖံု ေလွ်ာက္သျဖင့္ ဘုရင္ သီဟသူလည္း စစ္ခ်ီရန္ အမိန္႔ျပန္ေလ၏။

ထုိေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ (၇၈၅) ေအဒီ ၁၄၂၃ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ အင္း၀ ေျခလ်င္တပ္သား ရွစ္ေသာင္း၊ ျမင္း စစ္သည္ ငါးေထာင္၊ တုိက္ဆင္ သံုးရာ ႏွင့္ နယ္စား၊ ျမိဳ႔စား အသီးသီးမွ တပ္သားတုိ႔ျဖင့္ ခ်ီတက္လာ
ေလ၏။ ခ်ီတက္လာျပီး ဗညားရံ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနေသာ တဂုံကို တုိက္ေလ၏။ ျမိဳ ႔တံခါးကို မေဖာက္ႏုိင္၊ ျမိဳ ႔ နား လည္း မခ်ဥ္းကပ္ ဘဲ တဂုံ ဘက္မွ ပစ္ေသာ အေျမာက္မေရာက္ရာ ေနရာ တြင္ ခံတပ္ေဆာက္ကာ ျမိဳ ႔ကို ၀ုိင္းျပီး ေနေလ၏။

ထုိစဥ္ ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္တြင္ ဗညားရံကို စစ္ကူေပးေရး မေပးေရး ေဆြးေႏြးၾကရာ မေပးေရး အတြက္ အေရးဆုိေသာ အမတ္တုိ႔မွ အႏုိင္ရရွိသြားသျဖင့္ ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိခဲ့။ ဗညားရံ လည္း တလ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေသာ္ မႏုိင္မွန္းသိသျဖင့္ မိမိ၏ ေခ်ာေမာလွပေသာ ညီမေတာ္ ကို အင္း၀ ဘုရင္ ထံ ဆက္သ ဖုိ႔ လုပ္ေလ၏။

ဗညားရံ ညီမေတာ္ ရွင္ေစာပုသည္ ေယာက်ၤားရွိျပီးသားျဖစ္၏။ သူမ အသက္ ၂၅ တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ သမိန္စည္သူမွ အနိစၥ ေရာက္သျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေနစဥ္ အင္း၀ ဘုရင္မွ စစ္ခ်ီလာသျဖင့္ စစ္ေျပျငိမ္း ရန္အတြက္ အသက္ ၂၉ တြင္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

မင္းသမီးကိုလက္ခံျခင္းမွာ အင္း၀ဘုရင္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က မိန္းမလုိက္စား ရာ ရွင္ေစာပုကို ျမင္သည္ ႏွင့္ စစ္ေျပျငိမ္းရန္ ခ်က္ျခင္း သေဘာတူလက္ခံေလ၏။ ဗညားရံလည္း မိမိညီမေတာ္ ကုိ ၾကီးမားလွေသာ
ျပာသာဒ္ ကဲ့သုိ႔ ေ၀ါယာဥ္ျဖင့္ လူအမ်ားျဖင့္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ သယ္ေဆာင္ေစေလ၏။

အင္း၀ တုိ႔ဘက္မွလည္း ျမစ္ ထဲတြင္ ေလွသေဘၤာ အၾကီးအငယ္ျဖင့္ ေစာင့္ေနေလ၏။
 ေရဆိပ္ ေရာက္ေသာ္ အင္း၀အမတ္တို႔မွ မင္းခန္းမင္းနားျဖင့္ ေခၚေဆာင္ျပီး ဘုရင့္ေလွေတာ္ေပၚတြင္
ေစာင့္ေနေသာ အင္း၀ဘုရင္ သီဟသူ ဆီကို ေဖာင္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေလသည္။

အင္း၀ဘုရင္ သီဟသူ လည္း ေလွဦးတြင္ ၾကိဳဆုိျပီး လက္လွမ္းေတာ္မူကာ မိမိ၏ ပလႅင္ေဘးသုိ႔ ေခၚ ေဆာင္ ထုိင္ေစေလ၏။ ထုိအခါ အင္း၀ မိဖုရားေခါင္ ဘုိ႔မယ္မွ မိဖုရားတုိ႔ စီးရာ ေဖာင္မွ ျမင္သျဖင့္ စိတ္ဆုိးေလ၏။

Share:

No comments:

Post a Comment