သိန္းနီ နဲ႔ အင္း၀ စစ္ပြဲ

သကၠရာဇ္ ၇၇၃(AD 1411) တြင္ သိန္းနီေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ကို တုိက္ခုိက္ရန္ ခ်ီတက္လာသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္ မင္းေခါင္၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား သိုေၾကာင္ဘြားက အလ်င္ သတင္းေပးသျဖင့္ သား ေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို လမ္းက ဆီးၾကိဳျပီး တုိက္ေလ ဆုိျပီး  စစ္သည္ ခုႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ေစာင့္ ျပီး ခုခံေစေလသည္။

သိန္းနီေစာ္ဘြားဘက္မွလည္း စစ္အင္အား ၅ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ တုိက္ေလသည္။ စစ္တုိက္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ရာဇသံတမန္မွ သိန္းနီေစာ္ဘြားအား မေခ်မငံ ဆက္ဆံျပီး အခြန္ကို ဆက္ခုိင္းရာ သိန္းနီေစာ္ဘြားဘက္မွ သဘာ မတူဘဲ အင္း၀ကို လံုး၀သိမ္းပိုက္ရန္ ခ်ီတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ သိန္းနီေစာ္ဘြား တပ္နဲ႔ မင္းရဲေက်ာ္စြာ တပ္ ေတြ႔ၾကျပီး အျပင္းအထန္ တုိက္ေလရာ သိန္းနီေစာ္ဘြားသည္ စီးေတာ္ဆင္ေပၚတြင္ပင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ခုတ္ေသာ ဓါးဒဏ္ ျဖင့္ နတ္ရြာစံေလသည္။ သိန္းနီေစာ္ဘြား က်ေသာ္ ၊ သိန္းနီေစာ္ဘြား တပ္မွ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔လည္း တပ္ကို ဆုတ္ေလသည္။

သိန္းနီေစာ္ဘြား၏ သားလည္း ဖခင္၏ ေနရာကို ယူ ဘိသိတ္ခ်က္ခ်င္း ခံျပီး ေစာ္ဘြားေနရာယူကာ ျမိဳ႔ကို အခုိင္အခံျပဳလုပ္ထားေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ၅ လတိတိ ျမိဳ႔ျပင္မွ ၀ုိင္းရံထားသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ သိန္းနီေစာ္ဘြားမွ တရုတ္ဆီက စစ္ကူေတာင္းထားရာ တရုတ္စစ္သည္တုိ႔ ခ်ီတက္လာျပီဟု မင္းရဲေက်ာ္စြာ သတင္းၾကားသျဖင့္ တရုတ္တပ္မ်ား ခ်ီတက္လာမည့္ ေနရာကို အရင္ ေနရာယူထားျပီး ခ်ံဳခုိ တုိက္ရာ တရုတ္တပ္ ပ်က္ေလသည္။ သံု႔ပန္းလည္း အမ်ားအျပား ရေလသည္။

 တရုတ္ကို တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္လွ်င္ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ သိန္းနီျမိဳ႔ကို ျပန္လာျပီး ၀ုိင္းရံ ျမဲ ၀ုိင္းရံ ထားေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment