မင္ (Ming) တရုတ္သူရဲေကာင္း ကာမဏိ ႏွင့္ သမိန္ပရမ္း စီးခ်င္းထုိးပြဲ

သမိန္ပရမ္းသည္ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ စီးခ်င္းထုိးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  ပါးစပ္ရာဇာ၀င္အရ သမိန္ပရမ္းသည္ စီးခ်င္းထုိးရျခင္းမွာ အင္း၀ကို တရုတ္တုိ႔ အလံုးအရင္း တုိက္ခုိက္ ခဲ့ေသာ္ အင္း၀ပ်က္မည္၊ အင္း၀ တရုတ္ေအာက္ေရာက္လွ်င္ ဟံသာ၀တီကုိလည္း အေႏွးအျမန္ ျဖင့္ တရုတ္ ေတြ ခ်ီတက္ေကာင္းခ်ီတက္ႏုိင္သည္။ ယခု ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ အင္း၀ တုိ႔ စစ္ပြဲမွာ အိမ္တြင္းက 
ေမာင္ႏွမေတြ ရန္ျဖစ္သလုိသာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ငဲ့ျငာ ေနၾကေသးတယ္။ တရုတ္ဆုိလွ်င္ ငဲ့ျငာမည္ မဟုတ္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္ႏုိင္သည္ စသျဖင့္ အေတြးနယ္ခဲ်႔ျပီး သူ႔အစြမ္းကို ယံုၾကည္သည့္အတြက္လည္း စီးခ်င္းထုိး ရန္ လက္ခံျခင္းျဖစ္ေလ၏။ခ်ိန္းသည့္ေန႔ ေရာက္လွ်င္ ကာမဏိသည္ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ အျပည့္နဲ႔ ခ်ီတက္လာသည္။ ျမင္းနီစီးျပီး ေရႊ
ေရာင္ကေသာ ၾကိဳးျဖင့္ ျမင္းကို ဆင္ထားေလသည္။ သံခ်ပ္၊ ပတၱျမားေက်ာက္စီဓါး၊ ေရႊေရာင္ လွံ စသျဖင့္ အျပည့္အစံု နွင့္ ေနေရာင္ ေအာက္မွာ သူရဲေကာင္း ကာမဏိသည္ နတ္သုိ႔ အသား အေရာင္ေတာက္ပ ေန
ေလ၏။

အင္း၀ျပည္သူတုိ႔လည္း ျမိဳ႔ရိုးေပၚမွ အျပည့္တက္ၾကည့္ၾကေလသည္။ သမိန္ပရမ္းမွာမူ ျမင္းတစ္ေကာင္၊ ကုိယ္မွာ ရုိးရုိး ရဲမက္အ၀တ္ကုိသာ ၀တ္သည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္ ခ်ီးျမင့္ထားေသာ ပတၱျမားဓါးကို ကုိင္ျပီး စီးခ်င္းထုိးမည့္ ကြင္းသုိ႔ ဒုန္းစုိင္းစီး၀င္လာသည္။ ေရာက္ေသာ္ ကာမဏိမွ ျမင္းေရး ကို စီးျပသည္။ အမ်ိဳးအမ်ိဳး အဖံုဖံု စီးသည္။ ျမင္းေပၚမွ ရပ္ကာ စီးျခင္း၊ လက္ႏွစ္ဖက္ ဆန္႔ကာ စီးျခင္း စသျဖင့္ ႏွစ္ဦးလံုး မိမိတုိ႔ အစြမ္းကို အကုန္ထုတ္ျပၾကသည္။

အစြမ္းျပျပီးေသာ္ သမိန္ပရမ္းမွ ျမင္းကို လွည့္ျပီး လွံကို ေနာက္မွာ ထားကာ လက္တစ္ဖက္ကို ဆန္႔ျပီး စီးကာ ကာမဏိထံ ဒုန္းစုိင္း ၀င္လာသည္။ ကာမဏိလည္း လက္ကို ဆန္႔ျပီး သမိန္ပရမ္းထံ အျပင္းထုိး၀င္သည္။ သမိန္ပရမ္းလည္း အနားေရာက္ေသာ္ ျမင္းကို လွည့္ျပန္သည္ ထုိအခါ ကာမဏိမွ ဓါးကို ေျမွာက္ျပီး ခုတ္မည္ ျပဳရာ သမိန္ပရမ္းမွ ျမင္း၏ကိုယ္ေဘးသုိ႔ ကပ္ရာတြင္၊ ျမင္းကလည္း သင္ထားသည္ျဖစ္ရာ ရပ္လုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ကာမဏိ၏ သံခ်ပ္တန္ဆာ အားနည္းခ်က္ ခ်ိဳင္းေအာက္ကို (သံခ်ပ္ကာမရွိ)လွံျဖင့္ ထုိးလုိက္ေလ၏။ ထုိအခါ ကာမဏိ၏ လည္ပင္းမွ လွံက ေပါက္ထြက္ေလ၏၊ သမိန္ပရမ္းလည္း ပတၱျမားဓါးျဖင့္ ေခါင္းကို ျဖတ္ယူကာ အင္း၀ ျမိဳ႔ရုိးဘက္ကို ျမင္းစီး သြားေလသည္။

ျမိဳ႔ရုိးေပၚမွ ၾကည့္ေနေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္ႏွင့္ အင္း၀ျပည္သူျပည္သားတုိ႔လည္း ၀မ္းသာအားရ ၾသဘာမ်ား ေပးၾကကုန္၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း အားရသျဖင့္ သမိန္ပရမ္းကုိ သမီးအငယ္ ျဖင့္ စံုဖက္ျပီး မင္းသားဘြဲ႔ ေပးေလ၏။ တရုတ္တုိ႔လည္း ဂတိအတုိင္း တပ္ကို ႏုတ္ကာ ဆုတ္ခြာေလသည္။ အင္း၀ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔လည္း သမိန္ပရမ္းကို ဆုလာဘ္ေတြ ေပးကုန္ရာ သမိန္ပရမ္းမွာ ထုိေခတ္က မင္းညီမင္းသား တုိ႔ထက္ပင္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခ်မ္းသာသြားေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment