နရသီဟပေတ့ အပုိင္း(၂) မြန္ဂုိျဖင့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း

တေန႔တြင္ နရသီဟပေတ့ထံ တရုတ္ျပည္က မြန္ဂုိသံအမတ္ေတြ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ သံအမတ္ေတြကား နရသီဟပေတ့ကို ခပ္ရုိင္းရုိင္းဆက္ဆံေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း ေဒါသထြက္သျဖင့္ သံအမတ္အားလံုးကို ေခါင္းျဖတ္ေစေလသည္။ ထုိသတင္းကို မြန္ဂုိတုိ႔ၾကားလ်ွင္ စစ္တပ္ျဖင့္ ပုဂံျပည္ကို လႊတ္ေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း ျမိဳ႔ကို ခုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္လုိသျဖင့္ အုတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ လုိအပ္သျဖင့္ ဘုရားပုထုိးေတာ္မ်ားကို ဖ်က္ကာ ျမိဳ႔ရုိးကို အခို္င္အမာတည္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ စစ္သူၾကီး အနႏၱပစၥည္းကို လႊတ္ကာ တရုတ္မြန္ဂုိတုိ႔ကို ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

Share:

နရသီဟပေတ့မင္း အပုိင္း(၁)

နရသီဟပေတ့မင္းသည္ အမတ္ၾကီးရာဇသၾကၤ ေကာင္းမူေၾကာင့္ မင္းျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ တေန႔ ဥဇနာမင္းၾကီး လြန္ေသာ္ သားေတာ္ၾကီးျဖစ္ေသာ သီဟသူသည္ နန္းလ်ာျဖစ္ရာ နန္းတက္ရာတြင္ အမတ္ၾကီးရာဇသၾကၤမွ နန္းတြင္း အမတ္မ်ားကို စည္းရုံးျပီး သီဟသူသည္ ေဒါသၾကီးသူျဖစ္သည္၊ တရားေစာင့္သူမဟုတ္ဟု စသျဖင့္ သိမ္းသြင္းသျဖင့္ အမတ္မ်ားလည္း ရာဇသၾကၤႏွင့္ တစိတ္၀မ္းျဖစ္ ၾကျ႔ပီးလ်ွင္ သီဟသူကို နန္းခ်ကာ နရသီဟပေတ့ကို နန္းတင္ေလသည္။

Share:

က်စြာမင္း

သကၠရာဇ္ (၅၈၁) ေအဒီ ၁၂၁၉  တြင္ ထီးလုိမင္းလုိ သားေတာ္ က်စြာမင္း နန္းတက္ေလသည္။ က်စြာမင္းၾကီး ကား စာေပေတာ္သူျဖစ္ေလသည္။ ပိဋကတ္သံုးပံုကုိ ၉  ေခါက္သင္ယူေတာ္မူသည္။ ပါဠိ၊ အဌကထာ၊ဋီကာက်မ္း တုိ႔ကိုလည္း ေလ့လာတတ္ေျမာက္ေလသည္။ တုိင္းေရးျပည္ေရး အမူမ်ားကို သားေတာ္ အိမ္ေရွ့မင္းသားအား လြဲထားျပီး မိမိမွာမူ သံဃာေတာ္တုိ႔ျဖင့္သာ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို သင္ယူ မူေလသည္။ က်စြာမင္းလက္ထက္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းက ျပက္ကေရြေတာင္ေျခတြင္“ ငါ သည္ျပည္တြင္ မင္းျပန္ျဖစ္လ်ွင္ ေပပင္ေပါက္ေစ” ဟု အဓိဌာန္ထားခဲ့ရာ က်စြာမင္းလက္ထက္တြင္ ေပပင္ေပါက္ေလသည္။ တူးရြင္းေတာ္ေျခတြင္လည္း ကန္ၾကီးဆည္ျပီး ၾကာမ်ိဳးငါးပါး ျဖင့္ တင့္တယ္လွပ ေစေလသည္။ ထုိကန္ေဘးနားတြင္ တဲတခုေဆာက္ျပီး ပရိယတၱိသာသနာ တုိးတက္ေအာင္ သံဃာငယ္ မ်ားကို မိမိကုိယ္တုိင္ စာခ်ေတာ္မူေလသည္။ ျပာသာဒ္ၾကီးဘုရားကုိလည္း တည္ေတာ္မူျပီး သက္ေတာ္ ၃၅ တြင္ ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။
Share:

ထီးလုိမင္းလုိ

ေအဒီ ၁၂၁၁ တြင္ ေဇယ်သိခၤ ေခၚ ထီးလုိမင္းလုိ နန္းတက္ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ျဖစ္ေသာ နရပတိစည္သူသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးေသာ မင္းျဖစ္ေလ၏။  နရပတိစည္သူ၏ ခမည္းေတာ္ နရသူ ႏွင့္ နရသိခၤ တုိ႔၏ နန္းလုပြဲ စိတ္၀မ္းကြဲမူမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ မိမိလြန္ေသာ္ ထုိအျဖစ္ဆုိးမ်ိဴ းကို မျဖစ္ေစလုိ သျဖင့္ မိမိ နတ္ရြာ မစံမီ နန္းဆက္ခံဖုိ႔ အေရးကို အေသအခ်ာ ျပဳ ထားေလသည္။

နရပတိစည္သူသည္ မိမိ အမတ္မ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ ေရွးယခင္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္မ်ားက တုိင္းျပည္ကို သာယာေအာင္ ဘုရင္မ်ား ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဴ ပ္သည္ကို ေမးျမန္းရာ အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အတုိင္အပင္ခံမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အာဏာကို ညီမွ်စြာ ခြဲေ၀ထားသျဖင့္ နန္းလုမူမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့မရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

နရပတိစည္သူလည္း သေဘာေတာ္က်ကာ လႊတ္ေတာ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိသားေတာ္ ၅ ပါး ရွိသည့္အနက္ အငယ္ဆံုးသားေတာ္ ေဇယ်သိခၤ ကို ထီးနန္းလႊဲခဲ့ေလ၏။ ထုိျပင္ သားေတာ္ၾကီးမ်ား ကုိလည္း အေရးပါေသာ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားတြင္ ရာထူးၾကီးမ်ား ေပးထားသျဖင့္ ဘုရင္တြင္ အာဏာအျပည့္အ၀ မရွိဘဲ အားလံုး အတူတကြ စုရုံးကာ အေရးကိစၥမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရသျဖင့္ ထီးလုိမင္းလုိ ေခတ္တြင္ ပုဂံျပည္ၾကီးသည္ သာယာ၀ေျပာခဲ့ေလ၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံေရးဘက္တြင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ေလသည္။ သာသနာေတာ္ကို လြန္စြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ သေဌးမ်ား၊ သူဆင္းရဲ လယ္သမားမ်ားပင္ မိမိတုိ႔ပုိင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို သာသနာေတာ္ တြက္ လွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကသျဖင့္ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိေခတ္က သာသနာေတာ္ အတြက္ လွဴ ဒါန္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခြင့္ မရွိေပ။

ထီးလုိမင္းလုိ ဘုရား 
ထီးလုိမင္းလုိသည္ တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ပုန္ကန္သူဟူ၍ မရွိေပ။ ေနျပည္ေတာ္သည္လည္းလြန္စြာ သာယာ၀ ေျပာေလသည္။ ခမည္းေတာ္ နရပတိစည္သူ တည္ေသာ ေဂါေတာ့ပလႅင္ မျပီးသည္ကို ဆက္လက္ျပီး တည္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိျပင္ ထီးလုိမင္းလုိ ဘုရားကိုလည္း တည္ထားခဲ့သည္။
တုိင္းျပည္ကို မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး သက္ေတာ္ ၆၀ တြင္ အနိစၥ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။
Share:

နရပတိစည္သူ အပိုင္း(၂)

နရပတိစည္သူသည္ ေနာင္ေတာ္မင္းယဥ္နရသိခၤကို လုပ္ၾကံရာတြင္ လြယ္ကူစြာလုပ္ၾကံႏုိင္သည္ကို သတိထားမိသျဖင့္ မိမိလက္ထက္မူကား အေစာင့္ကုိယ္ရံေတာ္တပ္ရင္း တစ္ခုဖြဲ႔ျပီး နန္းတြင္း၊နန္းျပင္ အေစာင့္ ထားေလသည္။ အတြင္းကုိယ္ရံေတာ္၊ အျပင္ကုိယ္ရံေတာ္ စသျဖင့္ အေျမာက္အျမားထားေလသည္။ ထုိ မ်ွမကေသး နန္းေတာ္အတြင္းရွိ ေရႊ၊ေငြ၊ ဆန္ေရ စပါး အစရွိသည္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရေလသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အ၀န္း ဆက္သလာေသာ အခြန္မွန္သမ်ွကို ေရးျပီး ဗုိလ္ရူသဘင္ခံတုိင္း ဖတ္ရူေစေလသည္။

Share:

နရပတိစည္သူ အပုိင္း(၁) မင္းျဖစ္ေတာ္မူျခင္း

နရပတိစည္သူသည္ ေနာင္ေတာ္မင္းယဥ္နရသိခၤကို လုပ္ၾကံျ႔ပီးေနာက္ ပုဂံထီးနန္းကို သိမ္းေတာ္မူ ေလသည္။ ထီးနန္းသမ္းျပီးေနာက္ ကၽြန္ျဖစ္သည့္ ေအာင္စြာငယ္ကုိ ဂတိအတုိင္း မိမိ၏ မရီးေတာ္မ်ား ထဲမွ ေအာင္စြာငယ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကို ေပးစားမည္ျပဳရာ မရီးေတာ္တုိ႔က ငိုယို ေတာင္းပန္သျဖင့္ ေအာင္စြာငယ္ကို ေခၚ ျပီး မရီးေတာ္ကို မယူေလႏွင့္ နန္းေတာ္ရွိ ၾကိဳက္ရာအပ်ိဳေတာ္ကို ေရြးပါေလ ဟု ဆုိရာတြင္ ေအာင္စြာငယ္မွ ”ထြီ” ဟု ျပဳသျဖင့္ နရပတိစည္သူမွ အမ်က္ေတာ္ရွျပီး ထုိေနရာတြင္ လက္သံုးေတာ္ဓားျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။

Share:

မင္းယဥ္နရသိခၤ

နရသူမင္း နတ္ရြာလြန္ေသာ္ သားေတာ္ မင္းယဥ္နရသိခၤ မင္းျဖစ္ေတာ္ေလသည္။ နန္းတက္ေတာ္မူလ်ွင္ ညီေတာ္ကို နရပတိစည္သူ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ အိမ္ေရွ့ေပးေတာ္မူေလသည္။ မင္းယဥ္နရသိခၤလက္ထက္ တြင္ တုိင္းျပည္မွာ သာယာ၀ေျပာေလသည္။ တေန႔ေသာ္ ျမင္းစုိင္း အရပ္က ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ လွပေသာ သတုိ႔သမီးငယ္တစ္ေယာက္ကို မင္းယဥ္နရသိခၤထံ ဆက္သေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္မွ သိပ္သေဘာမေတြ႔ ဘဲ ထုိသတုိ႔သမီးငယ္ကား နားရြယ္ရွည္ရွည္ေလးျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘုရင္မွ ညီေတာ္ နရပတိစည္သူကို ေပးေတာ္ မူေလ၏။

Share:

နရသူ အပုိင္း(၂) ဓမၼာရံၾကီးကို တည္ေတာ္မူျခင္း ႏွင့္ နတ္ရြာစံျခင္း

နရသူမင္းသည္ ေဒါသအလြန္တရာၾကီးေသာမင္းျဖစ္ေလသည္။ ေဒါသအလြန္ၾကီးသျဖင့္ ကိစၥအေသး ေလးကအစ သည္းခံျခင္းမရွိပါ။ တခါ ကိစၥတခုေၾကာင့္ အေလာင္းစည္သူေပးထားေသာ သတုိ႔သမီး တပါး စိတ္ေကာက္၍ သူ႔ထံမလာသည္ကို ကြပ္မ်က္ပစ္ေလသည္။ ဘေထြးေတာ္မ်ားကိုလည္း ကြပ္မ်က္ေလသည္။ ရဟန္းေတာ္တခ်ိဳ႔ကိုလည္း လူထြက္ေစျပီး အမူထမ္းခုိင္းေလသည္။ တုိင္းျပည္လည္း ဆင္းရဲေလသည္။ တေန႔ေသာ္ နရသူသည္ ေဘးေတာ္တုိ႔လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတုိင္း ကုသိုလ္ေတာ္တခု လုပ္ရန္ အၾကံရေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မင္းမွဴးမတ္တုိ႔ကို ေခၚျပီး တုိင္းျပည္အႏွံရွိ ပန္းရံဆရာမ်ားကို ေခၚေစေလသည္။

Share:

နရသူမင္း အပုိင္း(၁) မင္းျဖစ္ရန္ ေနာင္ေတာ္ကို သတ္ျခင္း

အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ ပုဂံျပည္ကုိ သားေတာ္ နရသူက စတင္အုပ္စုိးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေ၀းမွာ ေနထုိင္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္မင္းရွင္ေစာသည္ ခမည္းေတာ္နတ္ရြာစံသည္ဟု ၾကားေသာ္ စစ္သူရဲမက္ျဖင့္ ပုဂံသုိ႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို နရသူၾကားေသာ္ ယုတ္မာေသာ အၾကံကို ၾကံေလသည္။ ထုိေခတ္တြင္ ပုဂံျပည္မွာ သီလဂုဏ္တုိ႔ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ပံ့သကူမဟာေထရ္ ဆီကို နရသူက ခ်ဥ္းကပ္ျပီး နားေတာ္ေလ်ွာက္ေလသည္။

Share:

အေလာင္းစည္သူမင္း

ဘုိးေတာ္က်န္စစ္သား နတ္ရြာစံေလေသာ္ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူ နန္းတက္ေလသည္။ မင္းျဖစ္ေတာ္ မူျပီး မဟာသမုဒၵရာအရပ္တုိ႔ကို ရူစားခ်င္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ရေသာ အမတ္မ်ားျဖင့္  ေသခ်ာစီရင္ေစျပီး ေလွအမ်ားျဖင့္ သမုဒၵရာသုိ႔ ဆုန္ဆင္းေလသည္။ ထုိသုိ႔ သုမုဒၵရာသုိ႔ လွည့္ပတ္ရင္း သိန္းခုိကၽြန္း(သီရီလကၤာ)သုိ႔ေရာက္ေလသည္။ သိန္းခုိမင္းလည္း ေလွစစ္သည္အမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာေသာ အေလာင္းစည္သူကို သမီးေတာ္ဆက္သေလသည္။ သမီးေတာ္ကို လက္ခံျပီး အေရွ့ေတာင္အာရွ အႏွံ လည္ပတ္ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကာရွည္စြာ မေန တုိင္းျပည္အႏွံလွည္႔ပတ္ေနသျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြင္း ပုန္ကန္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာေလသည္။ မြန္ျပည္ လည္း ေသာင္းက်န္းေလသည္။ တနသၤာရီလည္း ဆက္ျမဲအခြန္ကို မဆက္ဘဲေနေလသည္။ အေနာ္ရထာမင္း အာဏာတည္ခဲ့ေသာ ေနရာအႏွံတြင္ ပုန္ကန္မူျဖစ္ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူလည္း ေသာင္းက်န္းေသာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကို စစ္သည္အမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ရဲမက္ အမ်ားတုိ႔မွာ ပုိျပီး ဆင္းရဲရေလသည္။

Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း (၅) ေရႊစည္းခံု ႏွင့္ ပုထိုးေတာ္မ်ားကို တည္ျပီး နတ္ရြာစံေတာ္မူျခင္း

က်န္စစ္သားလည္း မင္းၾကီးျဖစ္ျပီး ေရႊစည္းခံုဘုရားကို တည္ရန္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္ေနသည္ကို ရွင္အရဟံက တုိက္တြန္းသျဖင့္ က်န္စစ္သားလည္း ဆက္လက္တည္ထားေလသည္။ ၇ လႏွင့္ ၇ ရက္ ျပည့္ေသာ္ ေရႊစည္းခံုဘုရား တည္ထားျပီးစီးေလသည္။ တစ္ခါေသာ္ မင္းၾကီး နန္းေတာ္သုိ႔ ရဟန္း ၈ ပါး ၾကြလာေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးေတာ္မူျပီးေသာ္ “ အဘယ္အရပ္က ၾကြေတာ္မူလာသနည္း ” ဟု ေမးျမန္းေလ်ွာက္ထားေလသည္။ ရဟန္းတုိ႔လည္း“ ဂႏၷမာဒနေတာင္မွ ၾကြလာေၾကာင္း” မိန္႔ေလေသာ္ မင္းၾကီးလည္း ရဟႏၱမွန္းသိသျဖင့္ ပိုျပီး သဒါၵပြားမ်ားလ်က္ နႏၵမူလုိဏ္ဂူကဲ့သို႔ သႏၱာန္တူစြာ တန္ခုိးျဖင့္ ျပေတာ္မူပါဟု ေလ်ွာက္ထားသျဖင့္ ရဟန္း တုိ႔လည္း သႏၱာန္တူစြာ ဖန္ဆင္းျပေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း သဒါၵၾကီးစြာ ျဖစ္ျပီး နႏၵမူလုိဏ္ဂူ သႏၱာန္ အာနႏၵာဘုရားကို ေအဒီ ၁၀၉၀ တြင္ တည္ေတာ္ မူေလသည္။ က်န္စစ္သားလည္း ေကာင္းမူပုထိုးေတာ္အမ်ားကို တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူျပီး သက္ေတာ္ ၈၅ တြင္ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

Share:

က်န္စစ္သား အပိုင္း (၄) ေျမးေတာ္အေလာင္းစည္သူ ႏွင့္ သားေတာ္ရာဇကုမာ

က်န္စစ္မင္းၾကီး၏ သမီးေတာ္ေရႊအိမ္သည္ ကုိယ္၀န္ရွိ၍ ေန႔လေစ့၍ မင္းသားေလးေမြးဖြားေလေသာ္ ဦးကင္သတံခါး သည္ အလုိလုိ ပြင့္ေလသည္။ အိမ့္ရွင္စည္ၾကီး လည္း လူမတီးဘဲ အလုိလုိျမည္ ေလသည္။ မင္းသားလည္း ေမြးဖြားရာက စျပီး ေန႔ည မရပ္မနား ငိုေကၽြးေလသည္။ အေမလည္း ေခ်ာ့မရ၊ ဘုိးေတာ္က်န္စစ္မင္းလည္း ေခ်ာ့မရ၊ ေနာက္ဆံုး ဟူးရားျဖဴ၊ဟူးရားညိဳ တုိ႔ကို ေမးျမန္းေလသည္။ ဟူးရား တုိ႔လည္း တြက္ခ်က္မူျပဳျပီး “ ေျမးေတာ္သည္ကား တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ အပုိင္းအျခားကို သိလုိ၍ငိုသည္” ဟု နားေတာ္ေလ ွ်ာက္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ေရႊေပလႊာလည္း ေရးေစျပီး ဖတ္ေစေလသည္။ ေျမးေတာ္ လည္း တုိင္းျပည္အပုိင္းအျခားကုိ ၾကားေသာ္ အငိုတိတ္ေလသည္။

Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း(၃) က်န္စစ္သားသမီးေရႊအိမ္သည္

က်န္စစ္သားတြင္ မိဖုရားၾကီးမွာ ေမြးေသာ သမီးေတာ္ ေရႊအိမ္သည္ ရွိသည္။ ထုိသမီးေတာ္ဟာ ေရႊရုပ္လုိ ေခ်ာေမာလွပသည္ဟု သတင္းၾကီးျပီး၊ က်န္စစ္မင္းၾကီး ကိုယ္တုိင္လည္း ခ်စ္လွသျဖင့္ တပင္တုိင္နန္း နဲ႔ ထားရွိပါတယ္။ ထုိအေၾကာင္းကို ပဋိကၠရားမင္း၏သား သတင္းၾကားေသာ္ မ်က္ရွင္ျဖင့္ ငံုျပီး ေကာင္းကင္ခရီး ျဖင့္ ေရႊအိမ္သည္ လက္ခံေအာင္ ၾကိဳးစားေလရာ တပင္တုိင္ျဖင့္ပင္ ေနထုိင္လာခဲ့ ရေသာ မင္းသမီး အေနျဖင့္ ကုလားမင္းသားေလးကို လက္ခံလုိက္မိျပီး သမီးရည္းစားျဖစ္ေလသည္။ မင္းသားလည္း ေန႔တိုင္း ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ မင္းသမီးလာျပီး ေတြ႔ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းကို ခမည္းေတာ္ က်န္စစ္မင္းခ်က္ခ်င္း ၾကားေလသည္။ ၾကားေသာ္ အမတ္မ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေလသည္။

က်န္စစ္မင္း-“ အမတ္တုိ႔ ငါ့သမီးေတာ္ကို ပဋိကၠရားမင္း၏သားျဖင့္ စံုဖက္ရေသာ္ သင့္မည္ေလာ”
အမတ္-“ မွန္လွပါ မင္းၾကီး၊ အရွင့္သမီးေတာ္ကို ပဋိကၠရားမင္း၏သားျဖင့္ စံုဖက္ေသာ္ တုိင္းျပည္သည္ ၾကာရွည္ရင္ ကုလားျပည္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္”
က်န္စစ္မင္း-“ ဒါျဖင့္ရင္ ငါ့သမီးကို ငါ့အရွင္ေျမးေတာ္ျဖစ္ေသာ ေစာယြမ္းႏွင့္လက္ဆက္ရင္ သင့္မည္ေလာ”
အမတ္-“ ေစာယြမ္းကား ေျခမစြမ္းႏုိင္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ကုလားျပည္နဲ႔ စစ္မက္မျဖစ္ေစေသာ အလုိ႔ငွာ ကုလားမင္းသားျဖင့္ လက္မဆက္ခင္ ေစာယြမ္းႏွင့္ အရင္ လက္ဆက္ပါက အသင့္ဆံုးပါ ဘုရား။”

ဟုဆိုသျဖင့္ က်န္စစ္မင္းလည္း သမီးေတာ္ကို ေစာယြမ္းျဖင့္ အလ်င္အျမန္ လက္ဆက္ေစေလသည္။ ထုိသတင္းကို ပဋိကၠရားမင္းသားၾကားေလေသာ္ မိမိကိုယ္ကုိ အနိစၥျဖစ္ေအာင္ စီရင္ေလသည္။
Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း (၂) မင္းျဖစ္ျခင္း

ပုဂံေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိေနေသာ က်န္စစ္သားမွာ အရွင္ေစာလူမင္း အဖမ္းခံရျပီ သတင္းကို ၾကားေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို အခုိင္အခံျဖစ္ေအာင္ စီရင္ေစျပီး အမတ္တုိ႔က ထီးနန္းအပ္သည္ကို “ ငါ့သခင္ အရွင္သား ရွိလ်က္နဲ႔ လက္မခံႏုိင္ အရွင္ကို ကယ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားအံုးမည္” ဟု ဆုိကာ ေစာလူးမင္းကို ဖမ္းဆီးထားရာ ေနရာကို သိေအာင္ ၾကိဳးစားေလသည္။ သိေသာ္ ငရမန္၏ တပ္စခန္းကို တိတ္တဆိတ္ ၀င္၍ ေစာလူးမင္းကို ခုိးေလသည္။ ထုိအခါ ေစာလူးက က်န္စစ္သားကို မယံုၾကည္ဘဲ၊ က်န္စစ္သားက ငါ့ကို ခုိးသည္ဟု ေအာ္မိလုိက္ေလသည္။ ငရမန္၏ ရဲမက္တုိ႔လည္း သိလ ွ်င္ ခ်က္ျခင္း ၀ုိင္းဖမ္းေလေသာ္၊ က်န္စစ္သားက “ မင္းဆုိးမင္းညစ္... ရန္သူလက္တြင္ ေခြးေသ၊၀က္ေသ၊ေသရစ္ေလာ” ဟု ေျပာဆုိျပီး ေစာလူးကုိ ထားကာ ရန္သူလက္မွ လႊတ္ေအာင္ ထြက္ေျပးေလသည္။

က်န္စစ္သားလည္း ေနျပည္ေတာ္ကို မျပန္ ထီးလုိင္အရပ္မွာ စစ္တပ္၊အင္အား စုျပီး ပုန္ကုန္သူ ငရမန္ကို
နွိမ္နွင္းရန္ စီစဥ္ေလသည္။ ငရမန္လည္း က်န္စစ္သား စစ္သည္စုေဆာင္းေနသည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ က်န္စစ္သားရွိရာသုိ႔ ခ်ည္းကပ္ျပီး အျပင္းအထန္ တုိက္ေလသည္။ က်န္စစ္သား၏ တပ္မ်ားလည္း အျပင္းအထန္ ခုခံတုိက္ခုိက္ေလရာ ငရမန္၏ တပ္ပ်က္ေလသည္။ တပ္ပ်က္ေသာ္ ငရမန္က ေဖာင္ျဖင့္ စုန္ေျပးေလသည္။ စုန္ေျပးရင္း က်န္စစ္သား၏ ရဲမက္မွ ေခ်ာင္းပစ္ေသာ ျမွားေၾကာင့္ မ်က္လံုးမွန္ျပီး ကြယ္လြန္ေလသည္။ ငရမန္ကို ႏုိင္ျပီးေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္လာရာ မွဴးမတ္တုိ႔က က်န္စစ္သားကို ထီးနန္းတင္၍ မင္းအျဖစ္တင္ေျမွာက္ေလသည္။
Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း (၁) ေစာလူးမင္း အဖမ္းခံရျခင္း

က်န္စစ္သားဟာ အေနာ္ရထာမင္းအမ်က္ေတာ္သင့္သည္မွ စ၍ ေရွာင္ေနရာမွ သားေတာ္ေစာလူးမင္း နန္းေတာ္ေသာ္ က်န္စစ္သားကုိ အမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေခၚေလသည္။ က်န္စစ္သား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ျပီး အခစား၀င္ေနေလသည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ ေစာလူးမင္းသည္ သူ၏ ငယ္ကၽြန္ ငရမန္ ႏွင့္ အန္ကစားရာတြင္ ငရမန္ႏုိင္ေလ၏။ ႏုိင္၍ လက္ခေမာင္းခတ္ေလ၏။

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၁၁) နတ္ရြာစံေတာ္မူျခင္း

ငက်န္စစ္ကုိ အရွာခုိင္းေသာ ရဲမက္မ်ားလည္း ႏွစ္လၾကာေသာ္လည္း ေပၚလာျခင္း မရွိ၊ အမတ္မ်ားသည္ ကား ငက်န္စစ္ကို အေကာင္းျမင္ေနၾကေသး၏။ ဘာတဲ့ သူတုိ႔အခ်စ္ကုိ က်ဴပ္က နားမလည္ေပးတတ္ဘူး ဆုိေသး က်ဳပ္ေနာက္ကြယ္မွာ ေျပာေနၾက။ က်ဴပ္အလံုးစံုသိေသာ္လည္း မသိသလုိသာ ေနရင္ေကာင္း ဘိ၏။ သထံုျပည့္ရွင္ကုိလည္း သူတည္ခ်င္ေသာ ဘုရားကို က်ဴပ္ေပးတည္ခဲ့ျပီးေလျပီ။ က်ဴပ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သာဓု ေခၚခဲ့ေလသည္။ ဆည္၊ေျမာင္းကန္ေခ်ာင္းအမ်ားကိုလည္း က်ဴပ္ျပဳစုေတာ္မူခဲ့ျပီးေလျပီ။ ေၾသာ္ ကုိယ္ပုိင္နက္ တစ္ခုလံုး ကုသုိလ္ေတြ လုပ္ခဲ့ေပါင္းလည္း မနည္းလွေပေတာ့ဘူး။ ယခုေတာင္ က်ဴပ္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာ၍ တုိင္းျပည္အေရးကို ျပဳစုေနသည္မွာ ႏွစ္ခ်ီေလျပီ။ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ျပန္မွသင့္မည္။ ဟူးရားတုိ႔ကို အခါေတာ္ေမးအံ့။

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၁၀) က်န္စစ္သားကို အမ်က္ေတာ္ရွိျခင္း

တပ္မွဴးက်န္စစ္သား ဦးေဆာင္ေသာ ေအာင္ျမင္ရ စစ္သည္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာေလျပီ။ အကၽြႏု္ပ္ လည္း နန္းေတာ္မွ ေစာင့္ေနေလသည္။ လွပေက်ာ့ရွင္းျပီး အိေျႏၵျဖင့္ နန္းေတာ္ခန္းမေဆာင္သုိ႔ မဏိစႏၵာ ခစား၀င္လာသည္။ သူ၏ ေနာက္တြင္ တပ္မွဴးက်န္စစ္သား ႏွင့္ က်န္တပ္မွဴးေလးေတြ အခစား၀င္လာၾက ပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း မဏိစႏၵာကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သူစံျမန္းမည့္ နန္းမေဆာင္သုိ႔ လုိက္ပုိ႔မိေလသည္။ ထုိည ရဲမက္အေပါင္းတုိ႔လည္း ေပ်ာ္ပြဲမ်ားက်င္းပေနေလသည္။ ေနာက္မနက္တြင္ မိဖုရားေခါင္မွ က်ဴပ္ကုိ သတင္းဆုိးတစ္ခု သယ္ေဆာင္လာေလသည္။

Share: