မင္းၾကီးစြာ မြန္ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပဳျခင္း

သတုိးမင္းဖ်ား အနိစၥေရာက္လ်ွင္ မွဴးမတ္တုိ႔သည္ ရမည္းသင္းစား သီလ၀၏ ေယာက္ဖေတာ္ကုိ နန္းတင္ၾကေလသည္။ သီလ၀မွ နန္းမလုိခ်င္သျဖင့္ သူ႔ကို နန္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္။သီလ၀ ေယာက္ဖေတာ္ မွာ ေနာက္တြင္ မင္းၾကီးစြာဟူေသာ အမည္ျဖင့္ နန္းတက္ေလသည္။

သကၠရာဇ္ (၇၃၀) တြင္ မိတၱိလာဆည္ေပါက္သျဖင့္ မင္းၾကီးစြာကိုယ္တုိင္ၾကြျပီး ကန္ကို ဆည္ေတာ္မူေလသည္။ ဆည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမကိုတူးရာ ေရႊရုပ္မင္းသမီးကို ေတြ႔ေလသျဖင့္ အေၾကာင္း ရင္းကို သိရန္ ေမးျမန္းရာ ၀န္းစင္းသူၾကီးမွ မသိပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ရြာတြင္ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ သူတစ္ေယာက္ ရွိသည္ ထုိသူကို ေမးလ်ွင္သိႏုိင္သည္ ဟု ေလ်ွာက္သျဖင့္ မင္းၾကီးမွ ထုိသူကို ေခၚေစေလသည္။

၀န္းစင္းသားလည္း မင္းၾကီးကို အရုပ္အေၾကာင္းေလ်ွာက္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေလာင္းစည္သူမင္း တုိင္းခန္းလွည့္လည္စဥ္ ေစာ္ဘြား၊ဘုရင္တုိ႔က အေလာင္းစည္သူကို မင္းသမီး ဆက္သလုိက္ေလသည္။ဤအရပ္သုိ႔  ေရာက္ေသာ္ မင္းသမီးကံကုန္သျဖင့္ မင္းၾကီးမွ ေရႊရုပ္ထုလုပ္ေစျပီး ကမၸည္းနဲ႔ ထားခဲ့ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားရာ မင္းၾကီးမွ ဆက္လက္တူးေစသျဖင့္ ကမၸည္းကိုေတြ႔ရာ မ်ားစြာသေဘာက်ျပီး ၀န္းစင္းသားကို အင္း၀သုိ႔ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။

မင္းၾကီးစြာ အင္း၀တြင္ မင္းျပဳေနစဥ္ ဟံသာ၀တီတြင္မင္းျပဳေနေသာ ဗညားဦးမွ သံတမန္လႊတ္ျပီး မင္းၾကီးစြာနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပဳရန္ အေၾကာင္းဆုိေလသည္။ မင္းၾကီးစြာလည္း သေဘာက်သျဖင့္ မြန္ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္းေလသည္။ ခ်ိန္းသည့္ေန႔တြင္ မင္းႏွစ္ပါး ေတြ႔ဆံုၾကျပီး လက္ေဆာင္မ်ား လဲလွယ္ကာ သစၥာျပဳၾကျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္းအျခားကို သတ္မွတ္ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment