ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ အင္း၀ပုိင္နက္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၇၆၆ ( ေအဒီ ၁၄၀၄ ) မွာ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ေလွအင္အား သံုးေထာင္ေက်ာ္၊ စစ္သည္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ ျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလ်ွာက္  ဆန္တက္လာေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီစစ္သည္တုိ႔ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ခ်ီလာသည္ဟု ၾကားသျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို အခုိင္အမာ စီရင္ေလသည္။ နယ္စား၊ျမိဳ႔စား တုိ႔ကိုလည္း အမိန္႔ေတာ္ပုိ႔ျပီး ျမိဳ႔ကို အခုိင္အမာ ျပဳလုပ္ေစေလ၏။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း မိမိတပ္တခ်ိဳ႔ကို ျပည္ျမိဳ႔အနီးတြင္ စခန္းခ်ေစျပီး ခံတပ္တစ္ခု အခုိင္အမာေဆာက္ျပီး သမက္ေတာ္ကို ဆင္ျမင္းအမ်ားျဖင့္ ေနေစေလသည္။ မိမိမွာမူ ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း ဆန္တက္ျပီး စစ္မေၾကဌာဘဲ ရုတ္တရုက္ ျပည္ျမိဳ႔ကို ၀င္တုိက္ေလသည္။ ျပည္ျမိဳ႔ကလည္း ျမိဳ႔တြင္းမွေနျပီး အေျမွာက္၊ ျမတပူ၊ ေသနတ္ တုိ႔ျဖင့္ အျပင္းအထန္ ခုခံေလသည္။ ဟံသာ၀တီ တပ္ၾကီးလည္း ျမိဳ႔အနီး မကပ္ႏုိင္သျဖင့္ ဆုတ္ေလ၏။

ထုိေနာက္ ေျမထဲျမိဳ႔ဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္ျပန္ေလသည္။ ေျမထဲျမိဳ႔တုိက္ပြဲတြင္ ေျမထဲစားသည္
 ျမိဳ႔ရုိးေပၚမွ ေနျပီး ေျပာင္းေသနတ္ျဖင့္ အၾကိမ္ ၾကိမ္ တက္လာသမ်ွကို ပစ္သတ္ေလ၏။
 ေျမထဲျမိဳ႔ေစာင့္တပ္သားမ်ားလည္း ျမိဳ႔စားကိုယ္တုိင္ ေရွ့ကေန တုိက္သည္ကို ေတြ႔သျဖင့္ အားရျပီး စစ္သည္အင္အားနည္းေသာ္လည္း အေျမွာက္မ်ား၊ေသနတ္မ်ားမွာမူ အလံုအေလာက္ရွိသျဖင့္ အျပင္းအထန္ ခုခံရာ ရန္သူတုိ႔ ျမိဳ႔အနီး ကပ္မရျပန္ေပ။

ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္လည္း ေျမထဲကို တုိက္မရျပန္သျဖင့္ ျမစ္အတုိင္း ထပ္ ဆန္တက္ျပန္ေလသည္။
ပုဂံျမိဳ႔သုိ႔ေရာက္လ်ွင္ စစ္မတုိက္ဘဲ ဘုရားဖူးကာ တေကာင္းျမိဳ႔အထိ ထပ္ ဆန္တက္ေလသည္။ ျမစ္တစ္ေလ်ွာက္ရွိ ဘုရားပုထုိးမ်ားကို ဖူးေျမာ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားကို ဖူးျပီး ေရ၀ွမ္းတြင္ တပ္စခန္းခ်ျပီးေနေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီဘုရင္ ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားအနီးတြင္ စခန္းခ်ေနသည္ကို သိသျဖင့္ စိတ္ မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနေလသည္။ ထုိေနာက္ မင္းညီလာခံသဘင္တြင္ ဘု၇င္မွ ” မြန္ဘုရင္ လာသည္ကို စစ္ေရး မတုိက္ဘဲ ႏူတ္ေရး၊ လက္ေရးျဖင့္ မည္သူ သူ႔ကို ျပန္ေအာင္ စီရင္ႏုိင္သလဲ ” ဟု ေမးျမန္းရာ နန္းေတာ္ ညီလာခံ တခုလံုး ျငိမ္သက္ေနေလ၏။

ထုိအခါ ပင္းယတြင္ သီတင္းသံုးသည့္ ရဟန္းပ်ိဳ စၾကိဳသူျမတ္က မိမိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ျပီး ဆရာေတာ္ လုိသမ်ွ မိန္႔ပါ တပည့္ေတာ္ နာခံမည္ဟု ေလ်ွာက္ထားေလသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွာ မင္းညီလာခံ ေခၚလွ်င္ မင္းဆရာျဖစ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ အပါအ၀င္ မင္းညီလာခံ တက္ရန္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း တက္သည္ဟု သမုိင္းစာေပ တခ်ိဳ႔တြင္ ေရးမွတ္ထားၾကပါတယ္။ ဘုရင္က လူပညာရွိအျပင္၊ ရဟန္းပညာရွိေတြရဲ႔ စကားအၾကံဥာဏ္ကို ရယူပါတယ္။ )
Share:

No comments:

Post a Comment