ဟံသာ၀တီမွ ရခုိင္ျမိဳ႔မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူျခင္း

ေအဒီ ၁၄၁၁ တြင္ မြန္ဟံသာ၀တီမွ အင္း၀တုိ႔ သိမ္းယူထားေသာ ရခုိင္ျပည္ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလ၏။ စစ္တပ္အင္အား ၅ ေသာင္းခန္႔ျဖင့္ သံတြဲသုိ႔ ခ်ီတက္လာသည္။ သံတြဲစားလည္း ျမိဳ႔ကို ျပင္ဆင္ျပီး ခုခံေလသည္။ အင္း၀ သုိ႔လည္း စာပုိ႔ျပီး အေၾကာင္းၾကားေလသည္။ ၂ လၾကာေသာ္ သံတြဲစားမွ မြန္တုိ႔ တုိက္ခုိက္ဒဏ္ကို မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ႔ကို လက္လြတ္ေလသည္။

ဟံသာ၀တီတပ္တုိ႔ သံတြဲကို ျပန္လည္ အခိုင္အမာျပဳျပီး ေနေနေလသည္။ ထုိေနာက္ အင္း၀တပ္ မွ ခ်ီတက္လာျပီး သံတြဲျမိဳ႔ကို ထပ္မံ တုိက္ခုိက္ေလျပန္၏။ ျမိဳ႔ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ တုိက္ခုိက္ေသာ္လည္း မရသျဖင့္ အင္း၀ တပ္မ်ား ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံေလ၏။

သံုးလခန္႔ ၀န္းရံထားလ်ွင္ ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သား တုိ႔ အစာေရဆာ ျပတ္သျဖင့္ ငတ္ေနၾကေလသည္။ မြန္စစ္သည္ တုိ႔လည္း ငတ္မြတ္ကုန္ေလသည္။ ထုိအခါ မြန္စစ္သူၾကီး သမိန္ျဗပုိက္မွ စစ္ပရိယာယ္ သံုးေလသည္။ အၾကံမွာ ရာဇာဓိရာဇ္မွ စစ္ကူခ်ီတက္လာမည္ စာကို လာပို႔ေဆာင္သည့္ အတုိင္း လူ ၅ ေယာက္ကုိ ေစေလသည္။ စစ္သည္ ၅ ေယာက္လည္း အင္း၀တပ္သားတုိ႔ အလစ္တြင္ ျမိဳ႔မွ ထြက္ျပီး ဟံသာ၀တီမွ တိတ္တဆိတ္ လာဟန္ ျပဳရာ ေတာစပ္တြင္ ကင္းလွည့္ေနေသာ အင္း၀တပ္သား တုိ႔ ေတြ႔ ျပီး ဖမ္းကာ မင္းရဲေက်ာ္စြာထံ ဆက္သေလသည္။

ထုိအခါ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွ ထုိမြန္စစ္သည္ထံရေသာ စာကိုဖတ္ျပီး ေနာက္ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေလ၏။ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔မွ ရာဇာဓိရာဇ္ခ်ီတက္လာလ်ွင္ ႏွစ္ဖက္ ညဳပ္သလုိျဖစ္လိမ့္မည္။ ၾကာေသာ္ တပ္ခံႏုိင္လိမ့္ မည္ မဟုတ္ဟု တုိင္ပင္ၾကျပီး တပ္ကို ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ အင္း၀တပ္တုိ႔ ဆုတ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ျပီဟု သတင္းၾကားလ်ွင္ မြန္စစ္သည္တုိ႔လည္း က်န္ရွိေနေသာ ရခုိင္ျမိဳ႔မ်ားကို လုပ္ၾကံေလသည္။ အင္း၀မွ စစ္ကူမလာသျဖင့္ ရခုိင္ျမိဳ႔အားလံုး ဟံသာ၀တီလက္ေအာက္ သုိ႔ ထပ္မံက်ေရာက္ျပန္ေလ၏။

Share:

No comments:

Post a Comment