ရွမ္းညီေနာင္ သံုးဦး

ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦး သမုိင္းက တခါက ဘိႏၷကျမိဳ႔ကို အစိုးရေသာ ေစာ္ဘြားၾကီးမွာ သားေတာ္ ၂ ပါးရွိပါတယ္။ ေစာ္ဘြားၾကီးလြန္ေသာ္ သားေတာ္ၾကီးက နန္းတက္ရာ ညီေတာ္ကို ဖမ္းမယ္ျပဳရာ ညီေတာ္က ထြက္ေျပးျပီး ျမင္စုိင္းေဒသသုိ႔ ေရာက္ျပီး၊ ျမင္စုိင္းသူ နဲ႔ လက္ဆက္ေလရာ ရာဇသၾကၤ၊အသခၤယာ၊သီဟသူ ဆုိျပီး သား ၃ ဦး ေမြးေလသည္။
အရြယ္ေရာက္ေသာ္ နရသီဟပေတ့တြင္ အမူထမ္းေလသည္။ ေက်ာ္စြာမင္းတက္ေသာ္ ဆက္လက္ျပီး အမူထမ္းေလသည္။ အမူထမ္းျပီး ေက်ာ္စြာမင္းက ယံုေတာ္မူသျဖင့္ ရာဇသၾကၤကို ျမင္စုိင္းျမိဳ႔၊ အသခၤယာကို မကၡရာျမိဳ႔၊ သီဟသူကို ပင္လယ္ျမိဳ႔ေပးေလသည္။ ေက်ာ္စြာမင္းၾကီးတြင္ မိဖုရားတပါးရွိရာ မင္းၾကီးမွ ေမ့ေန သျဖင့္ မိဖုရားလည္း စိတ္နာသျဖင့္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးကို ေခၚကာ သစၥာေတာင္းေလသည္။ သစၥာရျပီး ညီေနာင္သံုးဦးကို ျမင္စုိင္းအရပ္တြင္ ဘုရားပုထိုးျဖင့္ အၾကီးအက်ယ္တည္ေစေလသည္။ 

ဘုရားပုထုိးတည္ျပီးေသာ္ မိဖုရားမွ ဘုရင္ကို ပရိယာယ္ျဖင့္ ေလ်ွာက္တင္ျပီး ဘုရင္ကို ျမင္စုိင္းအရပ္သုိ႔ ရွစားေစရာ ဘုရင္မွ ပုထုိးေတာ္မ်ားကို ျမင္ျပီး ဖူးေမ်ွာ္လုိ၍သြားရာ အမတ္မ်ားက မိဖုရားႏွင့္ စိတ္တသားတည္းျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာ္စြာကို ထီးနန္းခ်ကာ ဘုန္းၾကီးျပဳေစေလသည္။ 

ထုိအခါ ပုဂံမွ မင္းသားတပါးက တရုတ္ယူနန္နယ္ကိုသြားကာ စစ္ကူေတာင္းေလသည္။ တရုတ္တုိ႔လည္း စစ္အင္အား အမ်ားျဖင့္ ျမင္စုိင္းကို ခ်ီတက္လာေလသည္။ သမုိင္းအဆုိအရ တရုတ္စစ္၏ ျမင္းေခ်းျဖင့္ ျမင္စုိင္းကို ပစ္ေလေသာ္ ျမင္စုိင္းပင္ပ်က္ႏုိင္သည္ဟု  ဆုိၾကေလသည္။ တရုတ္တပ္ကလည္း မင္းရုိးကို နန္းတက္မည္ဟု ဆုိသျဖင့္ ညီေနာင္သံုးဦးလည္း ေက်ာ္စြာကို ကြပ္မ်က္ျပီး မင္းရုိးမရွိျပီဟု ေက်ာ္စြာ ေခါင္းကို ျပေလလ်ွင္ တရုတ္တုိ႔လည္း မင္းရုိးမရွိဟုဆုိျပီး တရုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္ၾကေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment