မင္းရဲေက်ာ္စြာ အိမ္ေရွ့စံ ရာထူး ရျခင္း

မင္းရဲေက်ာ္စြာ သိန္းနီျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံေနသည္ဟု ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ရာဇာဓိရာဇ္ ၾကားလွ်င္ စစ္သည္ အင္အား တစ္သိန္း ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာျပီး ျပည္ျမိဳ႔ကို အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ေလေတာ့သည္။ ထုိစဥ္ ယုိးဒယား တုိ႔မွ မုတၱမျမိဳ႔ကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သည့္ သတင္းကို ၾကားေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း သားေတာ္ ဗညားပုသိန္ ကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ျပီး ျပည္ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံေစလ်က္ မိမိမွာမူ မုတၱမသုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။

                                           (Photo- အင္း၀ျမိဳ႔ရုိးေဟာင္း)

 အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီဘုရင္ မုတၱမသုိ႔ ခ်ီတက္သည္ဟု သတင္းၾကားသည္ႏွင့္ ျပည္သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိစဥ္ ဗညားပုသိန္မွာ ျပည္ကုိ ေအာင္ႏုိင္ျပီး ျမိဳ႔ကို သိမ္းထားေလသည္။ ဘုရင္ မင္းေခါင္ေရာက္လွ်င္ ျပည္ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံထားျပီး သိန္းနီမွတပ္ ႏုတ္လာေသာ သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၏ တပ္ကုိ ေစာင့္ေနေလသည္။

သားေတာ္တပ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အျပင္းတုိက္ခုိက္ျပန္သည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း မုတၱမျမိဳ႔ ကို ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္သိမ္းယူျပီးေနာက္ ျပည္ျမိဳ႔ကို ဘုရင္မင္းေခါင္တုိ႔ တုိက္ခုိက္ျပန္သည္ ဟု သတင္းရ သျဖင့္ တဖန္ ျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ျပီး အျပင္းဆန္တက္ေလသည္။ ေရာက္ေသာ္ စစ္သည္မ်ားက စစ္ပန္း သည္က တေၾကာင္း၊ ျပည္ျမိဳ႔တြင္းတြင္ ရိကၡာ အလံုအေလာက္မရွိသျဖင့္ ေရာက္ျပီး ၅ ရက္အၾကာ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ဆုတ္ေလသည္။

ထုိသုိ႔ တပ္ဆုတ္ေသာ္ အင္း၀တပ္တုိ႔လည္း ေနာက္မွ တပ္ၾကပ္မကြာ လုိက္ျပီး တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္တုိ႔တပ္မွာ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ႏုိင္ေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္ တုိ႔လည္းဟံသာ၀တီျမိဳ႔ကို အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ေသာ္လည္း လအတန္ၾကာေအာင္ မတုိက္ႏုိင္သျဖင့္ တပ္ကို ဆုတ္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ျပန္လည္ ဆန္တက္ေလသည္။

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ေရာက္လွ်င္ သားေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ အရည္အခ်င္းကို သေဘာက်သျဖင့္  အိမ္ေရွ့အရာ ေပးေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment