က်န္စစ္သား အပုိင္း(၃) က်န္စစ္သားသမီးေရႊအိမ္သည္

က်န္စစ္သားတြင္ မိဖုရားၾကီးမွာ ေမြးေသာ သမီးေတာ္ ေရႊအိမ္သည္ ရွိသည္။ ထုိသမီးေတာ္ဟာ ေရႊရုပ္လုိ ေခ်ာေမာလွပသည္ဟု သတင္းၾကီးျပီး၊ က်န္စစ္မင္းၾကီး ကိုယ္တုိင္လည္း ခ်စ္လွသျဖင့္ တပင္တုိင္နန္း နဲ႔ ထားရွိပါတယ္။ ထုိအေၾကာင္းကို ပဋိကၠရားမင္း၏သား သတင္းၾကားေသာ္ မ်က္ရွင္ျဖင့္ ငံုျပီး ေကာင္းကင္ခရီး ျဖင့္ ေရႊအိမ္သည္ လက္ခံေအာင္ ၾကိဳးစားေလရာ တပင္တုိင္ျဖင့္ပင္ ေနထုိင္လာခဲ့ ရေသာ မင္းသမီး အေနျဖင့္ ကုလားမင္းသားေလးကို လက္ခံလုိက္မိျပီး သမီးရည္းစားျဖစ္ေလသည္။ မင္းသားလည္း ေန႔တိုင္း ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ မင္းသမီးလာျပီး ေတြ႔ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းကို ခမည္းေတာ္ က်န္စစ္မင္းခ်က္ခ်င္း ၾကားေလသည္။ ၾကားေသာ္ အမတ္မ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေလသည္။

က်န္စစ္မင္း-“ အမတ္တုိ႔ ငါ့သမီးေတာ္ကို ပဋိကၠရားမင္း၏သားျဖင့္ စံုဖက္ရေသာ္ သင့္မည္ေလာ”
အမတ္-“ မွန္လွပါ မင္းၾကီး၊ အရွင့္သမီးေတာ္ကို ပဋိကၠရားမင္း၏သားျဖင့္ စံုဖက္ေသာ္ တုိင္းျပည္သည္ ၾကာရွည္ရင္ ကုလားျပည္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္”
က်န္စစ္မင္း-“ ဒါျဖင့္ရင္ ငါ့သမီးကို ငါ့အရွင္ေျမးေတာ္ျဖစ္ေသာ ေစာယြမ္းႏွင့္လက္ဆက္ရင္ သင့္မည္ေလာ”
အမတ္-“ ေစာယြမ္းကား ေျခမစြမ္းႏုိင္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ကုလားျပည္နဲ႔ စစ္မက္မျဖစ္ေစေသာ အလုိ႔ငွာ ကုလားမင္းသားျဖင့္ လက္မဆက္ခင္ ေစာယြမ္းႏွင့္ အရင္ လက္ဆက္ပါက အသင့္ဆံုးပါ ဘုရား။”

ဟုဆိုသျဖင့္ က်န္စစ္မင္းလည္း သမီးေတာ္ကို ေစာယြမ္းျဖင့္ အလ်င္အျမန္ လက္ဆက္ေစေလသည္။ ထုိသတင္းကို ပဋိကၠရားမင္းသားၾကားေလေသာ္ မိမိကိုယ္ကုိ အနိစၥျဖစ္ေအာင္ စီရင္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment