ဟံသာ၀တီမွ ရခုိင္ျမိဳ႔မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူျခင္း

ေအဒီ ၁၄၁၁ တြင္ မြန္ဟံသာ၀တီမွ အင္း၀တုိ႔ သိမ္းယူထားေသာ ရခုိင္ျပည္ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလ၏။ စစ္တပ္အင္အား ၅ ေသာင္းခန္႔ျဖင့္ သံတြဲသုိ႔ ခ်ီတက္လာသည္။ သံတြဲစားလည္း ျမိဳ႔ကို ျပင္ဆင္ျပီး ခုခံေလသည္။ အင္း၀ သုိ႔လည္း စာပုိ႔ျပီး အေၾကာင္းၾကားေလသည္။ ၂ လၾကာေသာ္ သံတြဲစားမွ မြန္တုိ႔ တုိက္ခုိက္ဒဏ္ကို မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ႔ကို လက္လြတ္ေလသည္။

ဟံသာ၀တီတပ္တုိ႔ သံတြဲကို ျပန္လည္ အခိုင္အမာျပဳျပီး ေနေနေလသည္။ ထုိေနာက္ အင္း၀တပ္ မွ ခ်ီတက္လာျပီး သံတြဲျမိဳ႔ကို ထပ္မံ တုိက္ခုိက္ေလျပန္၏။ ျမိဳ႔ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ တုိက္ခုိက္ေသာ္လည္း မရသျဖင့္ အင္း၀ တပ္မ်ား ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံေလ၏။

သံုးလခန္႔ ၀န္းရံထားလ်ွင္ ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သား တုိ႔ အစာေရဆာ ျပတ္သျဖင့္ ငတ္ေနၾကေလသည္။ မြန္စစ္သည္ တုိ႔လည္း ငတ္မြတ္ကုန္ေလသည္။ ထုိအခါ မြန္စစ္သူၾကီး သမိန္ျဗပုိက္မွ စစ္ပရိယာယ္ သံုးေလသည္။ အၾကံမွာ ရာဇာဓိရာဇ္မွ စစ္ကူခ်ီတက္လာမည္ စာကို လာပို႔ေဆာင္သည့္ အတုိင္း လူ ၅ ေယာက္ကုိ ေစေလသည္။ စစ္သည္ ၅ ေယာက္လည္း အင္း၀တပ္သားတုိ႔ အလစ္တြင္ ျမိဳ႔မွ ထြက္ျပီး ဟံသာ၀တီမွ တိတ္တဆိတ္ လာဟန္ ျပဳရာ ေတာစပ္တြင္ ကင္းလွည့္ေနေသာ အင္း၀တပ္သား တုိ႔ ေတြ႔ ျပီး ဖမ္းကာ မင္းရဲေက်ာ္စြာထံ ဆက္သေလသည္။

ထုိအခါ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွ ထုိမြန္စစ္သည္ထံရေသာ စာကိုဖတ္ျပီး ေနာက္ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေလ၏။ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔မွ ရာဇာဓိရာဇ္ခ်ီတက္လာလ်ွင္ ႏွစ္ဖက္ ညဳပ္သလုိျဖစ္လိမ့္မည္။ ၾကာေသာ္ တပ္ခံႏုိင္လိမ့္ မည္ မဟုတ္ဟု တုိင္ပင္ၾကျပီး တပ္ကို ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ အင္း၀တပ္တုိ႔ ဆုတ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ျပီဟု သတင္းၾကားလ်ွင္ မြန္စစ္သည္တုိ႔လည္း က်န္ရွိေနေသာ ရခုိင္ျမိဳ႔မ်ားကို လုပ္ၾကံေလသည္။ အင္း၀မွ စစ္ကူမလာသျဖင့္ ရခုိင္ျမိဳ႔အားလံုး ဟံသာ၀တီလက္ေအာက္ သုိ႔ ထပ္မံက်ေရာက္ျပန္ေလ၏။

Share:

မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၏ ပထမဆံုး စစ္ပြဲ

ဖခင္ဘုရင္ထံမွ ခြင္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ အသက္ ၂၀ သာ ရွိေသးေသာမင္းရဲေက်ာ္စြာ သည္ စစ္တပ္အင္အား ၁ သိန္းနီးပါးရွိေသာ အင္း၀တပ္အားလံုး၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွာ တျခား မင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ နန္းေတာ္တြင္ ဇိမ္ျဖင့္ ေနလုိေသာ စိတ္မရွိ၊ စစ္တုိက္ခုိက္ေရး တြင္သာ အားသန္ေသာ မင္းသားျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ အင္း၀အင္ပါယာ လက္နက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္လုိေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္အတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ အေရးအေပးခံရဆံုးေသာ မင္းသား တစ္ပါး ျဖစ္လာေလသည္။

Share:

ဟံသာ၀တီသုိ႔ မင္းေခါင္ စစ္ထပ္မံ ခ်ီျခင္း

ဟံသာ၀တီစစ္ပြဲကို မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ သကၠရာဇ္ (၇၇၁) ေအဒီ ၁၄၀၉ တြင္ သားေတာ္ သီဟသူကို စစ္ကုိင္းျမိဳ႔ကို ေပးသနားသည္။ အထိန္းေတာ္ ငခင္ညိဳကိုလည္း ေတာင္ငူျမိဳ႔ကို ေပး သနားေတာ္မူသည္။ ( အထိန္းေတာ္ ငခင္ညိဳမွာ ဟံသာ၀တီမွ တပ္ခြာစဥ္က လကြန္းအိန္ကို ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ တုိက္ခုိက္ခုခံေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ဘ၀မွ နယ္စားမင္း ဘ၀ သုိ႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္)။ ထုိသုိ႔ စစ္ရူံးေသာ္လည္း မင္းေခါင္သည္ လက္မေလ်ာ့ေသး ဟံသာ၀တီကို သိမ္းရန္ စိတ္ျပင္းျပေနေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတုိင္း စစ္မည္သုိ႔ တုိက္မည္ကိုသာ ေဆြးေႏြးေလသည္။

ရမည္းသင္းစားလည္း စစ္တုိက္ဖုိ႔အေရးကို ေထာက္ခံေလသည္။ က်န္အမတ္မ်ားမွာမူ ေမာရွမ္းမင္းမ်ား ( သ်ွမ္း ေစာ္ဘြားမ်ား) ကို စစ္ကူလႊတ္ရန္ စည္းရုံးႏုိင္လ်ွင္ အင္အားပုိေတာင့္တင္းမည္ဟု ေလ်ွာက္တင္ၾက
ျပန္သည္။ ( ထုိစဥ္က အင္း၀မွာ မုိးညွင္း၊မုိးေကာင္း၊စသည့္ ယခုကခ်င္ျပည္နယ္တစ္၀ုိက္ ႏွင့္ သီေပါ တစ္၀ုိက္ ကို အစုိးရေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားနဲ႔ သံအရ အဆက္အသြယ္ရွိၾကသည္။ )  ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို သံမ်ားေစလႊတ္ျပီး စစ္ကူလႊတ္ရန္ ေတာင္းရာ ရွမ္းဘက္မွ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ စစ္ကူ လႊတ္သျဖင့္ ရွမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္မျဖစ္လုိက္ရဘဲ အင္အားပုိမုိ ေတာင့္တင္းလာေလသည္။

ထုိေနာက္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ၁၇ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ သားငယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို အင္း၀ျမိဳ႔ကို ေစာင့္
ေစျပီး သားေတာ္ သီဟသူ ႏွင့္ စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စုန္ဆင္း စစ္ျပဳရန္ စီစဥ္ေလသည္။ သားေတာ္ သီဟသူကို ရိကၡာ တပ္ကို ၾကီးၾကပ္ေစျပီး ယခင္ စစ္ခ်ီရာတြင္ ျပဳခဲ့သည့္ အမွားမ်ားကို ေနာက္ ထပ္ မျပဳမိေအာင္ စီရင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ဟံသာ၀တီသုိ႔ ခ်ီတက္လေလ၏။

ဟံသာ၀တီပုိင္နယ္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေလ၏။ မင္းႏွစ္ပါး စီးခ်င္းထုိးရာ မင္းေခါင္၏ ဆင္မွာ အားမတန္သျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္ေလရာ ရာဇာဓိရာဇ္မွ လုိက္ေလသည္။ ထုိစဥ္ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြား သုိေၾကာင္ဘြား(ရွမ္း) မွ ျမင္သျဖင့္ မိမိဆင္ျဖင့္ ခၽြန္းဖြင့္ကာ ရာဇာဓိရာဇ္ျဖင့္ စီးခ်င္း ထုိးေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း အားမတန္ေသာေၾကာင့္ ဆုတ္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီဘက္မွလည္း မိမိ တုိ႔ ဘုရင္ ဆုတ္သည္ျမင္သျဖင့္ ဆင္အမ်ားျဖင့္ ၀င္တုိက္ေလရာ အလံုးအလံုး အေထြးေထြး ျဖစ္ကုန္ေလ သည္။ အင္း၀ဘက္မွလည္း အေျမာက္၊ စိန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ အဆက္အျပတ္ ပစ္ခတ္ေလရာ ဟံသာ၀တီ တပ္မ်ား ဆုတ္ျပီး ခံတပ္ေဆာက္ျပီး ခံစစ္အျဖစ္ တည္ေနေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီတြင္ ငါးလ ေလာက္ေနျပီး မုိးက်ခါနီးသျဖင့္ အင္း၀ သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ သားေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာမွ ခမည္းေတာ္ကို နားေတာ္ေလ်ွာက္ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ စစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ခ်ီရာတြင္ အရူံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ရသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ တုိင္ စစ္ကို စီရင္ျပီး ခ်ီတက္မည္ဟု ရဲ၀င့္စြာ ေလ်ွာက္တင္ေလရာ အင္း၀နန္းေတာ္ တခုလံုး လန္႔ရေလသည္။ ပံုမွန္ဆုိလ်ွင္ သားေတာ္ မွ ခမည္းေတာ္ကို ထုိသုိ႔ ေလ်ွာက္လ်ွင္ ရာဇ အမ်က္သင့္ျပီး ေထာင္က်ႏုိင္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းေခါင္မွာမူ သားေတာ္ေလ်ွာက္တင္ပံုကို သေဘာက်ျပီး လုပ္ေစ ဟု ခြင့္ျပဳေလသည္။

သုိ႔ျဖင့္ အသက္ငယ္ငယ္ေလးသာ ရွိေသးေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွာ စစ္ေသနာပတိျဖစ္လာေလေတာ့ သည္။
Share:

ဘုရင္မင္းေခါင္ ဟံသာ၀တီမွ တပ္ကို ခြာျခင္း

အင္း၀တို႔တပ္စခန္းခ်ရာေနရာကုိ ေဖာက္၀င္ျပီး ဟံသာ၀တီဘက္မွ လုပ္ၾကံသူေတြ ေစလႊတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ညမအိပ္ႏုိင္ျဖစ္ျပီး နံနက္မုိးေသာက္ေသာ္ ေရႊကြမ္းခြက္ေတာ္ႏွင့္ လက္သံုးေတာ္ ဓား တုိ႔လည္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ထိတ္လန္႔ျပီး မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ တပ္ေတာ္ကို ဆုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ေလသည္။

ထုိအခါ ရမည္းသင္းစားမွ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ေရွ့ေတာ္က ခ်ီေတာ္မူ မိမိမွာမူ တပ္ၾကီးရွစ္တပ္ျဖင့္ ေနာက္က လုိက္ေတာ္မူမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ထုိေလ်ွာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံျပီး လူနာ၊လူဖ်ား မစြမ္းသူကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အရင္ ခ်ီတက္ခုိင္းေလသည္။ မိမိမွာမူ ဆင္ကို စီးလ်က္ စစ္တပ္အင္အား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ အျပင္း အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။

ထုိအေၾကာင္းကို ဟံသာ၀တီဘက္မွ သူလ်ိဳ က သတင္းကို အရင္ပုိ႔ထားသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လာမည့္ လမ္းတြင္ လကြန္းအိန္မွ ေစာင့္ေနေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း အင္း၀တပ္ကို ျမင္လ်ွင္ ပုန္းေနရာ ေတာ မွ ထြက္ျပီး တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္း၀ဘက္က အျပင္းျပန္ခုခံသျဖင့္ လကြန္းအိန္ တပ္ပ်က္ေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း တပ္ဆုတ္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူ ဥပါေကာင္းတပ္မ်ားက ေရာက္ႏွင့္ျပီး အင္း၀တပ္ႏွင့္ တုိက္ျပန္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း စစ္တပ္ကုိ မဆုတ္ ဥပါေကာင္းတပ္ကို ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ေလသည္။

ဥပါေကာင္းတပ္ ထပ္ျပီးပ်က္ျပီး ဆုတ္ရျပန္၏။ ထုိစဥ္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ ဆုတ္ေသာ တပ္ကို လုိက္ျပီး တုိက္မည္ျပဳရာ အထိန္းေတာ္မွ ျမင္းျဖင့္ မြန္မင္းသည္ ေတာစပ္တြင္ ေစာင့္ေနသည္၊ ထပ္မံ ျပီး လုိက္တုိက္လ်ွင္ မြန္မင္းတပ္ႏွင့္ တုိးလိမ့္မည္။ မြန္မင္းစစ္အင္အားမွာ မ်ားလွသည္ ဟု ေလ်ွာက္သျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း မလုိက္ေတာ့ဘဲ အင္း၀သုိ႔ အျပင္းဒုန္းစုိင္း ခ်ီတက္ေလသည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ အင္အား သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ အင္း၀တပ္မွာမူ ဘုရင္တပ္တုိက္ခုိက္ခံရ ေနသည္ သတင္းမရဘဲ ရွိေနေလသည္။ အေတာ္အတန္ၾကာမွ သတင္းရသျဖင့္ အင္း၀တပ္မ်ား အျပင္း ခ်ီတက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ ေလသည္။
Share:

ဟံသာ၀တီသူရဲေကာင္း လကြန္းအိန္

ဟံသာ၀တီဘက္က အၾကံကို အင္း၀ဘက္က ရိပ္မိသြားျပီး ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း တပ္ခ်ရာစခန္းသုိ႔ ျပန္သြားေလသည္။ ထုိအခါ ဟံသာ၀တီေရွ့ေတာ္ေျပးလည္း ရာဇာဓိရာဇ္ထံ ထိုအေၾကာင္း ကို ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ လကြန္းအိန္မွ မုိးညွင္းသတုိးကို စကားဆုိေသာေၾကာင့္ အင္း၀ ဘက္က ရိပ္မိသြားေၾကာင္းပါ ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။

Share:

ဘုရင္မင္းေခါင္ စစ္ခ်ီမွားျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၇၀ (ေအဒီ ၁၄၀၈ ) တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ ဟံသာ၀တီသုိ႔စစ္ခ်ီေလသည္။
ေျခလ်င္စစ္သား အင္အား ႏွစ္သိန္း၊ ျမင္းတပ္ ႏွစ္ေသာင္း၊ ဆင္တပ္ ရွစ္ရာ တုိ႔ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္စစ္ခ်ီျပီဟု ရာဇာဓိရာဇ္ၾကားလ်ွင္ ခ်က္ခ်င္း စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ သက်င္ျမိဳ႔ထိ ခ်ီတက္ျပီး ခံတပ္ျမိဳ႔လုပ္ကာ ဘုရင္မင္းေခါင္အလာကို ေစာင့္ေနေလသည္။

Share:

အင္း၀ဘုရင္မွ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္တဖန္ ခ်ီျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၆၉ (ေအဒီ ၁၄၀၇) တြင္ ဟံသာ၀တီကို အစုိးရတဲ့ ရာဇာဓိရာဇ္ဟာ ရခုိင္ကို ျပည္ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘုရင္မင္းေခါင္က ရခုိင္ကို တုိက္ခုိက္ျပီး ရခုိင္ဘုရင္ ေထာရာၾကီးကို နန္းခ်ကာ သမက္ေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းေစာ ကို နန္းတက္ေလသည္။ ထုိအခါ ရခုိင္ အိမ္ေရွ့စံမင္းက ဟံသာ၀တီထံ ခုိလူံခြင့္ေတာင္းေလသည္။

Share:

ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစား ပုန္ကုန္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ( ၇၆၉ ) AD 1407 ခုနွစ္တြင္ အင္း၀နန္းစံ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ မိမိ၏သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို စစ္သည္အင္အား ၄ ေသာင္းနီးပါးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစျပီး စစ္သူၾကီးခန္႔အပ္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို စစ္ကုိင္းတြင္ စံစားေနေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစား ၾကားေသာ္ "ငေဆြ (ဘုရင္မင္းေခါင္ငယ္နာမည္) ကို ငါ သူေကာင္းျပဳ၍သာ သူေကာင္းျဖစ္သည္ " အစသျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို စစ္သူၾကီးခန္႔သည္ကို မနာလုိသေဘာျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရင္နားေတာ္ေပါက္ၾကားေလျပီး အင္း၀နန္းေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားကလည္း " သား မရုိေသေသာ္ ကၽြန္ မရုိေသ၊ ကၽြန္ မရုိေသေသာ္ အိမ္နီးခ်င္း မရုိေသ " ဆုိသည္ကို ဥပမာ ျပဳျပီး စစ္ကုိင္းစား ကို ဆံုးမရန္ ေလ်ွာက္တင္ၾကေလသည္။

Share:

သမိန္အဲပရဲ ေၾကာင့္ စစ္ေျပျငိမ္းျခင္း

ဘုရင္မင္းေခါင္တြင္ သံု႔ပန္းအျဖစ္ အဖမ္းခံရေသာ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီး သမိန္အဲပရဲမွ ဂတိအတို္င္း မိမိ သမီးထံ စာပုိ႔ေလ၏။ သမီးႏွစ္ပါးလည္း ဖခင္ထံမွ စာရေသာ္ အတြင္းေတာ္သုိ႔ငုိယိုျပီး ၀င္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္း ရာဇာဓိရာဇ္ၾကားလ်ွင္ သမိန္ျဖတ္စ ကို ေခၚျပီး ရန္သူလက္ထဲတြင္ မိမိတုိ႔ စစ္သူၾကီး သမိန္အဲပရဲ ရွိေသးသည္ဟု မိန္႔ေလ၏။

Share:

န၀င္းခံတပ္တုိက္ပြဲ

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ေျခလ်င္ ဗုိလ္ပါအေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ တုိက္ဆင္သံုးရာ၊ ျမင္းတပ္ ခုနစ္ေထာင္ ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔သို႔ အေရာက္ခ်ီတက္ေလ၏။ ျပည္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္မွာ န၀င္းခံတပ္ တြင္ ရွိေနသည္ဟု ၾကားသိသျဖင့္ န၀င္းခံတပ္သုိ႔ ခ်ီတက္ကာ ထုိးစစ္ဆင္ေလသည္။

Share:

အင္း၀ စစ္ကူကို ဟံသာ၀တီတပ္ ၀င္တုိက္ပံု

ျပည္ျမိဳ႔ကို ဟံသာ၀တီတပ္ေတြ ၀ုိင္းရံထားေနခ်ိန္တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ရဲမက္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္ စစ္ကူလာျပီ ဟု ရာဇာဓိရာဇ္ ၾကားေသာ္ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ လကြန္းအိန္၊သမိန္ျဖစ္စ၊ သမိန္အ၀ႏုိင္၊ သမိန္အဲပရဲ၊ သမိန္ေပါေက်ာ္၊ သမိန္ျဗပိုက္ စသည့္ ထူးခၽြန္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ အင္း၀စစ္ကူကို ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

Share:

အင္း၀ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ပြဲ

ရာဇာဓိရာဇ္ ျမစ္မွ စုန္ဆင္းျပီဟု ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားလ်ွင္ အေရးေပၚညီလာခံေခၚျပီး ဟံသာ၀တီဘုရင္ကို တုိက္ ရန္ မတုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။ နန္းေတာ္ညီလာခံတြင္ စစ္တုိက္ဖုိ႔အတြက္ အမတ္အမ်ားစုက သေဘာတူသျဖင့္ ဘုရင္မွ ျမင္းစစ္သည္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ကို ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ကမ္းစပ္တစ္ေလ်ွာက္ မကပ္ ရန္ ကပ္သည္ႏွင့္ တုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလသည္။

Share:

စၾကိဳသူျမတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ရာဇာဓိရာဇ္ ထံသုိ႔ ပင္းယစၾကိဳသူျမတ္ လည္း ေမတၱာစာတခု ေစလုိက္ေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ငါ ဟံသာ၀တီေရႊျမိဳ႔ေတာ္မွ ဆန္တက္ခဲ့သည္ မည့္သည့္ ရဟန္းမွ ငါ့အား လာမေတြ႔ၾကေခ်။ ငါလည္း ရဟန္း ကို ဖူးခ်င္စမ္းပါဘိ ဟု ေမတၱာစာကို လက္ခံျပီး ဆရာေတာ္ကို ပင့္ခိုင္းေလသည္။

Share:

ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ အင္း၀ပုိင္နက္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၇၆၆ ( ေအဒီ ၁၄၀၄ ) မွာ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ေလွအင္အား သံုးေထာင္ေက်ာ္၊ စစ္သည္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ ျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလ်ွာက္  ဆန္တက္လာေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီစစ္သည္တုိ႔ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ခ်ီလာသည္ဟု ၾကားသျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို အခုိင္အမာ စီရင္ေလသည္။ နယ္စား၊ျမိဳ႔စား တုိ႔ကိုလည္း အမိန္႔ေတာ္ပုိ႔ျပီး ျမိဳ႔ကို အခုိင္အမာ ျပဳလုပ္ေစေလ၏။

Share:

အင္း၀ျပည္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ စစ္ပြဲ

ဘုရင္မင္းေခါင္ မင္းျဖစ္လ်ွင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ပုိင္နက္ကုိ ရန္သူေတြ မတုိက္ေအာင္ စီမံေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၇၆၅ (ေအဒီ ၁၄၀၃ ) တြင္ ရခုိင္ျပည့္ရွင္မင္း၏ စစ္တပ္ေတြက အင္း၀ပုိင္နက္ျဖစ္ေသာေယာျမိဳ႔၊
ေလာင္းရွည္ျမိဳ႔ တုိ႔ကို ထိပါးတုိက္ခုိက္ေလ၏။

Share:

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္

မင္းၾကီးစြာ၏ သားေတာ္အၾကီး အိမ္ေရွ့မင္းမွ မင္းၾကီးစြာ လြန္ေသာ္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းေလ၏။ သကၠရာဇ္ ၇၆၂ တြင္ျဖစ္သည္။ ထီးနန္းသိမ္းခ်ိန္တြင္ မွဴးမတ္တုိ႔မွာ အိမ္ေရွ့မင္းကို အလုိသိပ္မရွိၾကေခ်။ တေန႔ မင္းၾကီး ေတာကစားထြက္ေလသည္။ ေတာကစား ထြက္ေလရာ မင္းၾကီးမွ ျမင္းကို အလိုႏွင္သျဖင့္ မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ အတန္ၾကာမွ မင္းၾကီးသည္ ေတာထဲမွ ဘုရင့္တပ္ စခန္းခ်ရာသုိ႔ ျပန္လာေလသည္။

Share:

မင္းၾကီးစြာ နတ္ရြာစံျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၅၃ တြင္ ျပည္ျမိဳ႔သားတုိ႔က မင္းၾကီးစြာထံ သာယာ၀တီတြင္ ဆင္ျဖဴေတြ႔သည္ဟု ေလ်ွာက္ လာၾကေလသည္။ မင္းၾကီးစြာလည္း ဆင္ျဖဴပုိင္လုိသျဖင့္ ေအာက္ျပည္သုိ႔ ဆင္းေလသည္။
သာယာ၀တီမွာမူ မြန္တုိ႔၏ နယ္စပ္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိခ်ိန္ မင္းၾကီးစြာမွ ဆင္ျဖဴရွိမရွိကို စံုစမ္းေနခ်ိန္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ဆင္အားျမင္းအား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။

Share:

ရာဇာဓိရာဇ္ မွ ေျမာင္းျမျမိဳ႔ ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း

သကၠရာဇ္( ၇၅၁ ) ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၈၉ မွာ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ေျမာင္းျမျမိဳ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္
ေလသည္။ ေျမာင္းျမျမိဳ႔လည္း က်ျပီး ေလာက္ဖ်ားကိုလည္း အရွင္ဖမ္းမိေလသည္။ ေလာက္ဖ်ား၏ သား ျဗကြန္ နွင့္ သမက္ ျဗက်င္တုိ႔က စစ္သားတခ်ိဳ႔၊ ေရႊေငြရတနာမ်ားျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ မင္းၾကီးစြာထံ ၀င္ျပီး အသနားခံေလသည္။

Share:

မင္းၾကီးစြာ မြန္ျပည္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

အင္း၀အိမ္ေရွ့မင္းသားျပန္ျပီး ႏွစ္လခန္႔ၾကာလ်ွင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ မြန္အမတ္မ်ားကို ေခၚကာ " အင္း၀ျပည္၏ တပ္တုိ႔ကား မ်ားလွတယ္၊ မေတာ္လုိ႔ ေႏွာင္တခါ မင္းၾကီးစြာ ကုိယ္တုိင္ စစ္ခ်ီလာလ်ွင္ မလြယ္ေခ် " ဟူ မိန္႔ေလသည္။ အမတ္တုိ႔လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေစေသာအားျဖင့္ လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္လုိက္သင့္သည္ ဟု အၾကံျပဳၾကေလသည္။

Share:

အင္း၀ နွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ပြဲ

အင္း၀ အိမ္ေရွ့မင္းသားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ဗုိလ္မွဴးအျဖစ္နဲ႔ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ကာ စစ္ခ်ီခဲ့ေလသည္။ စစ္ခ်ီရင္း ပန္ေက်ာ္ျမိဳ႔ (ယခု စစ္ေတာင္းျမိဳ႔ အနီးတြင္ရွိ) ကို စစ္ထုိးေလ၏။ ထုိအခါ ပန္ေက်ာ္စား စစ္ရူံးကာ ပန္ေက်ာ္စားလည္း ကြယ္လြန္ေလသည္။ ပန္ေက်ာ္ကို ရလ်ွင္ ညီေတာ္ ျပင္စည္မင္းသားကို ကူမည္ဟု ဆုိျပီး ျပင္စည္မင္းသားရွိရာသုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျပန္သည္။

Share:

ရာဇာဓိရာဇ္ နန္းတက္ျခင္း ႏွင့္ မင္းၾကီးစြာမွ စစ္ခ်ီျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၄၅ တြင္ မြန္ျပည္ ဟံသာ၀တီကို အစုိးရေသာ ဆင္ျဖဴရွင္ဗညားဦးသည္ အနိစၥေရာက္သျဖင့္ သားေတာ္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ဟံသာ၀တီနန္းကို သိမ္းကာ မင္းျပဳေလသည္။ ထုိအခါ ပုသိမ္၊ေျမာင္းျမ၊ အစရွိတဲ့ ၃၂ ျမိဳ႔ကို သိမ္းကာ ေလာက္ဖ်ားမွ မင္းျပဳေလသည္။ မုတၱမ အစရွိတဲ့ ျမိဳ႔နယ္တစုကိုလည္း ျဗတၱပ က သိမ္းျပီး ရာဇာဓိရာဇ္ကို ပုန္ကန္ေလ၏။

ဟံသာ၀တီတြင္ ရာဇာဓိရာဇ္နန္းတက္ေသာ္ ေျမာင္းျမစားေလာက္ဖ်ားသည္ မင္းၾကီးစြာထံ သံေစလုိက္ ေလသည္။ ေျမာင္းျမစားေလာက္ဖ်ား ေစသည့္သံမွာ မင္းၾကီးစြာကို ဟံသာ၀တီကို စစ္ခ်ီရန္ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ျပီး စစ္ႏုိင္လ်ွင္ အလုိရွိသမ်ွေသာ ရတနာမ်ားကို မင္းၾကီးစြာကို ယူေစလ်က္ ေလာက္ဖ်ားမွာမူ အခြန္ကို သာ ယူေဆာင္မည္ဟု ေလ်ွာက္ေလသည္။ ထုိျပင္မက ရာဇာဓိရာဇ္မွာ မင္းျမတ္မဟုတ္ဘဲ ဖခင္ကို ပုန္ကန္ ေနသူျဖစ္ျပီး ဖခင္အနိစၥေရာက္မွ နန္းကို သိမ္းသူ အျဖစ္ ေလ်ွာက္တင္ထားေလသည္။

မင္းၾကီးစြာလည္း အမတ္အေပါင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ေလသည္။ အမတ္တုိ႔ကလည္း ရာဇာဓိရာဇ္မွာ မင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း အက်ိဳးအေၾကာင္းကို မင္းၾကီးစြာထံ သံေစျခင္းမရွိ ေရရွည္တြင္ ယံုၾကည္ရမည္မဟုတ္ဟု  ေလ်ွာက္တင္ျပီး ဟံသာ၀တီကို တုိက္ရန္ အၾကံျပဳၾကေလသည္။ ထုိအခါ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သာ ရွိေသာ အိမ္ေရွ့မင္းမွ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ယခုအခါ အင္အားနည္းေသးသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္လ်က္ စစ္ခ်ီတုိက္မည္ဟု မင္းၾကီးစြာ ထံ ေလ်ွာက္တင္ရာ ဘုရင္မွ သားေတာ္ အရည္အခ်င္းကို သိခ်င္သျဖင့္ ၀ါရင့္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ားကို ထည့္ကာ စစ္တုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။

စစ္အင္အား ၇ ေသာင္းျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္ခ်ီေလသည္။ ထုိျပင္ အိမ္ေရွ့မင္း၏ ညီေတာ္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္သာ ရွိေသာ ျပင္စည္မင္းသား လည္း စစ္ေၾကာင္းတခုျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္ခ်ီေလသည္။
Share:

ကေလးစား နွင့္ မုိးညွင္းစား အေရးအခင္း

ေအဒီ ၁၃၇၀ တြင္ ကေလး ႏွင့္ မုိးညွင္းတုိ႔ တုိက္ၾကေလသည္။ ထုိတြင္ ကေလးကလည္း သူကို႔ ကူလ်ွင္ မုိးညွင္းကို ေပးမည္။ မုိးညွင္းကလည္း သူ႔ကို ကူလွ်င္ ကေလးကို ေပးမည္စသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာထံ စစ္ကူ ေတာင္းေလ၏။

မင္းၾကီးစြာလည္း အမတ္စည္းတပစ္ ကို ေခၚကာ တုိင္ပင္ေလသည္။ စည္းတပစ္လည္း " မင္းၾကီး အလ်င္မလုိ ပါနွင့္ သည္အေရးသည္ ဘီလူးတုိင္လု အေရးကဲ့သုိ႔ အလ်င္မလုိသင့္၊ အေနွးျပဳေကာင္း၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိျပည္ေထာင္ႏွစ္ခုကို သူတုိ႔သာ တုိက္ေစလိမ့္မည္။ ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ ခြပ္ျပီး ပင္ပန္းမွ လယ္သမား စားသကဲ့သုိ႔။ ထုိျပည္ေထာင္ႏွစ္ခု စစ္တုိက္လ်က္ ပင္ပန္းလ်ွင္ မင္းၾကီးမွာ ျပည္ေထာင္ ႏွစ္ခုကို အလ်င္တကူ သိမ္းႏုိင္ပါသည္။ ” ဟု ေလ်ွာက္ရာ မင္းၾကီးစြာလည္း သေဘာက်သျဖင့္  စည္းတပစ္ ေလ်ွာက္သည့္အတုိင္း စစ္ကူကို ျဖည္းျဖည္းသာ ခ်ီတက္သြားေလသည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ေသာ စစ္တပ္မွာ စစ္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းေနသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာသည္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္တပ္ကို အလြယ္တကူ သိမ္းပုိက္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ မုိးညွင္း နွင့္ ကေလးတုိ႔မွာ မင္းၾကီး စြာလက္ေအာက္ ေရာက္ရေလသည္။
Share:

အသိေပးျခင္း

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ၁ လေလာက္ျပန္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုိစ္အသစ္ေတြ သိပ္မတင္ႏုိင္ေသးပါခင္ဗ်ား။က်ေနာ္ ျမန္မာ့သမုိင္းကို သီေပါမင္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲအထိေရးဖုိ႔ စိစဥ္ထားပါတယ္။ ၾကိဳးစားျပီးလည္း ေရးသြားပါမည္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Share:

မင္းၾကီးစြာ မြန္ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပဳျခင္း

သတုိးမင္းဖ်ား အနိစၥေရာက္လ်ွင္ မွဴးမတ္တုိ႔သည္ ရမည္းသင္းစား သီလ၀၏ ေယာက္ဖေတာ္ကုိ နန္းတင္ၾကေလသည္။ သီလ၀မွ နန္းမလုိခ်င္သျဖင့္ သူ႔ကို နန္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္။သီလ၀ ေယာက္ဖေတာ္ မွာ ေနာက္တြင္ မင္းၾကီးစြာဟူေသာ အမည္ျဖင့္ နန္းတက္ေလသည္။

သကၠရာဇ္ (၇၃၀) တြင္ မိတၱိလာဆည္ေပါက္သျဖင့္ မင္းၾကီးစြာကိုယ္တုိင္ၾကြျပီး ကန္ကို ဆည္ေတာ္မူေလသည္။ ဆည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမကိုတူးရာ ေရႊရုပ္မင္းသမီးကို ေတြ႔ေလသျဖင့္ အေၾကာင္း ရင္းကို သိရန္ ေမးျမန္းရာ ၀န္းစင္းသူၾကီးမွ မသိပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ရြာတြင္ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ သူတစ္ေယာက္ ရွိသည္ ထုိသူကို ေမးလ်ွင္သိႏုိင္သည္ ဟု ေလ်ွာက္သျဖင့္ မင္းၾကီးမွ ထုိသူကို ေခၚေစေလသည္။

၀န္းစင္းသားလည္း မင္းၾကီးကို အရုပ္အေၾကာင္းေလ်ွာက္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေလာင္းစည္သူမင္း တုိင္းခန္းလွည့္လည္စဥ္ ေစာ္ဘြား၊ဘုရင္တုိ႔က အေလာင္းစည္သူကို မင္းသမီး ဆက္သလုိက္ေလသည္။ဤအရပ္သုိ႔  ေရာက္ေသာ္ မင္းသမီးကံကုန္သျဖင့္ မင္းၾကီးမွ ေရႊရုပ္ထုလုပ္ေစျပီး ကမၸည္းနဲ႔ ထားခဲ့ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားရာ မင္းၾကီးမွ ဆက္လက္တူးေစသျဖင့္ ကမၸည္းကိုေတြ႔ရာ မ်ားစြာသေဘာက်ျပီး ၀န္းစင္းသားကို အင္း၀သုိ႔ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။

မင္းၾကီးစြာ အင္း၀တြင္ မင္းျပဳေနစဥ္ ဟံသာ၀တီတြင္မင္းျပဳေနေသာ ဗညားဦးမွ သံတမန္လႊတ္ျပီး မင္းၾကီးစြာနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပဳရန္ အေၾကာင္းဆုိေလသည္။ မင္းၾကီးစြာလည္း သေဘာက်သျဖင့္ မြန္ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္းေလသည္။ ခ်ိန္းသည့္ေန႔တြင္ မင္းႏွစ္ပါး ေတြ႔ဆံုၾကျပီး လက္ေဆာင္မ်ား လဲလွယ္ကာ သစၥာျပဳၾကျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္းအျခားကို သတ္မွတ္ေလသည္။


Share:

အင္း၀ျမိဳ႔တည္ သတုိးမင္းဖ်ား

ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ နန္းစံေသာမင္းမ်ားမွာ
ေက်ာ္စြာမင္း
ညီေတာ္နရသူ
ေနာင္ေတာ္ ဥဇနာ
တုိ႔ျဖစ္ေလသည္။

ပင္းယေနာက္ဆံုးမင္းဆက္မွာ ဥဇနာေျပာင္ျဖစ္ျပီး အမတ္တုိ႔က နန္းခ်သျဖင့္ နန္းက်ေလသည္။ ထုိခ်ိန္ ေမာရွမ္းတုိ႔ တုိက္ခတ္သျဖင့္ စစ္ကုိင္းလည္း ပ်က္ေလသည္။ ပင္းယတြင္မူ သတုိးမင္းဖ်ားနန္းတက္ ေလသည္။

Share:

ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ

ခမည္းေတာ္နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ ေက်ာ္စြာသည္ ပင္လယ္ျမိဳ႔တြင္ နန္းတက္ေလသည္။ နန္းတက္ျပီး မၾကာမီ ဆင္ျဖဴ ငါးစီးရေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ေနာင္ေတာ္ၾကားေသာ္ ညီေတာ္ကို နန္းအပ္ျပီး မိမိမွာမူ ေတာထြက္ေလသည္။ ေနာင္ေတာ္ဥဇနာမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၄၂ တြင္ နန္းဆင္းေလသည္။

Share:

တစ္စီးရွင္ သီဟသူ

တရုတ္သုိ႔ျပန္ေလေသာ္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးပါးအနက္ ေနာင္ေတာ္ ရာဇသၾကၤသည္ သကၠရာဇ္ ၆၆၆ တြင္ ျမင္စုိင္းတြင္ ေရႊနန္းတည္ေလသည္။ ညီေတာ္အလတ္ အသခၤယာကား မကၡရာျမိဳ႔တြင္ နန္းတည္ေလသည္။ ညီေတာ္အငယ္ သီဟသူကား ပင္လယ္ျမိဳ႔တြင္ နန္းတည္ေလသည္။

Share:

ရွမ္းညီေနာင္ သံုးဦး

ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦး သမုိင္းက တခါက ဘိႏၷကျမိဳ႔ကို အစိုးရေသာ ေစာ္ဘြားၾကီးမွာ သားေတာ္ ၂ ပါးရွိပါတယ္။ ေစာ္ဘြားၾကီးလြန္ေသာ္ သားေတာ္ၾကီးက နန္းတက္ရာ ညီေတာ္ကို ဖမ္းမယ္ျပဳရာ ညီေတာ္က ထြက္ေျပးျပီး ျမင္စုိင္းေဒသသုိ႔ ေရာက္ျပီး၊ ျမင္စုိင္းသူ နဲ႔ လက္ဆက္ေလရာ ရာဇသၾကၤ၊အသခၤယာ၊သီဟသူ ဆုိျပီး သား ၃ ဦး ေမြးေလသည္။
Share:

ေက်ာ္စြာမင္းျဖစ္ျခင္း

ျပည္စားသီဟသူ ခမည္းေတာ္နရသီဟပေတ့မင္းၾကီးကို လုပ္ၾကံသည္ကို ေနာင္ေတာ္ဥဇနာၾကားေသာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျပီး ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေနမေကာင္းသျဖင့္ ပုသိမ္သို႔ေရွာင္ျပီးေနေလသည္။ ျပည္စားသီဟသူလည္း ေနာင္ေတာ္ရွိရာအိမ္ေတာ္သုိ႔တက္ျပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္ကို ထပ္လုပ္ၾကံျပန္သည္။ ေနာင္ေတာ္၏ သားေျမး၊ကၽြန္အမွဴးအမတ္တုိ႔ကိုလည္း သုတ္သင္ေလသည္။

Share:

အသိေပးျခင္း

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ေက်ာင္းမွာ စာေမးပြဲရွိေနလုိ႔ ပိုစ္အသစ္ကို ၁ ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ တင္ႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေသးပါသျဖင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Share:

နရသီဟပေတ့ အပုိင္း(၂) မြန္ဂုိျဖင့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း

တေန႔တြင္ နရသီဟပေတ့ထံ တရုတ္ျပည္က မြန္ဂုိသံအမတ္ေတြ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ သံအမတ္ေတြကား နရသီဟပေတ့ကို ခပ္ရုိင္းရုိင္းဆက္ဆံေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း ေဒါသထြက္သျဖင့္ သံအမတ္အားလံုးကို ေခါင္းျဖတ္ေစေလသည္။ ထုိသတင္းကို မြန္ဂုိတုိ႔ၾကားလ်ွင္ စစ္တပ္ျဖင့္ ပုဂံျပည္ကို လႊတ္ေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း ျမိဳ႔ကို ခုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္လုိသျဖင့္ အုတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ လုိအပ္သျဖင့္ ဘုရားပုထုိးေတာ္မ်ားကို ဖ်က္ကာ ျမိဳ႔ရုိးကို အခို္င္အမာတည္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ စစ္သူၾကီး အနႏၱပစၥည္းကို လႊတ္ကာ တရုတ္မြန္ဂုိတုိ႔ကို ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

Share:

နရသီဟပေတ့မင္း အပုိင္း(၁)

နရသီဟပေတ့မင္းသည္ အမတ္ၾကီးရာဇသၾကၤ ေကာင္းမူေၾကာင့္ မင္းျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ တေန႔ ဥဇနာမင္းၾကီး လြန္ေသာ္ သားေတာ္ၾကီးျဖစ္ေသာ သီဟသူသည္ နန္းလ်ာျဖစ္ရာ နန္းတက္ရာတြင္ အမတ္ၾကီးရာဇသၾကၤမွ နန္းတြင္း အမတ္မ်ားကို စည္းရုံးျပီး သီဟသူသည္ ေဒါသၾကီးသူျဖစ္သည္၊ တရားေစာင့္သူမဟုတ္ဟု စသျဖင့္ သိမ္းသြင္းသျဖင့္ အမတ္မ်ားလည္း ရာဇသၾကၤႏွင့္ တစိတ္၀မ္းျဖစ္ ၾကျ႔ပီးလ်ွင္ သီဟသူကို နန္းခ်ကာ နရသီဟပေတ့ကို နန္းတင္ေလသည္။

Share:

က်စြာမင္း

သကၠရာဇ္ (၅၈၁) ေအဒီ ၁၂၁၉  တြင္ ထီးလုိမင္းလုိ သားေတာ္ က်စြာမင္း နန္းတက္ေလသည္။ က်စြာမင္းၾကီး ကား စာေပေတာ္သူျဖစ္ေလသည္။ ပိဋကတ္သံုးပံုကုိ ၉  ေခါက္သင္ယူေတာ္မူသည္။ ပါဠိ၊ အဌကထာ၊ဋီကာက်မ္း တုိ႔ကိုလည္း ေလ့လာတတ္ေျမာက္ေလသည္။ တုိင္းေရးျပည္ေရး အမူမ်ားကို သားေတာ္ အိမ္ေရွ့မင္းသားအား လြဲထားျပီး မိမိမွာမူ သံဃာေတာ္တုိ႔ျဖင့္သာ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို သင္ယူ မူေလသည္။ က်စြာမင္းလက္ထက္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းက ျပက္ကေရြေတာင္ေျခတြင္“ ငါ သည္ျပည္တြင္ မင္းျပန္ျဖစ္လ်ွင္ ေပပင္ေပါက္ေစ” ဟု အဓိဌာန္ထားခဲ့ရာ က်စြာမင္းလက္ထက္တြင္ ေပပင္ေပါက္ေလသည္။ တူးရြင္းေတာ္ေျခတြင္လည္း ကန္ၾကီးဆည္ျပီး ၾကာမ်ိဳးငါးပါး ျဖင့္ တင့္တယ္လွပ ေစေလသည္။ ထုိကန္ေဘးနားတြင္ တဲတခုေဆာက္ျပီး ပရိယတၱိသာသနာ တုိးတက္ေအာင္ သံဃာငယ္ မ်ားကို မိမိကုိယ္တုိင္ စာခ်ေတာ္မူေလသည္။ ျပာသာဒ္ၾကီးဘုရားကုိလည္း တည္ေတာ္မူျပီး သက္ေတာ္ ၃၅ တြင္ ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။
Share:

ထီးလုိမင္းလုိ

ေအဒီ ၁၂၁၁ တြင္ ေဇယ်သိခၤ ေခၚ ထီးလုိမင္းလုိ နန္းတက္ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ျဖစ္ေသာ နရပတိစည္သူသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးေသာ မင္းျဖစ္ေလ၏။  နရပတိစည္သူ၏ ခမည္းေတာ္ နရသူ ႏွင့္ နရသိခၤ တုိ႔၏ နန္းလုပြဲ စိတ္၀မ္းကြဲမူမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ မိမိလြန္ေသာ္ ထုိအျဖစ္ဆုိးမ်ိဴ းကို မျဖစ္ေစလုိ သျဖင့္ မိမိ နတ္ရြာ မစံမီ နန္းဆက္ခံဖုိ႔ အေရးကို အေသအခ်ာ ျပဳ ထားေလသည္။

နရပတိစည္သူသည္ မိမိ အမတ္မ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ ေရွးယခင္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္မ်ားက တုိင္းျပည္ကို သာယာေအာင္ ဘုရင္မ်ား ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဴ ပ္သည္ကို ေမးျမန္းရာ အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အတုိင္အပင္ခံမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အာဏာကို ညီမွ်စြာ ခြဲေ၀ထားသျဖင့္ နန္းလုမူမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့မရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

နရပတိစည္သူလည္း သေဘာေတာ္က်ကာ လႊတ္ေတာ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိသားေတာ္ ၅ ပါး ရွိသည့္အနက္ အငယ္ဆံုးသားေတာ္ ေဇယ်သိခၤ ကို ထီးနန္းလႊဲခဲ့ေလ၏။ ထုိျပင္ သားေတာ္ၾကီးမ်ား ကုိလည္း အေရးပါေသာ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားတြင္ ရာထူးၾကီးမ်ား ေပးထားသျဖင့္ ဘုရင္တြင္ အာဏာအျပည့္အ၀ မရွိဘဲ အားလံုး အတူတကြ စုရုံးကာ အေရးကိစၥမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရသျဖင့္ ထီးလုိမင္းလုိ ေခတ္တြင္ ပုဂံျပည္ၾကီးသည္ သာယာ၀ေျပာခဲ့ေလ၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံေရးဘက္တြင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ေလသည္။ သာသနာေတာ္ကို လြန္စြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ သေဌးမ်ား၊ သူဆင္းရဲ လယ္သမားမ်ားပင္ မိမိတုိ႔ပုိင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို သာသနာေတာ္ တြက္ လွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကသျဖင့္ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိေခတ္က သာသနာေတာ္ အတြက္ လွဴ ဒါန္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခြင့္ မရွိေပ။

ထီးလုိမင္းလုိ ဘုရား 
ထီးလုိမင္းလုိသည္ တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ပုန္ကန္သူဟူ၍ မရွိေပ။ ေနျပည္ေတာ္သည္လည္းလြန္စြာ သာယာ၀ ေျပာေလသည္။ ခမည္းေတာ္ နရပတိစည္သူ တည္ေသာ ေဂါေတာ့ပလႅင္ မျပီးသည္ကို ဆက္လက္ျပီး တည္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိျပင္ ထီးလုိမင္းလုိ ဘုရားကိုလည္း တည္ထားခဲ့သည္။
တုိင္းျပည္ကို မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး သက္ေတာ္ ၆၀ တြင္ အနိစၥ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။
Share:

နရပတိစည္သူ အပိုင္း(၂)

နရပတိစည္သူသည္ ေနာင္ေတာ္မင္းယဥ္နရသိခၤကို လုပ္ၾကံရာတြင္ လြယ္ကူစြာလုပ္ၾကံႏုိင္သည္ကို သတိထားမိသျဖင့္ မိမိလက္ထက္မူကား အေစာင့္ကုိယ္ရံေတာ္တပ္ရင္း တစ္ခုဖြဲ႔ျပီး နန္းတြင္း၊နန္းျပင္ အေစာင့္ ထားေလသည္။ အတြင္းကုိယ္ရံေတာ္၊ အျပင္ကုိယ္ရံေတာ္ စသျဖင့္ အေျမာက္အျမားထားေလသည္။ ထုိ မ်ွမကေသး နန္းေတာ္အတြင္းရွိ ေရႊ၊ေငြ၊ ဆန္ေရ စပါး အစရွိသည္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရေလသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အ၀န္း ဆက္သလာေသာ အခြန္မွန္သမ်ွကို ေရးျပီး ဗုိလ္ရူသဘင္ခံတုိင္း ဖတ္ရူေစေလသည္။

Share:

နရပတိစည္သူ အပုိင္း(၁) မင္းျဖစ္ေတာ္မူျခင္း

နရပတိစည္သူသည္ ေနာင္ေတာ္မင္းယဥ္နရသိခၤကို လုပ္ၾကံျ႔ပီးေနာက္ ပုဂံထီးနန္းကို သိမ္းေတာ္မူ ေလသည္။ ထီးနန္းသမ္းျပီးေနာက္ ကၽြန္ျဖစ္သည့္ ေအာင္စြာငယ္ကုိ ဂတိအတုိင္း မိမိ၏ မရီးေတာ္မ်ား ထဲမွ ေအာင္စြာငယ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကို ေပးစားမည္ျပဳရာ မရီးေတာ္တုိ႔က ငိုယို ေတာင္းပန္သျဖင့္ ေအာင္စြာငယ္ကို ေခၚ ျပီး မရီးေတာ္ကို မယူေလႏွင့္ နန္းေတာ္ရွိ ၾကိဳက္ရာအပ်ိဳေတာ္ကို ေရြးပါေလ ဟု ဆုိရာတြင္ ေအာင္စြာငယ္မွ ”ထြီ” ဟု ျပဳသျဖင့္ နရပတိစည္သူမွ အမ်က္ေတာ္ရွျပီး ထုိေနရာတြင္ လက္သံုးေတာ္ဓားျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။

Share:

မင္းယဥ္နရသိခၤ

နရသူမင္း နတ္ရြာလြန္ေသာ္ သားေတာ္ မင္းယဥ္နရသိခၤ မင္းျဖစ္ေတာ္ေလသည္။ နန္းတက္ေတာ္မူလ်ွင္ ညီေတာ္ကို နရပတိစည္သူ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ အိမ္ေရွ့ေပးေတာ္မူေလသည္။ မင္းယဥ္နရသိခၤလက္ထက္ တြင္ တုိင္းျပည္မွာ သာယာ၀ေျပာေလသည္။ တေန႔ေသာ္ ျမင္းစုိင္း အရပ္က ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ လွပေသာ သတုိ႔သမီးငယ္တစ္ေယာက္ကို မင္းယဥ္နရသိခၤထံ ဆက္သေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္မွ သိပ္သေဘာမေတြ႔ ဘဲ ထုိသတုိ႔သမီးငယ္ကား နားရြယ္ရွည္ရွည္ေလးျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘုရင္မွ ညီေတာ္ နရပတိစည္သူကို ေပးေတာ္ မူေလ၏။

Share:

နရသူ အပုိင္း(၂) ဓမၼာရံၾကီးကို တည္ေတာ္မူျခင္း ႏွင့္ နတ္ရြာစံျခင္း

နရသူမင္းသည္ ေဒါသအလြန္တရာၾကီးေသာမင္းျဖစ္ေလသည္။ ေဒါသအလြန္ၾကီးသျဖင့္ ကိစၥအေသး ေလးကအစ သည္းခံျခင္းမရွိပါ။ တခါ ကိစၥတခုေၾကာင့္ အေလာင္းစည္သူေပးထားေသာ သတုိ႔သမီး တပါး စိတ္ေကာက္၍ သူ႔ထံမလာသည္ကို ကြပ္မ်က္ပစ္ေလသည္။ ဘေထြးေတာ္မ်ားကိုလည္း ကြပ္မ်က္ေလသည္။ ရဟန္းေတာ္တခ်ိဳ႔ကိုလည္း လူထြက္ေစျပီး အမူထမ္းခုိင္းေလသည္။ တုိင္းျပည္လည္း ဆင္းရဲေလသည္။ တေန႔ေသာ္ နရသူသည္ ေဘးေတာ္တုိ႔လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတုိင္း ကုသိုလ္ေတာ္တခု လုပ္ရန္ အၾကံရေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မင္းမွဴးမတ္တုိ႔ကို ေခၚျပီး တုိင္းျပည္အႏွံရွိ ပန္းရံဆရာမ်ားကို ေခၚေစေလသည္။

Share:

နရသူမင္း အပုိင္း(၁) မင္းျဖစ္ရန္ ေနာင္ေတာ္ကို သတ္ျခင္း

အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ ပုဂံျပည္ကုိ သားေတာ္ နရသူက စတင္အုပ္စုိးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေ၀းမွာ ေနထုိင္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္မင္းရွင္ေစာသည္ ခမည္းေတာ္နတ္ရြာစံသည္ဟု ၾကားေသာ္ စစ္သူရဲမက္ျဖင့္ ပုဂံသုိ႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို နရသူၾကားေသာ္ ယုတ္မာေသာ အၾကံကို ၾကံေလသည္။ ထုိေခတ္တြင္ ပုဂံျပည္မွာ သီလဂုဏ္တုိ႔ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ပံ့သကူမဟာေထရ္ ဆီကို နရသူက ခ်ဥ္းကပ္ျပီး နားေတာ္ေလ်ွာက္ေလသည္။

Share:

အေလာင္းစည္သူမင္း

ဘုိးေတာ္က်န္စစ္သား နတ္ရြာစံေလေသာ္ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူ နန္းတက္ေလသည္။ မင္းျဖစ္ေတာ္ မူျပီး မဟာသမုဒၵရာအရပ္တုိ႔ကို ရူစားခ်င္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ရေသာ အမတ္မ်ားျဖင့္  ေသခ်ာစီရင္ေစျပီး ေလွအမ်ားျဖင့္ သမုဒၵရာသုိ႔ ဆုန္ဆင္းေလသည္။ ထုိသုိ႔ သုမုဒၵရာသုိ႔ လွည့္ပတ္ရင္း သိန္းခုိကၽြန္း(သီရီလကၤာ)သုိ႔ေရာက္ေလသည္။ သိန္းခုိမင္းလည္း ေလွစစ္သည္အမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာေသာ အေလာင္းစည္သူကို သမီးေတာ္ဆက္သေလသည္။ သမီးေတာ္ကို လက္ခံျပီး အေရွ့ေတာင္အာရွ အႏွံ လည္ပတ္ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကာရွည္စြာ မေန တုိင္းျပည္အႏွံလွည္႔ပတ္ေနသျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြင္း ပုန္ကန္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာေလသည္။ မြန္ျပည္ လည္း ေသာင္းက်န္းေလသည္။ တနသၤာရီလည္း ဆက္ျမဲအခြန္ကို မဆက္ဘဲေနေလသည္။ အေနာ္ရထာမင္း အာဏာတည္ခဲ့ေသာ ေနရာအႏွံတြင္ ပုန္ကန္မူျဖစ္ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူလည္း ေသာင္းက်န္းေသာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကို စစ္သည္အမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ရဲမက္ အမ်ားတုိ႔မွာ ပုိျပီး ဆင္းရဲရေလသည္။

Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း (၅) ေရႊစည္းခံု ႏွင့္ ပုထိုးေတာ္မ်ားကို တည္ျပီး နတ္ရြာစံေတာ္မူျခင္း

က်န္စစ္သားလည္း မင္းၾကီးျဖစ္ျပီး ေရႊစည္းခံုဘုရားကို တည္ရန္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္ေနသည္ကို ရွင္အရဟံက တုိက္တြန္းသျဖင့္ က်န္စစ္သားလည္း ဆက္လက္တည္ထားေလသည္။ ၇ လႏွင့္ ၇ ရက္ ျပည့္ေသာ္ ေရႊစည္းခံုဘုရား တည္ထားျပီးစီးေလသည္။ တစ္ခါေသာ္ မင္းၾကီး နန္းေတာ္သုိ႔ ရဟန္း ၈ ပါး ၾကြလာေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးေတာ္မူျပီးေသာ္ “ အဘယ္အရပ္က ၾကြေတာ္မူလာသနည္း ” ဟု ေမးျမန္းေလ်ွာက္ထားေလသည္။ ရဟန္းတုိ႔လည္း“ ဂႏၷမာဒနေတာင္မွ ၾကြလာေၾကာင္း” မိန္႔ေလေသာ္ မင္းၾကီးလည္း ရဟႏၱမွန္းသိသျဖင့္ ပိုျပီး သဒါၵပြားမ်ားလ်က္ နႏၵမူလုိဏ္ဂူကဲ့သို႔ သႏၱာန္တူစြာ တန္ခုိးျဖင့္ ျပေတာ္မူပါဟု ေလ်ွာက္ထားသျဖင့္ ရဟန္း တုိ႔လည္း သႏၱာန္တူစြာ ဖန္ဆင္းျပေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း သဒါၵၾကီးစြာ ျဖစ္ျပီး နႏၵမူလုိဏ္ဂူ သႏၱာန္ အာနႏၵာဘုရားကို ေအဒီ ၁၀၉၀ တြင္ တည္ေတာ္ မူေလသည္။ က်န္စစ္သားလည္း ေကာင္းမူပုထိုးေတာ္အမ်ားကို တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူျပီး သက္ေတာ္ ၈၅ တြင္ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

Share:

က်န္စစ္သား အပိုင္း (၄) ေျမးေတာ္အေလာင္းစည္သူ ႏွင့္ သားေတာ္ရာဇကုမာ

က်န္စစ္မင္းၾကီး၏ သမီးေတာ္ေရႊအိမ္သည္ ကုိယ္၀န္ရွိ၍ ေန႔လေစ့၍ မင္းသားေလးေမြးဖြားေလေသာ္ ဦးကင္သတံခါး သည္ အလုိလုိ ပြင့္ေလသည္။ အိမ့္ရွင္စည္ၾကီး လည္း လူမတီးဘဲ အလုိလုိျမည္ ေလသည္။ မင္းသားလည္း ေမြးဖြားရာက စျပီး ေန႔ည မရပ္မနား ငိုေကၽြးေလသည္။ အေမလည္း ေခ်ာ့မရ၊ ဘုိးေတာ္က်န္စစ္မင္းလည္း ေခ်ာ့မရ၊ ေနာက္ဆံုး ဟူးရားျဖဴ၊ဟူးရားညိဳ တုိ႔ကို ေမးျမန္းေလသည္။ ဟူးရား တုိ႔လည္း တြက္ခ်က္မူျပဳျပီး “ ေျမးေတာ္သည္ကား တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ အပုိင္းအျခားကို သိလုိ၍ငိုသည္” ဟု နားေတာ္ေလ ွ်ာက္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ေရႊေပလႊာလည္း ေရးေစျပီး ဖတ္ေစေလသည္။ ေျမးေတာ္ လည္း တုိင္းျပည္အပုိင္းအျခားကုိ ၾကားေသာ္ အငိုတိတ္ေလသည္။

Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း(၃) က်န္စစ္သားသမီးေရႊအိမ္သည္

က်န္စစ္သားတြင္ မိဖုရားၾကီးမွာ ေမြးေသာ သမီးေတာ္ ေရႊအိမ္သည္ ရွိသည္။ ထုိသမီးေတာ္ဟာ ေရႊရုပ္လုိ ေခ်ာေမာလွပသည္ဟု သတင္းၾကီးျပီး၊ က်န္စစ္မင္းၾကီး ကိုယ္တုိင္လည္း ခ်စ္လွသျဖင့္ တပင္တုိင္နန္း နဲ႔ ထားရွိပါတယ္။ ထုိအေၾကာင္းကို ပဋိကၠရားမင္း၏သား သတင္းၾကားေသာ္ မ်က္ရွင္ျဖင့္ ငံုျပီး ေကာင္းကင္ခရီး ျဖင့္ ေရႊအိမ္သည္ လက္ခံေအာင္ ၾကိဳးစားေလရာ တပင္တုိင္ျဖင့္ပင္ ေနထုိင္လာခဲ့ ရေသာ မင္းသမီး အေနျဖင့္ ကုလားမင္းသားေလးကို လက္ခံလုိက္မိျပီး သမီးရည္းစားျဖစ္ေလသည္။ မင္းသားလည္း ေန႔တိုင္း ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ မင္းသမီးလာျပီး ေတြ႔ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းကို ခမည္းေတာ္ က်န္စစ္မင္းခ်က္ခ်င္း ၾကားေလသည္။ ၾကားေသာ္ အမတ္မ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေလသည္။

က်န္စစ္မင္း-“ အမတ္တုိ႔ ငါ့သမီးေတာ္ကို ပဋိကၠရားမင္း၏သားျဖင့္ စံုဖက္ရေသာ္ သင့္မည္ေလာ”
အမတ္-“ မွန္လွပါ မင္းၾကီး၊ အရွင့္သမီးေတာ္ကို ပဋိကၠရားမင္း၏သားျဖင့္ စံုဖက္ေသာ္ တုိင္းျပည္သည္ ၾကာရွည္ရင္ ကုလားျပည္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္”
က်န္စစ္မင္း-“ ဒါျဖင့္ရင္ ငါ့သမီးကို ငါ့အရွင္ေျမးေတာ္ျဖစ္ေသာ ေစာယြမ္းႏွင့္လက္ဆက္ရင္ သင့္မည္ေလာ”
အမတ္-“ ေစာယြမ္းကား ေျခမစြမ္းႏုိင္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ကုလားျပည္နဲ႔ စစ္မက္မျဖစ္ေစေသာ အလုိ႔ငွာ ကုလားမင္းသားျဖင့္ လက္မဆက္ခင္ ေစာယြမ္းႏွင့္ အရင္ လက္ဆက္ပါက အသင့္ဆံုးပါ ဘုရား။”

ဟုဆိုသျဖင့္ က်န္စစ္မင္းလည္း သမီးေတာ္ကို ေစာယြမ္းျဖင့္ အလ်င္အျမန္ လက္ဆက္ေစေလသည္။ ထုိသတင္းကို ပဋိကၠရားမင္းသားၾကားေလေသာ္ မိမိကိုယ္ကုိ အနိစၥျဖစ္ေအာင္ စီရင္ေလသည္။
Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း (၂) မင္းျဖစ္ျခင္း

ပုဂံေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိေနေသာ က်န္စစ္သားမွာ အရွင္ေစာလူမင္း အဖမ္းခံရျပီ သတင္းကို ၾကားေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို အခုိင္အခံျဖစ္ေအာင္ စီရင္ေစျပီး အမတ္တုိ႔က ထီးနန္းအပ္သည္ကို “ ငါ့သခင္ အရွင္သား ရွိလ်က္နဲ႔ လက္မခံႏုိင္ အရွင္ကို ကယ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားအံုးမည္” ဟု ဆုိကာ ေစာလူးမင္းကို ဖမ္းဆီးထားရာ ေနရာကို သိေအာင္ ၾကိဳးစားေလသည္။ သိေသာ္ ငရမန္၏ တပ္စခန္းကို တိတ္တဆိတ္ ၀င္၍ ေစာလူးမင္းကို ခုိးေလသည္။ ထုိအခါ ေစာလူးက က်န္စစ္သားကို မယံုၾကည္ဘဲ၊ က်န္စစ္သားက ငါ့ကို ခုိးသည္ဟု ေအာ္မိလုိက္ေလသည္။ ငရမန္၏ ရဲမက္တုိ႔လည္း သိလ ွ်င္ ခ်က္ျခင္း ၀ုိင္းဖမ္းေလေသာ္၊ က်န္စစ္သားက “ မင္းဆုိးမင္းညစ္... ရန္သူလက္တြင္ ေခြးေသ၊၀က္ေသ၊ေသရစ္ေလာ” ဟု ေျပာဆုိျပီး ေစာလူးကုိ ထားကာ ရန္သူလက္မွ လႊတ္ေအာင္ ထြက္ေျပးေလသည္။

က်န္စစ္သားလည္း ေနျပည္ေတာ္ကို မျပန္ ထီးလုိင္အရပ္မွာ စစ္တပ္၊အင္အား စုျပီး ပုန္ကုန္သူ ငရမန္ကို
နွိမ္နွင္းရန္ စီစဥ္ေလသည္။ ငရမန္လည္း က်န္စစ္သား စစ္သည္စုေဆာင္းေနသည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ က်န္စစ္သားရွိရာသုိ႔ ခ်ည္းကပ္ျပီး အျပင္းအထန္ တုိက္ေလသည္။ က်န္စစ္သား၏ တပ္မ်ားလည္း အျပင္းအထန္ ခုခံတုိက္ခုိက္ေလရာ ငရမန္၏ တပ္ပ်က္ေလသည္။ တပ္ပ်က္ေသာ္ ငရမန္က ေဖာင္ျဖင့္ စုန္ေျပးေလသည္။ စုန္ေျပးရင္း က်န္စစ္သား၏ ရဲမက္မွ ေခ်ာင္းပစ္ေသာ ျမွားေၾကာင့္ မ်က္လံုးမွန္ျပီး ကြယ္လြန္ေလသည္။ ငရမန္ကို ႏုိင္ျပီးေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္လာရာ မွဴးမတ္တုိ႔က က်န္စစ္သားကို ထီးနန္းတင္၍ မင္းအျဖစ္တင္ေျမွာက္ေလသည္။
Share:

က်န္စစ္သား အပုိင္း (၁) ေစာလူးမင္း အဖမ္းခံရျခင္း

က်န္စစ္သားဟာ အေနာ္ရထာမင္းအမ်က္ေတာ္သင့္သည္မွ စ၍ ေရွာင္ေနရာမွ သားေတာ္ေစာလူးမင္း နန္းေတာ္ေသာ္ က်န္စစ္သားကုိ အမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေခၚေလသည္။ က်န္စစ္သား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ျပီး အခစား၀င္ေနေလသည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ ေစာလူးမင္းသည္ သူ၏ ငယ္ကၽြန္ ငရမန္ ႏွင့္ အန္ကစားရာတြင္ ငရမန္ႏုိင္ေလ၏။ ႏုိင္၍ လက္ခေမာင္းခတ္ေလ၏။

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၁၁) နတ္ရြာစံေတာ္မူျခင္း

ငက်န္စစ္ကုိ အရွာခုိင္းေသာ ရဲမက္မ်ားလည္း ႏွစ္လၾကာေသာ္လည္း ေပၚလာျခင္း မရွိ၊ အမတ္မ်ားသည္ ကား ငက်န္စစ္ကို အေကာင္းျမင္ေနၾကေသး၏။ ဘာတဲ့ သူတုိ႔အခ်စ္ကုိ က်ဴပ္က နားမလည္ေပးတတ္ဘူး ဆုိေသး က်ဳပ္ေနာက္ကြယ္မွာ ေျပာေနၾက။ က်ဴပ္အလံုးစံုသိေသာ္လည္း မသိသလုိသာ ေနရင္ေကာင္း ဘိ၏။ သထံုျပည့္ရွင္ကုိလည္း သူတည္ခ်င္ေသာ ဘုရားကို က်ဴပ္ေပးတည္ခဲ့ျပီးေလျပီ။ က်ဴပ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သာဓု ေခၚခဲ့ေလသည္။ ဆည္၊ေျမာင္းကန္ေခ်ာင္းအမ်ားကိုလည္း က်ဴပ္ျပဳစုေတာ္မူခဲ့ျပီးေလျပီ။ ေၾသာ္ ကုိယ္ပုိင္နက္ တစ္ခုလံုး ကုသုိလ္ေတြ လုပ္ခဲ့ေပါင္းလည္း မနည္းလွေပေတာ့ဘူး။ ယခုေတာင္ က်ဴပ္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာ၍ တုိင္းျပည္အေရးကို ျပဳစုေနသည္မွာ ႏွစ္ခ်ီေလျပီ။ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ျပန္မွသင့္မည္။ ဟူးရားတုိ႔ကို အခါေတာ္ေမးအံ့။

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၁၀) က်န္စစ္သားကို အမ်က္ေတာ္ရွိျခင္း

တပ္မွဴးက်န္စစ္သား ဦးေဆာင္ေသာ ေအာင္ျမင္ရ စစ္သည္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာေလျပီ။ အကၽြႏု္ပ္ လည္း နန္းေတာ္မွ ေစာင့္ေနေလသည္။ လွပေက်ာ့ရွင္းျပီး အိေျႏၵျဖင့္ နန္းေတာ္ခန္းမေဆာင္သုိ႔ မဏိစႏၵာ ခစား၀င္လာသည္။ သူ၏ ေနာက္တြင္ တပ္မွဴးက်န္စစ္သား ႏွင့္ က်န္တပ္မွဴးေလးေတြ အခစား၀င္လာၾက ပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း မဏိစႏၵာကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သူစံျမန္းမည့္ နန္းမေဆာင္သုိ႔ လုိက္ပုိ႔မိေလသည္။ ထုိည ရဲမက္အေပါင္းတုိ႔လည္း ေပ်ာ္ပြဲမ်ားက်င္းပေနေလသည္။ ေနာက္မနက္တြင္ မိဖုရားေခါင္မွ က်ဴပ္ကုိ သတင္းဆုိးတစ္ခု သယ္ေဆာင္လာေလသည္။

Share: