က်စြာမင္း

သကၠရာဇ္ (၅၈၁) ေအဒီ ၁၂၁၉  တြင္ ထီးလုိမင္းလုိ သားေတာ္ က်စြာမင္း နန္းတက္ေလသည္။ က်စြာမင္းၾကီး ကား စာေပေတာ္သူျဖစ္ေလသည္။ ပိဋကတ္သံုးပံုကုိ ၉  ေခါက္သင္ယူေတာ္မူသည္။ ပါဠိ၊ အဌကထာ၊ဋီကာက်မ္း တုိ႔ကိုလည္း ေလ့လာတတ္ေျမာက္ေလသည္။ တုိင္းေရးျပည္ေရး အမူမ်ားကို သားေတာ္ အိမ္ေရွ့မင္းသားအား လြဲထားျပီး မိမိမွာမူ သံဃာေတာ္တုိ႔ျဖင့္သာ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို သင္ယူ မူေလသည္။ က်စြာမင္းလက္ထက္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းက ျပက္ကေရြေတာင္ေျခတြင္“ ငါ သည္ျပည္တြင္ မင္းျပန္ျဖစ္လ်ွင္ ေပပင္ေပါက္ေစ” ဟု အဓိဌာန္ထားခဲ့ရာ က်စြာမင္းလက္ထက္တြင္ ေပပင္ေပါက္ေလသည္။ တူးရြင္းေတာ္ေျခတြင္လည္း ကန္ၾကီးဆည္ျပီး ၾကာမ်ိဳးငါးပါး ျဖင့္ တင့္တယ္လွပ ေစေလသည္။ ထုိကန္ေဘးနားတြင္ တဲတခုေဆာက္ျပီး ပရိယတၱိသာသနာ တုိးတက္ေအာင္ သံဃာငယ္ မ်ားကို မိမိကုိယ္တုိင္ စာခ်ေတာ္မူေလသည္။ ျပာသာဒ္ၾကီးဘုရားကုိလည္း တည္ေတာ္မူျပီး သက္ေတာ္ ၃၅ တြင္ ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment