မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၏ ပထမဆံုး စစ္ပြဲ

ဖခင္ဘုရင္ထံမွ ခြင္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ အသက္ ၂၀ သာ ရွိေသးေသာမင္းရဲေက်ာ္စြာ သည္ စစ္တပ္အင္အား ၁ သိန္းနီးပါးရွိေသာ အင္း၀တပ္အားလံုး၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွာ တျခား မင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ နန္းေတာ္တြင္ ဇိမ္ျဖင့္ ေနလုိေသာ စိတ္မရွိ၊ စစ္တုိက္ခုိက္ေရး တြင္သာ အားသန္ေသာ မင္းသားျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ အင္း၀အင္ပါယာ လက္နက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္လုိေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္အတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ အေရးအေပးခံရဆံုးေသာ မင္းသား တစ္ပါး ျဖစ္လာေလသည္။

Share:

ဟံသာ၀တီသုိ႔ မင္းေခါင္ စစ္ထပ္မံ ခ်ီျခင္း

ဟံသာ၀တီစစ္ပြဲကို မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ သကၠရာဇ္ (၇၇၁) ေအဒီ ၁၄၀၉ တြင္ သားေတာ္ သီဟသူကို စစ္ကုိင္းျမိဳ႔ကို ေပးသနားသည္။ အထိန္းေတာ္ ငခင္ညိဳကိုလည္း ေတာင္ငူျမိဳ႔ကို ေပး သနားေတာ္မူသည္။ ( အထိန္းေတာ္ ငခင္ညိဳမွာ ဟံသာ၀တီမွ တပ္ခြာစဥ္က လကြန္းအိန္ကို ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ တုိက္ခုိက္ခုခံေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ဘ၀မွ နယ္စားမင္း ဘ၀ သုိ႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္)။ ထုိသုိ႔ စစ္ရူံးေသာ္လည္း မင္းေခါင္သည္ လက္မေလ်ာ့ေသး ဟံသာ၀တီကို သိမ္းရန္ စိတ္ျပင္းျပေနေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတုိင္း စစ္မည္သုိ႔ တုိက္မည္ကိုသာ ေဆြးေႏြးေလသည္။

ရမည္းသင္းစားလည္း စစ္တုိက္ဖုိ႔အေရးကို ေထာက္ခံေလသည္။ က်န္အမတ္မ်ားမွာမူ ေမာရွမ္းမင္းမ်ား ( သ်ွမ္း ေစာ္ဘြားမ်ား) ကို စစ္ကူလႊတ္ရန္ စည္းရုံးႏုိင္လ်ွင္ အင္အားပုိေတာင့္တင္းမည္ဟု ေလ်ွာက္တင္ၾက
ျပန္သည္။ ( ထုိစဥ္က အင္း၀မွာ မုိးညွင္း၊မုိးေကာင္း၊စသည့္ ယခုကခ်င္ျပည္နယ္တစ္၀ုိက္ ႏွင့္ သီေပါ တစ္၀ုိက္ ကို အစုိးရေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားနဲ႔ သံအရ အဆက္အသြယ္ရွိၾကသည္။ )  ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို သံမ်ားေစလႊတ္ျပီး စစ္ကူလႊတ္ရန္ ေတာင္းရာ ရွမ္းဘက္မွ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ စစ္ကူ လႊတ္သျဖင့္ ရွမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္မျဖစ္လုိက္ရဘဲ အင္အားပုိမုိ ေတာင့္တင္းလာေလသည္။

ထုိေနာက္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ၁၇ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ သားငယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို အင္း၀ျမိဳ႔ကို ေစာင့္
ေစျပီး သားေတာ္ သီဟသူ ႏွင့္ စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စုန္ဆင္း စစ္ျပဳရန္ စီစဥ္ေလသည္။ သားေတာ္ သီဟသူကို ရိကၡာ တပ္ကို ၾကီးၾကပ္ေစျပီး ယခင္ စစ္ခ်ီရာတြင္ ျပဳခဲ့သည့္ အမွားမ်ားကို ေနာက္ ထပ္ မျပဳမိေအာင္ စီရင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ဟံသာ၀တီသုိ႔ ခ်ီတက္လေလ၏။

ဟံသာ၀တီပုိင္နယ္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေလ၏။ မင္းႏွစ္ပါး စီးခ်င္းထုိးရာ မင္းေခါင္၏ ဆင္မွာ အားမတန္သျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္ေလရာ ရာဇာဓိရာဇ္မွ လုိက္ေလသည္။ ထုိစဥ္ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြား သုိေၾကာင္ဘြား(ရွမ္း) မွ ျမင္သျဖင့္ မိမိဆင္ျဖင့္ ခၽြန္းဖြင့္ကာ ရာဇာဓိရာဇ္ျဖင့္ စီးခ်င္း ထုိးေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း အားမတန္ေသာေၾကာင့္ ဆုတ္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီဘက္မွလည္း မိမိ တုိ႔ ဘုရင္ ဆုတ္သည္ျမင္သျဖင့္ ဆင္အမ်ားျဖင့္ ၀င္တုိက္ေလရာ အလံုးအလံုး အေထြးေထြး ျဖစ္ကုန္ေလ သည္။ အင္း၀ဘက္မွလည္း အေျမာက္၊ စိန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ အဆက္အျပတ္ ပစ္ခတ္ေလရာ ဟံသာ၀တီ တပ္မ်ား ဆုတ္ျပီး ခံတပ္ေဆာက္ျပီး ခံစစ္အျဖစ္ တည္ေနေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီတြင္ ငါးလ ေလာက္ေနျပီး မုိးက်ခါနီးသျဖင့္ အင္း၀ သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ သားေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာမွ ခမည္းေတာ္ကို နားေတာ္ေလ်ွာက္ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ စစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ခ်ီရာတြင္ အရူံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ရသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ တုိင္ စစ္ကို စီရင္ျပီး ခ်ီတက္မည္ဟု ရဲ၀င့္စြာ ေလ်ွာက္တင္ေလရာ အင္း၀နန္းေတာ္ တခုလံုး လန္႔ရေလသည္။ ပံုမွန္ဆုိလ်ွင္ သားေတာ္ မွ ခမည္းေတာ္ကို ထုိသုိ႔ ေလ်ွာက္လ်ွင္ ရာဇ အမ်က္သင့္ျပီး ေထာင္က်ႏုိင္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းေခါင္မွာမူ သားေတာ္ေလ်ွာက္တင္ပံုကို သေဘာက်ျပီး လုပ္ေစ ဟု ခြင့္ျပဳေလသည္။

သုိ႔ျဖင့္ အသက္ငယ္ငယ္ေလးသာ ရွိေသးေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွာ စစ္ေသနာပတိျဖစ္လာေလေတာ့ သည္။
Share:

ဘုရင္မင္းေခါင္ ဟံသာ၀တီမွ တပ္ကို ခြာျခင္း

အင္း၀တို႔တပ္စခန္းခ်ရာေနရာကုိ ေဖာက္၀င္ျပီး ဟံသာ၀တီဘက္မွ လုပ္ၾကံသူေတြ ေစလႊတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ညမအိပ္ႏုိင္ျဖစ္ျပီး နံနက္မုိးေသာက္ေသာ္ ေရႊကြမ္းခြက္ေတာ္ႏွင့္ လက္သံုးေတာ္ ဓား တုိ႔လည္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ထိတ္လန္႔ျပီး မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ တပ္ေတာ္ကို ဆုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ေလသည္။

ထုိအခါ ရမည္းသင္းစားမွ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ေရွ့ေတာ္က ခ်ီေတာ္မူ မိမိမွာမူ တပ္ၾကီးရွစ္တပ္ျဖင့္ ေနာက္က လုိက္ေတာ္မူမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ထုိေလ်ွာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံျပီး လူနာ၊လူဖ်ား မစြမ္းသူကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အရင္ ခ်ီတက္ခုိင္းေလသည္။ မိမိမွာမူ ဆင္ကို စီးလ်က္ စစ္တပ္အင္အား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ အျပင္း အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။

ထုိအေၾကာင္းကို ဟံသာ၀တီဘက္မွ သူလ်ိဳ က သတင္းကို အရင္ပုိ႔ထားသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လာမည့္ လမ္းတြင္ လကြန္းအိန္မွ ေစာင့္ေနေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း အင္း၀တပ္ကို ျမင္လ်ွင္ ပုန္းေနရာ ေတာ မွ ထြက္ျပီး တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္း၀ဘက္က အျပင္းျပန္ခုခံသျဖင့္ လကြန္းအိန္ တပ္ပ်က္ေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း တပ္ဆုတ္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူ ဥပါေကာင္းတပ္မ်ားက ေရာက္ႏွင့္ျပီး အင္း၀တပ္ႏွင့္ တုိက္ျပန္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း စစ္တပ္ကုိ မဆုတ္ ဥပါေကာင္းတပ္ကို ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ေလသည္။

ဥပါေကာင္းတပ္ ထပ္ျပီးပ်က္ျပီး ဆုတ္ရျပန္၏။ ထုိစဥ္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ ဆုတ္ေသာ တပ္ကို လုိက္ျပီး တုိက္မည္ျပဳရာ အထိန္းေတာ္မွ ျမင္းျဖင့္ မြန္မင္းသည္ ေတာစပ္တြင္ ေစာင့္ေနသည္၊ ထပ္မံ ျပီး လုိက္တုိက္လ်ွင္ မြန္မင္းတပ္ႏွင့္ တုိးလိမ့္မည္။ မြန္မင္းစစ္အင္အားမွာ မ်ားလွသည္ ဟု ေလ်ွာက္သျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း မလုိက္ေတာ့ဘဲ အင္း၀သုိ႔ အျပင္းဒုန္းစုိင္း ခ်ီတက္ေလသည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ အင္အား သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ အင္း၀တပ္မွာမူ ဘုရင္တပ္တုိက္ခုိက္ခံရ ေနသည္ သတင္းမရဘဲ ရွိေနေလသည္။ အေတာ္အတန္ၾကာမွ သတင္းရသျဖင့္ အင္း၀တပ္မ်ား အျပင္း ခ်ီတက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ ေလသည္။
Share: