အသိေပးျခင္း

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ေက်ာင္းမွာ စာေမးပြဲရွိေနလုိ႔ ပိုစ္အသစ္ကို ၁ ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ တင္ႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေသးပါသျဖင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Share:

No comments:

Post a Comment