မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၁၁) နတ္ရြာစံေတာ္မူျခင္း

ငက်န္စစ္ကုိ အရွာခုိင္းေသာ ရဲမက္မ်ားလည္း ႏွစ္လၾကာေသာ္လည္း ေပၚလာျခင္း မရွိ၊ အမတ္မ်ားသည္ ကား ငက်န္စစ္ကို အေကာင္းျမင္ေနၾကေသး၏။ ဘာတဲ့ သူတုိ႔အခ်စ္ကုိ က်ဴပ္က နားမလည္ေပးတတ္ဘူး ဆုိေသး က်ဳပ္ေနာက္ကြယ္မွာ ေျပာေနၾက။ က်ဴပ္အလံုးစံုသိေသာ္လည္း မသိသလုိသာ ေနရင္ေကာင္း ဘိ၏။ သထံုျပည့္ရွင္ကုိလည္း သူတည္ခ်င္ေသာ ဘုရားကို က်ဴပ္ေပးတည္ခဲ့ျပီးေလျပီ။ က်ဴပ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သာဓု ေခၚခဲ့ေလသည္။ ဆည္၊ေျမာင္းကန္ေခ်ာင္းအမ်ားကိုလည္း က်ဴပ္ျပဳစုေတာ္မူခဲ့ျပီးေလျပီ။ ေၾသာ္ ကုိယ္ပုိင္နက္ တစ္ခုလံုး ကုသုိလ္ေတြ လုပ္ခဲ့ေပါင္းလည္း မနည္းလွေပေတာ့ဘူး။ ယခုေတာင္ က်ဴပ္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာ၍ တုိင္းျပည္အေရးကို ျပဳစုေနသည္မွာ ႏွစ္ခ်ီေလျပီ။ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ျပန္မွသင့္မည္။ ဟူးရားတုိ႔ကို အခါေတာ္ေမးအံ့။


အေနာ္ရထာ- “ ဟူးရားတုိ႔ က်ဴပ္ တုိင္းျပည္အေရးကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထမ္းရြက္ေနသည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ မ်ားလွေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ခြာလာသည္ကား ယခုတခါကား အၾကာဆံုးတည္း၊ ယခု က်ဴပ္ ေနျပည္ေတာ္ ျပန္လုိစိတ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ေရြးေလာ က်ဴပ္ျပန္ေလအံ့”
ဟူးရား-“ မွန္ပါဘုရား၊ အရွင္မင္းၾကီးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔ ေန႔စဥ္ရက္ျမတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္လ်က္ပါ ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ မင္းၾကီးဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကား ယခုမွ စ၍ နိမ့္ဖြယ္ရွိေနပါသည္ဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ ဘာ... ငါကဲ့သုိ႔ သာသနာျပဳေသာမင္းကား အဘယ္သုိ႔ ဘုန္းနည္းအံ့နည္း၊ အေမာင္မင္း သင့္ျမတ္ရာကုိသာ ေလ ွ်ာက္တင္ေလ”
ဟူးရား-“ အမွန္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား၊ မုသားမဆုိ၀ံ့ပါဘုရား ကံေတာ္ကုန္ႏုိင္ဖြယ္လည္း ရွိပါသည္ဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ တယ္ အေမာင္မင္း၊ က်ဴပ္ကား သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္မည့္ မင္းျဖစ္ေပသည္၊ သာသနာေတာ္ကို ျပဳစုေသာမင္းျဖစ္သည္႔အတြက္ အဘယ္သုိ႔ ကံကုန္မည္နည္း၊ အေမာင္ရဲမက္တုိ႔ ဟူးရားတုိ႔ကို ဖမ္းသြားစမ္း”

က်ဴပ္ ဟူးရားစကားကို မယံုေတာ့။အမတ္ၾကီးေျပာဖူးသည္၊ ယခုတေလာ ဟူးရားတုိ႔ကား က်ဴပ္ေျမာက္စား လြန္းသျဖင့္ ထင္ရာစုိင္းလြန္းသည္။ တပ္မွဴးမ်ားကိုလည္း ရုိင္းစိုင္းစြာဆက္ဆံသည္။ယခုလည္း က်ဴပ္ကဲ့သုိ႔ မင္းကို မအပ္ေသာ စကားဆုိ၀ံ့သည္။ က်ဴပ္လည္း ဟူးရားစကားမယူေတာ့ အမတ္ၾကီး၏ အခါေတာ္ေပးသည့္အတုိင္းသာ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ျပန္ေလသည္။ ရက္လအတန္ၾကာေသာ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ျမိဳ႔တံခါးမွာ မုဆုိးတစ္ေယာက္ အခစား၀င္လာသျဖင့္ က်ဴပ္လည္း မုဆုိးကို ေခၚေစေလသည္။
အေနာ္ရထာ- “ အသင္မုဆုိး အဘယ္ေၾကာင့္ ပူညံပူညံလုပ္ေနသနည္း”
မုဆုိး-“ မင္းၾကီးဘုရား ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔ နည္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ မရႏုိင္ေသာ ႏြားသုိးတစ္ေကာင္ ေနျပည္ေတာ္အနီးတြင္း ေသာင္းက်န္းေနပါသည္ ဘုရား။ အမတ္တုိ႔က မင္းၾကီး ေရႊစိတ္ေတာ္ ျငိငင္မွာကို စုိးေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား မေလ ွ်ာက္ခုိင္းတာပါဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ အုိး တုိင္းျပည္အေရးကား က်ဴပ္အေရးပင္တည္း၊ ရဲမက္အမ်ားျဖင့္ က်ဴပ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဖမ္းမည္”

က်ဴပ္ကဲ့သုိ႔ မင္းရွိလ်က္နဲ႔ ထုိ ႏြားသုိးသည္ ေနျပည္ေတာ္တစ္၀ွမ္း ေသာင္းက်န္း၀ံ့သည္။ က်ဴပ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ လွံျဖင့္ သတ္ရန္ ျမင္းဒုန္းစုိင္းစီး၍ ႏြားသုိးရွိရာသုိ႔ သြားေလရာ၊ ႏြားသည္ ပကတိ ႏြား ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေပ။ ပုိ၍ ၾကီး၏၊ ရဲရင့္၏၊ က်ဴပ္လည္း က်ဴပ္လွံျဖင့္ ထုိႏြားသုိးသုိ႔ ပစ္ေလသည္။ ႏြားသုိးတြင္ စုိက္ေလ၏၊ သုိ႔ေသာ္ ႏြားသည္ ေျခက်သြားျခင္းမရွိ က်ဴပ္ဆီသုိ႔ အေျပး၀င္လာရာ စီးေတာ္ျမင္းမွာ လန္႔လ်က္ က်ဴပ္လည္း ေျမသုိ႔ က်ေလသည္။ ထုိစဥ္ ရဲမက္ေတြက အေနာက္မွာ ရွိေသးသည္။ က်ဴပ္လည္း လက္နက္မဲ့ သျဖင့္ ႏြားသုိးကုိ ေရွာင္ရာ က်ဴပ္၏ အူသုိ႔ ႏြားခ်ိဳျဖင့္ ထုိးမိေလသည္။ စစ္ပြဲတုိင္းတြင္ ဒဏ္ရာရဖူးသျဖင့္ က်ဴပ္မမူပါ။ ထုိေနာက္ ရဲမက္ေတြေရာက္လာသျဖင့္ ႏြားသုိးလည္း ျမားဒဏ္ေၾကာင့္ ေသေလသည္။ က်ဴပ္ တစ္မ်ိဳးခံစားရသည္ အလြန္မူးေနသည္၊ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ဒဏ္ရာစဥ္ မ်ိဳးမဟုတ္၊ ေဘးနားလည္း ရဲမက္ေတြ အားလံုးဆူညံေနသည္။ က်ဴပ္ကုိ ထမ္းသြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ဴပ္မ်က္လံုးတြင္ကား တျဖည္းျဖည္း ေမွာင္ လာေလသည္။ က်ဴပ္ေတြ႔လုိက္သည္ကား အလင္းတန္းတစ္ခု။ က်ဴပ္ဘာမွမသိေတာ့ပါ။ အားလံုးျငိမ္သက္သြားပါျပီ။

အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ တုိင္းျပည္ကို ျပဳစုရင္း သက္ေတာ္ ၆၆ တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသည္။
( က်ေနာ္သမုိင္းကို ဖတ္လုိ႔ေကာင္းေအာင္၊ အထက္ပါ အတုိင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ခံစားရသကဲ့သို႔ အတုိင္း တင္ျပျခင္းပါ၊ အရည္အေသြး မေကာင္းလ ွ်င္လည္း သည္းခံေပးၾကပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း သီေပါမင္းအထိ တင္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္၊ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါမယ္)


Share:

No comments:

Post a Comment