အင္း၀ နွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ပြဲ

အင္း၀ အိမ္ေရွ့မင္းသားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ဗုိလ္မွဴးအျဖစ္နဲ႔ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ကာ စစ္ခ်ီခဲ့ေလသည္။ စစ္ခ်ီရင္း ပန္ေက်ာ္ျမိဳ႔ (ယခု စစ္ေတာင္းျမိဳ႔ အနီးတြင္ရွိ) ကို စစ္ထုိးေလ၏။ ထုိအခါ ပန္ေက်ာ္စား စစ္ရူံးကာ ပန္ေက်ာ္စားလည္း ကြယ္လြန္ေလသည္။ ပန္ေက်ာ္ကို ရလ်ွင္ ညီေတာ္ ျပင္စည္မင္းသားကို ကူမည္ဟု ဆုိျပီး ျပင္စည္မင္းသားရွိရာသုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျပန္သည္။

ထုိစဥ္ ျပင္စည္မင္းသားသည္ လူိင္ျမိဳ႔ကို တုိက္ခို္က္သိမ္းပိုက္ေလ၏။ လူိင္စားလည္း ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ခုခံေသာ္လည္း အင္အားမမ်ွသျဖင့္ လူိင္ျမိဳ႔ကို လက္လႊတ္လုိက္ရေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ထုိအေၾကာင္းကို ၾကားလ်ွင္ စစ္တပ္အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္။ ထုိခ်ိန္ အိမ္ေရွ့မင္းသား နဲ႔ ျပင္စည္မင္းသားတုိ႔ ပူေပါင္းမိျပီး ရာဇာဓိရာဇ္ကို တုိက္မည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ပန္ေက်ာ္ျမိဳ႔ကို အျပင္းခ်ီျပီး ပန္ေက်ာ္ျမိဳ႔ကို အျပင္းအထန္တုိက္ခုိက္ေလ၏။

ထုိအေၾကာင္းကို အင္း၀အိမ္ေရွ့မင္းသားၾကားလ်ွင္ ညီေတာ္တပ္ႏွင့္ ေပါင္းျပီး ပန္ေက်ာ္သို႔ အျပင္းခ်ီေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္တပ္နွင့္ေတြ႔ေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ဆင္စီးလ်က္ အင္း၀ျမင္းတပ္ကို ခုခံေလသည္။ ျမင္းတပ္ျဖင့္ ဖိဖိတုိက္သျဖင့္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း မိမိတပ္ကို ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ဆင္ျမိဳ႔တြင္ တပ္ခ်ေလသည္။

ျပင္စည္မင္းသားလည္း လုိက္လံတုိက္ခုိက္ရာ ဆင္ျမိဳ႔အျပင္တြင္ ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ဆင္ျမိဳ႔အျပင္တြင္ ေရာက္ေနေသာ အင္း၀တပ္ကို ျပန္လည္ တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ထုိစဥ္ ရာဇာဓိရာဇ္ တပ္က ျမိဳ႔ျပင္သုိ႔ ထြက္လာရာ ျပင္စည္မင္းသားမွ အိမ္ေရွ့မင္းသားထံ အေၾကာင္းတင္ေလသည္။ အိမ္ေရွ့မင္းသားက ညီေတာ္အား အလ်င္စစ္မတုိက္ရန္ အရိပ္အကဲကို ၾကည့္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ရာ ညီေတာ္မွ အမ်က္ထြက္ျပီး ငါတုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ရန္သူတပ္အလာကို ေစာင့္ရမည္နည္း ထြက္ျပီး တုိက္မည္ ဟု စစ္တပ္ကို တုိက္ရန္ ခ်ီတက္ေစေလသည္။ အိမ္ေရွ့မင္းလည္း အေ၀းက ညီေတာ္၏ တပ္ခ်ီတက္ေနသည္ကို ျမင္သျဖင့္ ျမင္းျဖင့္ အျပင္းခ်ီလာျပီး မခ်ီတက္ရန္ တားေလသည္။

ထုိအခါ အင္း၀တပ္သားတုိ႔လည္း အရွင္ႏွစ္ပါး ဘာျဖစ္ေနသနည္းဟု ရုတ္ရုတ္ျဖစ္ေနၾက၏။ ထုိအခါ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး အခ်င္းမ်ားေနသည္ကို ျမင္ျပီး စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ျပီး ညာသံေပးကာ အျပင္းခ်ီတက္လာသည္။ အင္း၀တပ္မွာ ရုတ္တရုတ္ တပ္ကို ျပန္မစုႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနရာ ဟံသာ၀တီတပ္သားတုိ႔ အသာျဖစ္သြားသျဖင့္ ျပင္စည္မင္းသား၏ တပ္လည္း ပ်က္ေလသည္။

အိမ္ေရွ့မင္းသားတုိ႔လည္း တပ္ေတာ္ကို ဆုတ္ေလသည္။ အိမ္ေရွ့မင္းသားလည္း ငါတုိ႔ စစ္ခ်ီလာသည္မွာ ငါးလရွိျပီ မၾကာခင္ မိုးလသို႔ ေရာက္ေတာ့မည္။ ေျမာင္းျမစားလည္း လာမကူ၊ ယခု ဟံသာ၀တီအေၾကာင္းကို သိရျပီ ေနာက္မွ ထပ္မံ စစ္ခ်ီမည္ဟု ဆုိျပီး အင္း၀သုိ႔ တပ္ရုတ္ျပီး ျပန္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment