နရသူမင္း အပုိင္း(၁) မင္းျဖစ္ရန္ ေနာင္ေတာ္ကို သတ္ျခင္း

အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ ပုဂံျပည္ကုိ သားေတာ္ နရသူက စတင္အုပ္စုိးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေ၀းမွာ ေနထုိင္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္မင္းရွင္ေစာသည္ ခမည္းေတာ္နတ္ရြာစံသည္ဟု ၾကားေသာ္ စစ္သူရဲမက္ျဖင့္ ပုဂံသုိ႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို နရသူၾကားေသာ္ ယုတ္မာေသာ အၾကံကို ၾကံေလသည္။ ထုိေခတ္တြင္ ပုဂံျပည္မွာ သီလဂုဏ္တုိ႔ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ပံ့သကူမဟာေထရ္ ဆီကို နရသူက ခ်ဥ္းကပ္ျပီး နားေတာ္ေလ်ွာက္ေလသည္။


“ အရွင္ဘုရား ေနာင္ေတာ္မင္းေစာသည္ ခမည္းေတာ္မရွိဘိဟု ၾကားလ်ွင္ ေရအားျဖင့္ ၾကည္းအားျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလျပီ၊ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ စစ္မက္ေတြ ျဖစ္ပြားလ်ွင္ ျပည္သူတုိ႔ ဆင္းရဲကုန္လိမ့္မည္။ ေနာင္ေတာ္ကုိ ဓားတစ္စင္း၊ျမင္းတစ္စီးျဖင့္ နန္းေတာ္သုိ႔၀င္လ်ွင္ အကၽြႏု္ပ္ ေနာင္ေတာ္ကို နန္းအပ္ပါ့မည္ ဟု သတင္းစကား ပါးေပးေတာ္မူပါ။” ဟု ေလ်ွာက္တင္ေလ၏။
ရဟန္းေတာ္လည္း နရသူကို မယံုသျဖင့္ လက္မခံေပ။ ထုိအခါ နရသူမွ သစၥာဆုိုျပီး ေနာင္ေတာ္ေရာက္လ်ွင္ ဓားထမ္းျပီး နန္းတင္ပါ့မည္ဟု သစၥာဆုိေလ၏။ ရဟန္းေတာ္လည္း သစၥာဆုိသည္ကို ယံုေတာ္မူသျဖင့္ မင္းရွင္ေစာ ရွိရာ ၾကြျပီး နရသူ ပါးေသာ စကားကို ဆုိေလသည္။

မင္းရွင္ေစာလည္း ရဟန္းေတာ္စကားကို ယံုသျဖင့္ ဓားတစ္လက္ျဖင့္ ေရႊေလွေပၚတြင္ ရဟန္းေတာ္ကုိ တင္ျပီး တစ္ကုိယ္တည္းၾကြလာေလသည္။ ေလွဆိပ္သုိ႔ေရာက္လ်ွင္ နရသူလည္း သစၥာဆုိသည္႔အတုိင္း ေနာင္ေတာ္ဓားကို ထမ္းျပီး ေနာင္ေတာ္ကို ဆင္ေပၚတင္ေစလ်က္ ျပည္သူအမ်ားေရွ့တြင္ ဘိသိက္ခံ ေစေလသည္။ ထုိညတြင္ စားပြဲေသာက္ပြဲ က်င္းပေလရာ စားေတာ္တြင္ အဆိပ္ခတ္ျပီး ေနာင္ေတာ္ကို ေသေစေလသည္။ ေနာင္ေတာ္ေသေသာ္ နရသူသည္ ခ်က္ခ်င္း ထီးနန္းကို သိမ္းျပီး ေနာင္ေတာ္မင္းရွင္ေစာ၏ တပ္မွဴးမ်ားကို ဖမ္းေစရာ မင္းရွင္ေစာ၏ တပ္မွာ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ကုန္ေလသည္။

နရသူမင္းျဖစ္ေသာ္ ပံ့သကူမေထရ္လည္း နန္းေတာ္သုိ႔ သြားျပီး “ မင္းဆုိး၊မင္းညစ္ သံသရာ၀ယ္ ခံအပ္ေသာ ဒုကၡကို မေၾကာက္သေလာ၊ စည္းစိမ္ကား သင့္ေသလ်ွင္ ပါမသြား၊ ယုတ္မာျပီး အသက္ရွင္တာထက္ ေသတာက ျမတ္ေသးသည္၊ သင့္ထက္ ယုတ္ေသာ မင္းကား ေလာကတြင္ မရွိေတာ့ျပီ” ဟု ဆုိေလေသာ္၊ နရသူကလည္း “ အရွင္ျမတ္ထံ သစၥာဆုိသည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ထီးနန္းတင္ခဲ့ပါသည္ သစၥာကို မေဖာက္ခဲ့ပါ” ဟု ျပန္ေလ်ွာက္ေလေသာ္ ရဟန္းေတာ္လည္း ပုဂံတြင္ သီတင္းမသံုးေတာ့ဘဲ သိန္းခုိကၽြန္းသို႔ ၾကြေရာက္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment