အင္း၀ဘုရင္မွ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္တဖန္ ခ်ီျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၆၉ (ေအဒီ ၁၄၀၇) တြင္ ဟံသာ၀တီကို အစုိးရတဲ့ ရာဇာဓိရာဇ္ဟာ ရခုိင္ကို ျပည္ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘုရင္မင္းေခါင္က ရခုိင္ကို တုိက္ခုိက္ျပီး ရခုိင္ဘုရင္ ေထာရာၾကီးကို နန္းခ်ကာ သမက္ေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းေစာ ကို နန္းတက္ေလသည္။ ထုိအခါ ရခုိင္ အိမ္ေရွ့စံမင္းက ဟံသာ၀တီထံ ခုိလူံခြင့္ေတာင္းေလသည္။

 ဟံသာ၀တီဘုရင္မွ ခုိလူံခြင့္ျပဳထားေလသည္။ဟံသာ၀တီဘုရင္မွ အင္း၀လက္ေအာက္ခံ ရခုိင္ကို တုိက္ခုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပီး ရခုိင္မင္းမ်ိဳး ကို ျပန္နန္းတင္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ စစ္ခ်ီေလသည္။

ထုိစစ္သတင္းကို အတန္ၾကာမွ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ဆီ ေရာက္ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ဘုရင္မင္းေခါင္ သိခ်ိန္တြင္မူ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ရခုိင္ေနျပည္ေတာ္ကို တုိက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေနျပီ၊ ထုိ ရခုိင္စစ္ပြဲကို ဦးေဆာင္ သူမွာ သမိန္ျဖတ္စ ျဖစ္ေလသည္။ စစ္သည္အင္အား ေလးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ တုိက္ခို္က္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ အေနာ္ရထာမင္းေစာႏွင့္ သူ႔မိဖုရားကို ဟံသာ၀တီသို႔ ယူေဆာင္ေလသည္။

အေနာ္ရထာမင္းေစာမွာ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ကြပ္မ်က္ခံရျပီး မိဖုရားမွာမူ ဟံသာ၀တီဘုရင္၏ မိဖုရား အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္မွာ ရခုိင္က်ေသာ သတင္းၾကားျပီး သမီးေတာ္ မွာ ရန္သူေတာ္လက္တြင္းက်သည္ဟု ၾကားသျဖင့္ အလြန္အမ်က္ထြက္ေနေလ၏။ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ တြင္ အထူးအစည္အေ၀း ေခၚယူျပီး ဟံသာ၀တီကို တုိက္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကေလသည္။ အမတ္တုိ႔က ဇင္းမယ္ဘုရင္ႏွင့္ မဟာမိတ္လုပ္လ်က္ ဟံသာ၀တီကို တုိက္လ်ွင္ ပုိသင့္သည္ဟု ေလ်ွာက္ တင္သျဖင့္ မင္းေခါင္လည္း ရမည္းသင္းစား၊ ျမိဳ႔သာစားတုိ႔ကို မင္းသံ အျဖစ္ ခန္႔ျပီး လက္ေဆာက္အမ်ားျဖင့္ ဇင္းမယ္သုိ႔ လႊတ္ေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိဇင္းမယ္သုိ႔ လႊတ္လုိက္ေသာ သံအဖြဲ႔မွာ လမ္းေၾကာင္းမွားျပီး ဟံသာ၀တီပုိင္နက္သုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားသျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္သားတုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း မင္းေခါင္၏ ရာဇာသံကုိ ဖတ္ရူေစျပီး အေၾကာင္းစံုသိရသျဖင့္ လက္ေဆာင္အမ်ားကို သိမ္းျပီး သံမွဴးႏွစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကို ေဆးအနက္ေရာင္ ထုိးေစျပီး အင္း၀သုိ႔ ျပန္လႊတ္လုိက္ေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္၏ ေျခေတာ္ရင္းသုိ႔ သံမွဴးႏွစ္ေယာက္ ျပန္ေရာက္ျပီး အေၾကာင္းစံု ေလ်ွာက္ေသာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ မင္းတုိ႔၏ အမ်က္ေတာ္ရုသျဖင့္ ယခုပင္ စစ္ခ်ီမည္ ဟု အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလသည္။ ထုိစဥ္က ဘုရင္စစ္ခ်ီလ်ွင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းမိန္႔က အဆံုးသတ္ ျဖစ္ေလသည္။

ထုိစစ္ခ်ီမည့္အေၾကာင္း အမတ္ခ်ဳပ္ မင္းရာဇာ ၾကားလ်ွင္ အလ်င္အျမန္ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို စစ္မခ်ီရန္ ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ မိုးမကုန္ေသးသျဖင့္ သည္းခံ ရန္ ေလ်ွာက္ေသာ္လည္း ဘုရင္မင္းေခါင္မွာ နားမ၀င္ေတာ့ဘဲ ေဒါသအလ်ာက္ စစ္ထြက္ရန္သာ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment