အသိေပးျခင္း

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ၁ လေလာက္ျပန္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုိစ္အသစ္ေတြ သိပ္မတင္ႏုိင္ေသးပါခင္ဗ်ား။က်ေနာ္ ျမန္မာ့သမုိင္းကို သီေပါမင္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲအထိေရးဖုိ႔ စိစဥ္ထားပါတယ္။ ၾကိဳးစားျပီးလည္း ေရးသြားပါမည္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Share:

No comments:

Post a Comment