အင္း၀ ၏ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ဟံသာ၀တီကို စစ္ခ်ီ တုိက္ခုိက္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၇၈ ခုနစ္ ( ေအဒီ ၁၄၁၅ မတ္ ၁၃ ) တြင္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ့စံ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ရန္သူနယ္တြင္ နတ္ရြာစံ သည္ဟု ရဲမက္ေတာ္မ်ားက အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ သတင္းပို႔ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ၾကားလွ်င္ ခ်က္ျခင္း တပ္သားမ်ားကုိ စုရုံးျပီး အလံုးအရင္းျဖင့္ မြန္ျပည္သုိ႔ ဆင္းေလ၏။ လုိင္ျမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္လ်ွင္ တပ္ဆုတ္လာေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာ တပ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔သျဖင့္ ေစ့စပ္စြာ စစ္ေမးရာ အေၾကာင္းစံုကို သိသျဖင့္ ေက်ကြဲ ေတာ္မူေလသည္။

ထုိျဖင့္ ငါ့သား သခ်ၤ ိဳင္းကို သြားၾကည့္မည္ဟု ေဒါသတၾကီးျဖင့္ လုပ္ေလ၏။ အမတ္တုိ႔က မသြားသင့္ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားေသာ္လည္း နားမ၀င္ေတာ့ဘဲ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဒလသုိ႔ ခ် ီတက္ေလ၏။ ထုိစဥ္ ဒလတြင္ ရာဇာဓိရာဇ္သားေတာ္ ဗညားရံမွ ေစာင့္ၾကပ္ေနရာ အင္း၀တပ္မ်ား ဆုတ္သြားသည္ကို သတိမဲ့ေနသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ညအခ်ိန္ ခ်ီတက္လာျပီး ေလွခတ္သံ ၾကားသည္ကို မိမိတုိ႔ ပုသိမ္ကုန္သည္ မ်ား လာသည္ဟု ထင္ျပီး သြား စစ္ေဆးျခင္း မျပဳသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္တပ္မ်ား အလံဳးအရင္းျဖင့္ ဒလကို တက္သိမ္းေလ၏။

ဗညားရံလည္း ျမင္းတစ္စီးျဖင့္ ကုိယ္လြတ္ရုံးေျပးေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း သားေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ သခ်ၤ ိဳင္းသုိ႔သြားျပီး ထီးျဖဴ မိုးေစလ်က္ သားေတာ္အရုိးကိုယူျပီး ေရႊအုိးတြင္ ထည့္ျပီး ဘုရင္စီးေတာ္ ေလွေတာ္ရွိ ပလႅင္တြင္ တင္ေစကာ အင္း၀ပိုက္နက္သုိ႔ ယူေဆာင္ေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၇၈၀ ( ေအဒီ ၁၄၁၈) တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္အင္းအား ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ဒလျမိဳ႔ ကို တုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ႔ ခုိင္ခံလွေသာေၾကာင့္ တဂုံကို ခ်ီတက္ျပီး တုိက္ျပန္သည္။ တဂုံစား ဗညားစက္ ( ရာဇာဓိရာဇ္၏သား ) ႏွင့္တကြ တျမိဳ႔လံုးကို သိမ္းပုိက္ ႏုိင္ေလသည္။ ထုိေနာက္ သန္လ်င္ကို တိုက္ျပန္သည္။ မရေသာေၾကာင့္ ေမာ္ပီျမိဳ႔ တုိက္ျပန္သည္။ ေမာ္ပီသည္ သစ္တပ္ျမိဳ႔သာ ျဖစ္သျဖင့္ မခံႏုိင္ဘဲ အင္း၀လက္သုိ႔ က်ေလသည္။ ထိုခ်ိန္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွမူ မုတၱမ သုိ႔ ေရာက္ေနေလ၏။

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္လည္း ရာဇာဓိရာဇ္သားေတာ္၊ အမတ္ သမိန္ျဖတ္စ၊ ႏွင့္ အမွဴးအမတ္ စစ္သည္ သု႔ံပန္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ကို ရသျဖင့္ သေဘာက်ေတာ္မူျပီး မြန္မင္းသားေတာ္
ဗညားစက္ကုိရသျဖင့္ ႏွလံုးေျပျပီး မြန္ႏွင့္ စစ္ မတုိက္ေတာ့ ဟု ဆုိကာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔
 ျပန္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment