တရုတ္တုိ႔ အေရးဆိုသည့္ စီးခ်င္းထုိးပြဲ

သကၠရာဇ္ ၇၇၇ တြင္ ( ေအဒီ ၁၄၁၂) အိမ္ေရွ့မင္းသား မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ ဘုရင္မင္းေခါင္အား ေအာက္ မြန္ျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္လုပ္ၾကံမည္ ခြင္ျပဳပါ ဟု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ နန္းေတာ္ရွိ အမတ္မ်ားကလည္း ဘုရင္ ကို စစ္ခ်ီရန္ အသင့္ဆံုး အခ်ိန္ပါဟု စသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကသျဖင့္ ဘုရင္လည္း ခြင့္ျပဳေလ၏။

အင္း၀စစ္သည္ေျခလ်င္ တစ္သိန္းသံုးေသာင္း၊ ရဲေလွၾကီး ၁၂ စင္း၊ ရဲေလွငယ္ ငါးရာ၊ ေလွာ္ကားသံေလွ ရွစ္ရာ၊ ဆင္တပ္ ေလးရာ၊ ျမင္းေျခာက္ေထာင္ ျဖင့္ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ျပန္ေလ၏။ ေပါက္ျမိဳင္သုိ႔ ေျခလ်င္ တပ္မွ အလ်င္ေရာက္သျဖင့္ တုိက္ရာ ေပါက္ျမိဳင္ျမိဳ႔ မခံႏုိင္သျဖင့္ အင္း၀ လက္တြင္းက်ေလသည္။

ထုိစဥ္ ေတာင္ငူသုိ႔ မြန္တပ္မ်ားမွ ရုတ္တရုက္ ၀င္တုိက္ရာ ေတာင္ငူစားလည္း ၾကံၾကံခံသျဖင့္ ဟံသာ၀တီ တပ္မ်ား ဆုတ္ရေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာတပ္သည္လည္း ေပါက္ျမိဳင္ကို ႏုိင္ျပီး ထပ္ခ်ီတက္လာရာ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ သားမက္ေတာ္ နဲ႔ လမ္းခုလတ္တြင္ ေတြ႔ၾကျပီး တုိက္ခုိက္ၾကရာ သားမက္ေတာ္ စီးေသာ မဂၤလာဆင္ေတာ္ ပကမတ္ ႏွင့္ သားမက္ေတာ္ သမိန္ပရမ္းကို ဖမ္းမိေလသည္။ ဟံသာ၀တီ တပ္လည္း ဆုတ္ျပန္ေလသည္။

ထုိေနာက္ ပုသိမ္သုိ႔ ခ်ီတက္ျပီး တုိက္ျပန္သည္။ ျမိဳ႔ခံေကာင္းသျဖင့္ မႏုိင္၊ ေျမာင္းျမကို တုိက္ျပန္သည္ မႏုိင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ တပ္မ်ားစုျပီး ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ ဖမ္းမိေသာ သားမက္ေတာ္နွင့္ တကြ အင္း၀သုိ႔ ဆန္တက္ေလသည္။

ထုိစဥ္ ယခင္က မင္းရဲေက်ာ္စြာႏွင့္ တုိက္ခုိက္ျပီး စစ္ရူံးသြားေသာ ေမာ္တံုျမိဳ႔စားမွ Ming Dynasty (AD1368–1644) ၏ လက္ေအာက္ခံ ယူနန္ဘုရင္ခံ ကို စစ္ကူ ေခၚ သျဖင့္ တရုတ္တုိ႔သည္ စစ္အင္အား  ၅ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ အင္း၀ သုိ႔ ခ်ီတက္လာသည္။ ယခုမူကား အင္း၀ တပ္မ်ား စစ္ပန္းေနသျဖင့္ ခ်ီတက္ျပီး မခုခံႏုိင္ေပ၊ ထုိေၾကာင့္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ တံခါး ထိတုိင္ တရုတ္ တပ္မ်ား ေရာက္လာေလသည္။ အင္း၀ျမိဳ႔တံခါး မွန္သမွ်ကို ပိတ္ဆုိ႔ျပီး ၀ုိင္းရံထားသည္။

တစ္လတုိင္ေအာင္ ၀ုိင္းထားေသာ္လည္း အင္း၀ဘက္မွ မည္သုိ႔မွ် မတံုျပန္၊ တရုတ္ဘက္က ရိကၡာ အခက္အခဲ ရွိသျဖင့္ စာ ေစေလသည္။ သူရဲေကာင္း အခ်င္းခ်င္း စီးခ်င္းထုိးၾကမည္၊ အင္း၀ ႏုိင္လွ်င္ တရုတ္တပ္ေတြ ဆုတ္မည္၊ အင္း၀ ရူံးလည္း ေမာ္တံုျမိဳ႔စား၏ သားမယားမ်ားကို ေပး ဟု ဆုိလာသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ သေဘာတူက သူရဲေကာင္း ေရြးၾကေလသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ေပါင္းတည္စားက မြန္မင္း သမက္ေတာ္ သမိန္ပရမ္းသည္ ရဲရင့္သည္၊ စစ္ပြဲတြင္ တုိက္ကြက္မ်ားသည္ သူရဲေကာင္းပီသသည္၊ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ဆုတ္လုိ႔သာ ဖမ္းခံထိသည္။ သူ႔ကို လႊတ္ျပီး စီးခ်င္းပြဲတြင္ သူ ရူံးခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က နာမည္မပ်က္ႏုိင္၊ ဟံသာ၀တီ ဘက္က ျဖစ္သည့္အတြက္ စုိးရိမ္စြာ မလုိ စသျဖင့္ မေကာင္းေသာစိတ္ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ေလ၏။

ဘုရင္လည္း သေဘာတူျပီး သမိန္ပရမ္းကို ေထာင္မွ လႊတ္ကာ ေကာင္းမြန္စြာ ေကၽြးျပီး တရုတ္ သူရဲေကာင္း ကို အႏုိင္တုိက္ပါ ဟု ဆုိေစသည္။ သမိန္ပရမ္းလည္း သေဘာတူေလ၏။
 (မွတ္ခ်က္ သမိန္ပရမ္း စီးခ်င္းထုိးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ေနာက္စာတြင္ ရူပါ)
Share:

No comments:

Post a Comment