မင္းၾကီးစြာ နတ္ရြာစံျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၅၃ တြင္ ျပည္ျမိဳ႔သားတုိ႔က မင္းၾကီးစြာထံ သာယာ၀တီတြင္ ဆင္ျဖဴေတြ႔သည္ဟု ေလ်ွာက္ လာၾကေလသည္။ မင္းၾကီးစြာလည္း ဆင္ျဖဴပုိင္လုိသျဖင့္ ေအာက္ျပည္သုိ႔ ဆင္းေလသည္။
သာယာ၀တီမွာမူ မြန္တုိ႔၏ နယ္စပ္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိခ်ိန္ မင္းၾကီးစြာမွ ဆင္ျဖဴရွိမရွိကို စံုစမ္းေနခ်ိန္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ဆင္အားျမင္းအား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။မင္းၾကီးစြာလည္း ငါမြန္တုိ႔ႏွင့္ စစ္တုိက္ဖုိ႔လာသည္မဟုတ္ သုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္ေကာင္း၊ျမင္းေကာင္း စစ္သည္ အင္အားလည္း မမ်ား၊ စစ္တုိက္ခဲ့ေသာ္ ရူံးႏုိင္သည္ဟု ဆုိျပီး မိမိတပ္မ်ားကို ျပည္ျမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ဆုတ္ေလ၏။
ထုိေနာက္ ဆင္ျဖဴကိုလည္း မေတြ႔သျဖင့္ စိတ္မခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၇၅၄ တြင္ မုိညုင္းတစ္၀ုိက္ (ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္) ကို ပုိင္စုိးေသာ မုိညုင္းဘုရင္ သုိခ်ည္ဘြား ေယာက္ဖ သုိဟန္ဘြားသည္ ဆင္၊ျမင္း၊ အလံုးအရင္းျဖင့္ အင္း၀ပုိင္နက္ျဖစ္ေသာ ေျမတူးျမိဳ႔ကို တုိက္ခုိက္ေလ၏။ မင္းၾကီးစြာလည္း အင္း၀ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္း စစ္အင္အားကို စုရုံးျပီး တေကာင္းတုိင္ေအာင္ ခ်ီတက္ေလသည္။

ထုိခ်ိန္တြင္  အင္ရည္တုရင္ တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ၾကည္းေၾကာင္း နွင့္ မုိးညွင္းရွမ္းတပ္တို႔ တုိက္ၾကေလသည္။ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကရာ အင္း၀တပ္တုိ႔ မခံႏုိင္သျဖင့္ စစ္ကုိင္းျမိဳ႔အထိ ဆုတ္ေလသည္။ မင္းၾကီးစြာလည္း ေရႊျမိဳ႔ေတာ္အင္း၀ က်မည္စုိးသျဖင့္ တေကာင္းမွ အင္း၀သုိ႔ ျပန္ဆုတ္လာျပီး ျမိဳ႔ကို အခုိင္အခံ ျပဳေလ၏။

မင္းၾကီးစြာလည္း ရမည္းသင္းစား၊ ေတာင္ငူစား၊ေတာင္တြင္းစား၊ေညာင္ရမ္းစား တုိ႔ကို အလ်င္လာ ဟု ဆင့္ေခၚေလ၏။ နယ္စားတုိ႔၏ တပ္ကို ရမည္းသင္းနယ္စားၾကီး သီလ၀ ဦးေဆာင္ျပီး အင္ရည္တုရင္ ထံသုိ႔ စစ္ကူအျဖစ္ ခ်ီတက္ေလသည္။

စစ္ကုိင္းတြင္ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကရာ မုိးညွင္းရွမ္းတုိ႔ ဘက္မွ မခံႏုိင္ဘဲ တပ္ဆုတ္ရေလ၏။ ထုိခ်ိန္တြင္ မုိးညွင္းဘုရင္မွ တပ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလရာ မုိးညွင္းရွမ္းတုိ႔လည္း အမိန္႔ေတာ္ အတုိင္း ျပန္ဆုတ္ေလသည္။

မင္းၾကီးစြာလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၇၆၂ တြင္ မင္းၾကီးစြာသည္ နာမက်န္းျဖစ္ျပီး နတ္ရြာစံေလသည္။ သက္ေတာ္ ၇၀ တြင္ျဖစ္ျပီး နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ့မင္းမွ နန္းသိမ္းေလ၏။


Share:

No comments:

Post a Comment