မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၁၀) ဥႆပဲခူးသုိ႔ စစ္ကူလႊတ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္တြင္ သာသနာထြန္းကားလာသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ျမင္ေတြ႔ ရ၍အလြန္ၾကည္ႏူးမိသည္။ ျပည္သူ အမ်ားကလည္း ေစတီေတြ တည္ေနတာ ေနရာအႏွံပင္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္ လည္း ျပည္သူအေပါင္း၏ ကုသုိလ္မ်ားကို သာဓုေခၚလုိသျဖင့္ နန္းေတာ္မွ ေနျပည္ေတာ္ အႏွံ လုိက္လံ ၾကည္ညိဳေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဥႆပဲခူးမွ မင္းသံတမန္ေတြ ေရာက္ရွိခစားလာေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္ကို ရဲမက္မွ ေလ ွ်ာက္တင္ေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း က်ဴပ္ရွိသည္႔ ေနရာလာခုိင္းေလေတာ့သည္။


အေနာ္ရထာ- “ အုိး မင္းသံတမန္ေတြ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ က်ဴပ္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္သနည္း ”
ပဲခူးသံတမန္-“ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလွေသာ မင္းၾကီးဘုရား ယခု ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔၏ ရပ္နားရြာနားသုိ႔ ဂၽြမ္းစစ္သည္( ကေမာၻဒီးယား စစ္သည္) စစ္အင္အား အမ်ားျဖင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္လ်က္ရွိေပသည္ဘုရား။ သနားေတာ္ မူအားျဖင့္ ပဲခူးမင္းမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ား အကူေတာ္လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္ဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ ေဟ အေဆြေတာ္ ဥႆမင္းဒုကၡေရာက္မည္ကို အကၽြနု္ပ္ဘယ္ ၾကည့္၀ံ့မည္လဲ၊ က်ဴပ္လႊတ္ လုိက္မည္ အေမာင္တုိ႔ သခင္ကို တင္ေလ ွ်ာက္ေလ၊ စစ္သူအမ်ားျဖင့္ လႊတ္လုိက္မည္”
သံတမန္တုိ႔ ျပန္ေလရာတြင္ အကၽြႏု္ပ္၏ စစ္သူရဲမက္အမ်ားကို အမိန္႔ေပးလ်က္ စစ္သူအမ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ က်န္စစ္သားကုိ တပ္မွဴးျပဳလ်က္ အေရးေတာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ ေစေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ သတင္းမ်ားကို ေစာင့္ေမ ွ်ာ္ေလသည္။

က်န္စစ္သား ဦးေဆာင္၍ စစ္ထြက္သြားသည္မွာ ရက္လေပါင္း အတန္ၾကာေလျပီ။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေနသနည္း ကို က်ဴပ္သိခ်င္ေနေတာ့သည္။ ထုိေန႔ နံနက္ နန္းေတာ္တြင္ မင္းအစည္းအေ၀း လုပ္ေနစဥ္ ေရွ့ေျပးရဲမက္ အခစား ၀င္လာေလသည္။
ရဲမက္- “ မင္းၾကီးဘုရား ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ အေရးေတာ္ေအာင္ျမင္ပါသည္ဘုရား ”
အေနာ္ရထာ- “ ဟားဟား ေကာင္းလွေပသည္၊ က်န္စစ္သားတုိ႔ေကာ တပ္ျပန္လွည့္လာျပီေလာ”
ရဲမက္- “ မွန္လွပါဘုရား၊ ဥႆပဲခူးမင္းမွလည္း သူ၏ သမီးပ်ိဳေတာ္ မဏိစႏၵာ ႏွင့္ ေရႊ၊ေငြ ေက်ာက္သံပတၱျမား တုိ႔ျဖင့္ မင္းၾကီးကို လက္ေဆာင္ဆက္သလုိက္ေၾကာင္းပါ”
အေနာ္ရထာ-“ ေၾသာ္ အေဆြေတာ္ ဥႆမင္းက သေဘာထားေကာင္းလွေပသည္၊ သူ၏ သမီးေတာ္ကို ပင္ က်ဴပ္ကို ဆက္သလာရသည္၊ ေကာင္းလွေပသည္ အေမာင္အမတ္တုိ႔ မိဖုရားမဏိစႏၵာအတြက္ နန္းေဆာင္ အသစ္ ယခုပင္ ေဆာက္ေစ၊ ေအာင္ပြဲရ စစ္သည္ေတြကို ၾကိဳဆုိရန္ပြဲလမ္းသဘင္ ျပင္ဆင္ေစ”
အမတ္အမ်ား- “ မွန္လွပါ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္အတုိင္းပါဘုရား”

Share:

No comments:

Post a Comment