မင္းယဥ္နရသိခၤ

နရသူမင္း နတ္ရြာလြန္ေသာ္ သားေတာ္ မင္းယဥ္နရသိခၤ မင္းျဖစ္ေတာ္ေလသည္။ နန္းတက္ေတာ္မူလ်ွင္ ညီေတာ္ကို နရပတိစည္သူ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ အိမ္ေရွ့ေပးေတာ္မူေလသည္။ မင္းယဥ္နရသိခၤလက္ထက္ တြင္ တုိင္းျပည္မွာ သာယာ၀ေျပာေလသည္။ တေန႔ေသာ္ ျမင္းစုိင္း အရပ္က ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ လွပေသာ သတုိ႔သမီးငယ္တစ္ေယာက္ကို မင္းယဥ္နရသိခၤထံ ဆက္သေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္မွ သိပ္သေဘာမေတြ႔ ဘဲ ထုိသတုိ႔သမီးငယ္ကား နားရြယ္ရွည္ရွည္ေလးျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘုရင္မွ ညီေတာ္ နရပတိစည္သူကို ေပးေတာ္ မူေလ၏။


သတုိ႔သမီးလည္း နန္းေတာ္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ဘုရင္မယ္ေတာ္မွ နားရြက္ရွည္ေနသည္ကို မယ္ေတာ္ၾကီးမွ ေဆးဆရာတုိ႔ျဖင့္ တုိေစလ်က္ လွပေအာင္ စီရင္ေပးေသာ္ သတုိ႔သမီးသည္ ယခင္ထက္ပုိျပီး လွပလာေတာ့ သည္။ တေန႔ ခယ္မေတာ္တုိ႔ ေရဆင္းသည့္အခ်ိန္ ဘုရင္မင္းယဥ္နရသိခၤက ျမင္ေလေသာ္ ယခင္ႏွင့္မတူ ဘဲ လွပလြန္းသျဖင့္ မစားႏုိင္မေသာက္ႏုိင္ဘဲ လုိခ်င္ေလာဘေစာ ထေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ညီေတာ္ နရပတိစည္သူကို ေခၚျပီး ငေဇာင္းခ်မ္းအရပ္တြင္ သူပုန္ထသည္ ခ်ီတက္ေလ ဟု ဆုိသျဖင့္ ညီေတာ္လည္း မင္းမိန္႔ျဖင့္ ခ်ီတက္ဖုိ႔ ျပင္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာင္ေတာ္ကို မယံုသျဖင့္ ျမင္းခံငျပည့္ကို တခုခုအေရးေပၚ လ်ွင္ ေလ်ွာက္ရန္ မွာၾကားျပီး စစ္ခ်ီတက္ေလသည္။

ဘုရင္မင္းယဥ္နရသိခၤလည္း ညီေတာ္ သစ္ဆိမ့္အရပ္ေရာက္ျပီဟု သတင္းၾကားလ်ွင္ ခယ္မေတာ္ကို မိဖုရားေျမာက္ေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းျမင္းခံငျပည့္ သိခ်င္း ျမင္းကို သက္သက္ညွင္းညွင္း စီးျပီး ႏွင္ ေလသည္။ ျဖည္းျဖည္းေလးသာ ျမင္းကို စီးလာေလသည္။ ျမင္းစီးရင္း ေန၀င္သျဖင့္ မုိးခ်ဴပ္ျပီ ဆုိျပီး ျမင္းကို ျမက္စားေစျပီး မိမိကား အိပ္ေနေလသည္။ ထုိေနာက္ မုိးေသာက္ေသာ္ ျမင္းစီးျပီး နရပတိရွိရာ သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။ နရပတိစည္သူလည္း ငျပည့္ေလ်ွာက္ေသာ အေၾကာင္းကို ၾကားေသာ္ ငျပည့္အိပ္ေသာ ေနရာကို ေမးျမန္းရာ ငျပည့္အိပ္ေသာအရပ္သည္ ျမင္းျဖင့္ ဒုန္းစုိင္းစီးေသာ္ နရပတိစည္သူ ေနေသာ အရပ္သုိ႔ အခ်ိန္မီေရာက္ႏုိင္သျဖင့္ နရပတိစည္သူမွ ” နင္မအိပ္၍ ငါဆီေရာက္ေအာင္ လာေသာ္၊ ထုိခဏအတြင္း လုပ္သင့္သည္မ်ားကို စီရင္ႏုိင္သည္” ဟု ဆုိျပီး အခ်ိန္မေလးစားေသာ ငျပည့္ကို ကြပ္မ်က္လုိက္ေလသည္။

နရပတိစည္သူလည္း ယံုၾကည္ရေသာ ရဲမတ္ေအာင္စြာငယ္ကို ေခၚျပီး ေနာင္ေတာ္ကိုလုပ္ၾကံေစ ေလသည္။ ေအာင္စြာငယ္လည္း အခြင့္ေကာင္းကို ေစာင့္ရင္း မင္းၾကီး ေရအိမ္တက္သည့္အခ်ိန္ကို မွတ္သားထားျပီး။ ေရအိမ္တက္စဥ္ လုပ္ၾကံသျဖင့္ မင္းယဥ္နရသိခၤမွာ အသက္ ၃၅ တြင္ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment