က်န္စစ္သား အပုိင္း (၂) မင္းျဖစ္ျခင္း

ပုဂံေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိေနေသာ က်န္စစ္သားမွာ အရွင္ေစာလူမင္း အဖမ္းခံရျပီ သတင္းကို ၾကားေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို အခုိင္အခံျဖစ္ေအာင္ စီရင္ေစျပီး အမတ္တုိ႔က ထီးနန္းအပ္သည္ကို “ ငါ့သခင္ အရွင္သား ရွိလ်က္နဲ႔ လက္မခံႏုိင္ အရွင္ကို ကယ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားအံုးမည္” ဟု ဆုိကာ ေစာလူးမင္းကို ဖမ္းဆီးထားရာ ေနရာကို သိေအာင္ ၾကိဳးစားေလသည္။ သိေသာ္ ငရမန္၏ တပ္စခန္းကို တိတ္တဆိတ္ ၀င္၍ ေစာလူးမင္းကို ခုိးေလသည္။ ထုိအခါ ေစာလူးက က်န္စစ္သားကို မယံုၾကည္ဘဲ၊ က်န္စစ္သားက ငါ့ကို ခုိးသည္ဟု ေအာ္မိလုိက္ေလသည္။ ငရမန္၏ ရဲမက္တုိ႔လည္း သိလ ွ်င္ ခ်က္ျခင္း ၀ုိင္းဖမ္းေလေသာ္၊ က်န္စစ္သားက “ မင္းဆုိးမင္းညစ္... ရန္သူလက္တြင္ ေခြးေသ၊၀က္ေသ၊ေသရစ္ေလာ” ဟု ေျပာဆုိျပီး ေစာလူးကုိ ထားကာ ရန္သူလက္မွ လႊတ္ေအာင္ ထြက္ေျပးေလသည္။

က်န္စစ္သားလည္း ေနျပည္ေတာ္ကို မျပန္ ထီးလုိင္အရပ္မွာ စစ္တပ္၊အင္အား စုျပီး ပုန္ကုန္သူ ငရမန္ကို
နွိမ္နွင္းရန္ စီစဥ္ေလသည္။ ငရမန္လည္း က်န္စစ္သား စစ္သည္စုေဆာင္းေနသည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ က်န္စစ္သားရွိရာသုိ႔ ခ်ည္းကပ္ျပီး အျပင္းအထန္ တုိက္ေလသည္။ က်န္စစ္သား၏ တပ္မ်ားလည္း အျပင္းအထန္ ခုခံတုိက္ခုိက္ေလရာ ငရမန္၏ တပ္ပ်က္ေလသည္။ တပ္ပ်က္ေသာ္ ငရမန္က ေဖာင္ျဖင့္ စုန္ေျပးေလသည္။ စုန္ေျပးရင္း က်န္စစ္သား၏ ရဲမက္မွ ေခ်ာင္းပစ္ေသာ ျမွားေၾကာင့္ မ်က္လံုးမွန္ျပီး ကြယ္လြန္ေလသည္။ ငရမန္ကို ႏုိင္ျပီးေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္လာရာ မွဴးမတ္တုိ႔က က်န္စစ္သားကို ထီးနန္းတင္၍ မင္းအျဖစ္တင္ေျမွာက္ေလသည္။
Share:

1 comment:

  1. Hi I visited your blog. your presentation of history is really good. keep up your good work.

    ReplyDelete