အင္း၀ ၏ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ဟံသာ၀တီကို စစ္ခ်ီ တုိက္ခုိက္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၇၈ ခုနစ္ ( ေအဒီ ၁၄၁၅ မတ္ ၁၃ ) တြင္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ့စံ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ရန္သူနယ္တြင္ နတ္ရြာစံ သည္ဟု ရဲမက္ေတာ္မ်ားက အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ သတင္းပို႔ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ၾကားလွ်င္ ခ်က္ျခင္း တပ္သားမ်ားကုိ စုရုံးျပီး အလံုးအရင္းျဖင့္ မြန္ျပည္သုိ႔ ဆင္းေလ၏။ လုိင္ျမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္လ်ွင္ တပ္ဆုတ္လာေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာ တပ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔သျဖင့္ ေစ့စပ္စြာ စစ္ေမးရာ အေၾကာင္းစံုကို သိသျဖင့္ ေက်ကြဲ ေတာ္မူေလသည္။

Share:

အင္း၀အိမ္ေရွ့စံ မင္းရဲေက်ာ္စြာ စစ္ပြဲတြင္ က်ရူံးျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၇၆ ( ေအဒီ ၁၄၁၄) တြင္ ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္၏ အခါေပးမ်ားမွ ရာဇာဓိရာဇ္အား ဇာတာ ေတာ္ မသန္႔ဟု ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ထိုႏွစ္တြင္ တျခားေနရာသုိ႔ ကူးေလ၏။ ထုိေနာက္ အခါေတာ္ ေပးမွ ဇာတာေတာ္ သန္႔ျပီ ျပန္ေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္တြင္မူ ရာဇာဓိရာဇ္မွ အင္း၀အိမ္ေရွ့စံ ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ တုိက္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္နည္း တြက္ႏုိင္သေလာ ဟု ေမးရာ၊ အခါေတာ္ေပး အမတ္ တုိ႔ မွ ၇၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၄ ရက္ ေန႔ တြင္ တုိက္လွ်င္ ေအာင္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု တိတိက် က် တြက္ေပးေလ၏ ။
Share:

မင္ (Ming) တရုတ္သူရဲေကာင္း ကာမဏိ ႏွင့္ သမိန္ပရမ္း စီးခ်င္းထုိးပြဲ

သမိန္ပရမ္းသည္ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ စီးခ်င္းထုိးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  ပါးစပ္ရာဇာ၀င္အရ သမိန္ပရမ္းသည္ စီးခ်င္းထုိးရျခင္းမွာ အင္း၀ကို တရုတ္တုိ႔ အလံုးအရင္း တုိက္ခုိက္ ခဲ့ေသာ္ အင္း၀ပ်က္မည္၊ အင္း၀ တရုတ္ေအာက္ေရာက္လွ်င္ ဟံသာ၀တီကုိလည္း အေႏွးအျမန္ ျဖင့္ တရုတ္ ေတြ ခ်ီတက္ေကာင္းခ်ီတက္ႏုိင္သည္။ ယခု ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ အင္း၀ တုိ႔ စစ္ပြဲမွာ အိမ္တြင္းက 
ေမာင္ႏွမေတြ ရန္ျဖစ္သလုိသာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ငဲ့ျငာ ေနၾကေသးတယ္။ တရုတ္ဆုိလွ်င္ ငဲ့ျငာမည္ မဟုတ္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္ႏုိင္သည္ စသျဖင့္ အေတြးနယ္ခဲ်႔ျပီး သူ႔အစြမ္းကို ယံုၾကည္သည့္အတြက္လည္း စီးခ်င္းထုိး ရန္ လက္ခံျခင္းျဖစ္ေလ၏။Share:

တရုတ္တုိ႔ အေရးဆိုသည့္ စီးခ်င္းထုိးပြဲ

သကၠရာဇ္ ၇၇၇ တြင္ ( ေအဒီ ၁၄၁၂) အိမ္ေရွ့မင္းသား မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ ဘုရင္မင္းေခါင္အား ေအာက္ မြန္ျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္လုပ္ၾကံမည္ ခြင္ျပဳပါ ဟု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ နန္းေတာ္ရွိ အမတ္မ်ားကလည္း ဘုရင္ ကို စစ္ခ်ီရန္ အသင့္ဆံုး အခ်ိန္ပါဟု စသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကသျဖင့္ ဘုရင္လည္း ခြင့္ျပဳေလ၏။

Share:

မင္းရဲေက်ာ္စြာ အိမ္ေရွ့စံ ရာထူး ရျခင္း

မင္းရဲေက်ာ္စြာ သိန္းနီျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံေနသည္ဟု ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ရာဇာဓိရာဇ္ ၾကားလွ်င္ စစ္သည္ အင္အား တစ္သိန္း ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာျပီး ျပည္ျမိဳ႔ကို အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ေလေတာ့သည္။ ထုိစဥ္ ယုိးဒယား တုိ႔မွ မုတၱမျမိဳ႔ကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သည့္ သတင္းကို ၾကားေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း သားေတာ္ ဗညားပုသိန္ ကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ျပီး ျပည္ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံေစလ်က္ မိမိမွာမူ မုတၱမသုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။

                                           (Photo- အင္း၀ျမိဳ႔ရုိးေဟာင္း)

Share:

သိန္းနီ နဲ႔ အင္း၀ စစ္ပြဲ

သကၠရာဇ္ ၇၇၃(AD 1411) တြင္ သိန္းနီေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ကို တုိက္ခုိက္ရန္ ခ်ီတက္လာသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္ မင္းေခါင္၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား သိုေၾကာင္ဘြားက အလ်င္ သတင္းေပးသျဖင့္ သား ေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို လမ္းက ဆီးၾကိဳျပီး တုိက္ေလ ဆုိျပီး  စစ္သည္ ခုႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ေစာင့္ ျပီး ခုခံေစေလသည္။

Share: