အသိေပးျခင္း

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ၁ လေလာက္ျပန္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုိစ္အသစ္ေတြ သိပ္မတင္ႏုိင္ေသးပါခင္ဗ်ား။က်ေနာ္ ျမန္မာ့သမုိင္းကို သီေပါမင္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲအထိေရးဖုိ႔ စိစဥ္ထားပါတယ္။ ၾကိဳးစားျပီးလည္း ေရးသြားပါမည္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Share:

မင္းၾကီးစြာ မြန္ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပဳျခင္း

သတုိးမင္းဖ်ား အနိစၥေရာက္လ်ွင္ မွဴးမတ္တုိ႔သည္ ရမည္းသင္းစား သီလ၀၏ ေယာက္ဖေတာ္ကုိ နန္းတင္ၾကေလသည္။ သီလ၀မွ နန္းမလုိခ်င္သျဖင့္ သူ႔ကို နန္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္။သီလ၀ ေယာက္ဖေတာ္ မွာ ေနာက္တြင္ မင္းၾကီးစြာဟူေသာ အမည္ျဖင့္ နန္းတက္ေလသည္။

သကၠရာဇ္ (၇၃၀) တြင္ မိတၱိလာဆည္ေပါက္သျဖင့္ မင္းၾကီးစြာကိုယ္တုိင္ၾကြျပီး ကန္ကို ဆည္ေတာ္မူေလသည္။ ဆည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမကိုတူးရာ ေရႊရုပ္မင္းသမီးကို ေတြ႔ေလသျဖင့္ အေၾကာင္း ရင္းကို သိရန္ ေမးျမန္းရာ ၀န္းစင္းသူၾကီးမွ မသိပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ရြာတြင္ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ သူတစ္ေယာက္ ရွိသည္ ထုိသူကို ေမးလ်ွင္သိႏုိင္သည္ ဟု ေလ်ွာက္သျဖင့္ မင္းၾကီးမွ ထုိသူကို ေခၚေစေလသည္။

၀န္းစင္းသားလည္း မင္းၾကီးကို အရုပ္အေၾကာင္းေလ်ွာက္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေလာင္းစည္သူမင္း တုိင္းခန္းလွည့္လည္စဥ္ ေစာ္ဘြား၊ဘုရင္တုိ႔က အေလာင္းစည္သူကို မင္းသမီး ဆက္သလုိက္ေလသည္။ဤအရပ္သုိ႔  ေရာက္ေသာ္ မင္းသမီးကံကုန္သျဖင့္ မင္းၾကီးမွ ေရႊရုပ္ထုလုပ္ေစျပီး ကမၸည္းနဲ႔ ထားခဲ့ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားရာ မင္းၾကီးမွ ဆက္လက္တူးေစသျဖင့္ ကမၸည္းကိုေတြ႔ရာ မ်ားစြာသေဘာက်ျပီး ၀န္းစင္းသားကို အင္း၀သုိ႔ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။

မင္းၾကီးစြာ အင္း၀တြင္ မင္းျပဳေနစဥ္ ဟံသာ၀တီတြင္မင္းျပဳေနေသာ ဗညားဦးမွ သံတမန္လႊတ္ျပီး မင္းၾကီးစြာနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပဳရန္ အေၾကာင္းဆုိေလသည္။ မင္းၾကီးစြာလည္း သေဘာက်သျဖင့္ မြန္ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္းေလသည္။ ခ်ိန္းသည့္ေန႔တြင္ မင္းႏွစ္ပါး ေတြ႔ဆံုၾကျပီး လက္ေဆာင္မ်ား လဲလွယ္ကာ သစၥာျပဳၾကျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္းအျခားကို သတ္မွတ္ေလသည္။


Share:

အင္း၀ျမိဳ႔တည္ သတုိးမင္းဖ်ား

ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ နန္းစံေသာမင္းမ်ားမွာ
ေက်ာ္စြာမင္း
ညီေတာ္နရသူ
ေနာင္ေတာ္ ဥဇနာ
တုိ႔ျဖစ္ေလသည္။

ပင္းယေနာက္ဆံုးမင္းဆက္မွာ ဥဇနာေျပာင္ျဖစ္ျပီး အမတ္တုိ႔က နန္းခ်သျဖင့္ နန္းက်ေလသည္။ ထုိခ်ိန္ ေမာရွမ္းတုိ႔ တုိက္ခတ္သျဖင့္ စစ္ကုိင္းလည္း ပ်က္ေလသည္။ ပင္းယတြင္မူ သတုိးမင္းဖ်ားနန္းတက္ ေလသည္။

Share:

ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ

ခမည္းေတာ္နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ ေက်ာ္စြာသည္ ပင္လယ္ျမိဳ႔တြင္ နန္းတက္ေလသည္။ နန္းတက္ျပီး မၾကာမီ ဆင္ျဖဴ ငါးစီးရေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ေနာင္ေတာ္ၾကားေသာ္ ညီေတာ္ကို နန္းအပ္ျပီး မိမိမွာမူ ေတာထြက္ေလသည္။ ေနာင္ေတာ္ဥဇနာမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၄၂ တြင္ နန္းဆင္းေလသည္။

Share:

တစ္စီးရွင္ သီဟသူ

တရုတ္သုိ႔ျပန္ေလေသာ္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးပါးအနက္ ေနာင္ေတာ္ ရာဇသၾကၤသည္ သကၠရာဇ္ ၆၆၆ တြင္ ျမင္စုိင္းတြင္ ေရႊနန္းတည္ေလသည္။ ညီေတာ္အလတ္ အသခၤယာကား မကၡရာျမိဳ႔တြင္ နန္းတည္ေလသည္။ ညီေတာ္အငယ္ သီဟသူကား ပင္လယ္ျမိဳ႔တြင္ နန္းတည္ေလသည္။

Share:

ရွမ္းညီေနာင္ သံုးဦး

ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦး သမုိင္းက တခါက ဘိႏၷကျမိဳ႔ကို အစိုးရေသာ ေစာ္ဘြားၾကီးမွာ သားေတာ္ ၂ ပါးရွိပါတယ္။ ေစာ္ဘြားၾကီးလြန္ေသာ္ သားေတာ္ၾကီးက နန္းတက္ရာ ညီေတာ္ကို ဖမ္းမယ္ျပဳရာ ညီေတာ္က ထြက္ေျပးျပီး ျမင္စုိင္းေဒသသုိ႔ ေရာက္ျပီး၊ ျမင္စုိင္းသူ နဲ႔ လက္ဆက္ေလရာ ရာဇသၾကၤ၊အသခၤယာ၊သီဟသူ ဆုိျပီး သား ၃ ဦး ေမြးေလသည္။
Share:

ေက်ာ္စြာမင္းျဖစ္ျခင္း

ျပည္စားသီဟသူ ခမည္းေတာ္နရသီဟပေတ့မင္းၾကီးကို လုပ္ၾကံသည္ကို ေနာင္ေတာ္ဥဇနာၾကားေသာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျပီး ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေနမေကာင္းသျဖင့္ ပုသိမ္သို႔ေရွာင္ျပီးေနေလသည္။ ျပည္စားသီဟသူလည္း ေနာင္ေတာ္ရွိရာအိမ္ေတာ္သုိ႔တက္ျပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္ကို ထပ္လုပ္ၾကံျပန္သည္။ ေနာင္ေတာ္၏ သားေျမး၊ကၽြန္အမွဴးအမတ္တုိ႔ကိုလည္း သုတ္သင္ေလသည္။

Share:

အသိေပးျခင္း

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ေက်ာင္းမွာ စာေမးပြဲရွိေနလုိ႔ ပိုစ္အသစ္ကို ၁ ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ တင္ႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေသးပါသျဖင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Share: