မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၅)

တစ္ေန႔တြင္ က်ဴပ္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ အေနာက္နန္းတြင္ စံျမန္းေနျပီး အကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္မက္ကို ဟူးရားတုိ႔ကို ေမးျမန္းေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ ဟူးရားတုိ႔က က်ဴပ္အိမ္မက္ကို မည္မ ွ်ေကာင္းေၾကာင္း ေလ ွ်ာက္ေနၾကေလရဲ႔။ ထုိအခါ အေစအပါး က သတင္းထူးတစ္ခုကို က်ဴပ္ဆီယူေဆာင္လာေလသည္။
အေစအပါး- “ မင္းၾကီးဘုရား ေနျပည္ေတာ္တြင္းေန မုဆုိးတစ္ေယာက္က မင္းၾကီးဆီကို လူထူးဆန္း တစ္ဦး လာေရာက္ဆက္သ ေၾကာင္းပါ”
အေနာ္ရထာ-“ လူထူးဆန္း... ဘယ္လုိလူတုန္းကြဲ႔”
အေစအပါး-“ မသိေၾကာင္းပါဘုရား.... အမတ္ခ်ဴပ္မင္းက မင္းၾကီးဆီကို တုိက္ရုိက္ေလ ွ်ာက္ခုိင္းလုိ႔ပါ ဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ အမ္း ေကာင္းျပီေလ ဟူးရားတုိ႔ က်ဴပ္တုိ႔ နန္းခန္းမေဆာင္သုိ႔ သြားၾကတာေပါ့”
ဟူးရား- “ မွန္လွပါ ဘုရား”


အကၽြႏု္ပ္လည္း အမတ္ခ်ဳပ္က ေလ ွ်ာက္ခုိင္းလုိက္သည္ဆုိသျဖင့္ စိတ္၀င္ထူးဆန္းေနေလ၏။ နန္းေတာ္အစည္းအေ၀း အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ဘဲ က်ဴပ္ကို ပင့္ေလ ွ်ာက္သည္ဆုိသည္မွာ ပုိ၍ ပင္ ထူးဆန္းေန ေလ၏။ နန္းခန္းမေဆာင္သုိ႔ ေရာက္လ ွ်င္ အမတ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင့္ အမတ္တခ်ိဳ႔တုိ႔ ေရာက္ရွိခစားေနၾက၏။

အေနာ္ရထာ-“ အေမာင္မင္း အခ်ိန္မေတာ္ က်ဴပ္ကို ပင့္ေဆာင္တာ ဘာအတြက္တုန္း”
အမတ္ခ်ဳပ္- “ မွန္ပါဘုရား.. မုဆုိးက လူထူးဆန္းတစ္ဦးကို ေခၚေဆာင္လာပါေသာေၾကာင့္ပါဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ လူထူးဆန္း.. အဘယ္သုိ႔ ထူးဆန္းသလုိ႔လဲ”
အမတ္ခ်ဳပ္-“ မွန္ပါဘုရား... ဦးျပည္ကတံုး ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ မတူေသာ အဆင္ကို ၀တ္စားပါသည္။ ေမးျမန္းေသာ္လည္း မည့္သည့္မ ွ် မေျဖ။ တည္ျငိမ္လွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မင္းၾကီးဆီကို ဆက္သေခၚေဆာင္ လာေၾကာင္းပါဘုရား ”
အေနာ္ရထာ-“ အမ္းေကာင္းလွျပီ ထုိလူထူးဆန္းကို ဆင့္ေခၚေစ”

အကၽြႏု္ပ္ေရွ႔တြင္ သာမန္လူဆုိလ ွ်င္ ဒူးေထာက္ေလျပီ။ သို႔ေသာ္ ဤသူသည္ ဒူးမေထာက္ ပကတိ အိေျႏၵျဖင့္ မ်က္လႊာခ်ထား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသူသည္ သူရုိင္းမဟုတ္တန္ရာ။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္က လာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ က်ဴပ္လည္း ပလႅင္ကဆင္း၍ ထုိသူကို အနီးကပ္ရူစားေလသည္။ ေၾကာက္ရြံျခင္းမျပ အလြန္ေအးခ်မ္းေသာ အသြင္ေပါက္၏။

အေနာ္ရထာ-“ အိုး ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာတြင္ ေနေတာ္မူပါေလာ” ဟု က်ဴပ္မိန္႔လုိက္မိသည္။ ထုိအခါ နန္းမေဆာင္တစ္ခုလံုး အံ့ၾသၾကကုန္၏။ အမတ္မင္းမ်ားကလည္း စစ္သည္မ်ားက ဆြဲခ်ရန္ အမိန္႔ေတြ ေအာ္ၾကေလကုန္၏။ က်ဴပ္မွ ျငိမ္ရန္အမိန္႔ေပးရေလသည္။

အေနာ္ရထာ-“ အိုး ငါ့အရွင္ အသင္သည္ ဘယ္အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ဘယ္ဇာတိ၊ အဘယ္အရပ္မွ ၾကြလာ၍၊ ငါကိုယ္ေတာ္ကဲ့သို႔ မင္းတစ္ပါး၏ ရာဇပလႅင္တြင္ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ ရဲရဲ၀ံ၀ံ တက္ေန၀ံသနည္း”
ရွင္အရဟံ-“ အသင္မင္းၾကီး က်ဴပ္သည္ ကၠတိပိေတာ အစရွိေသာ ဂုဏ္ေတာ္ ၉  ပါး၊ ဥာဏအစိေႏၱယ် အစရွိေသာ အစိေႏၱယ် ၄ ပါး ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ၆ ပါး ျဖင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ၏ သားေတာ္ ပင္တည္း၊ ” 
အေနာ္ရထာ-“ ငါ့ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား ဆုိသျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ၾကည္ႏူးျခင္းျဖစ္ေလသည္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ မည္သုိ႔နည္း၊ အကၽြႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူပါ”
ရွင္အရဟံလည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အပၸမာဒ အစရွိေသာ တရားေတာ္မ်ားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ မင္းေနာ္ရထာလည္း ေရငတ္ေသာသူ ေရတြင္းက်သကဲ့သို႔ လြန္စြာ ပီတိျဖစ္လ်က္...

အေနာ္ရထာ-“ အရွင္ဘုရား  ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္သည္ ယခု ဘယ္အရပ္တြင္ သီတင္းသံုးေနသနည္း၊ ”
ရွင္အရဟံ-“ အုိး မင္းၾကီး ျမတ္စြာဘုရားကို္ယ္ေတာ္သည္ ၄၅၀ါပတ္လံုး လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ႔ကို တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးေတာ္မူလ်က္ ကုသိနာရုံျပည္ မလႅာမင္းတုိ႔၏ အင္ၾကင္းဥယ်ဥ္တြင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလျပီ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ဆယ္ေျခာက္ျပည္ေထာင္ေသာ မင္း တုိ႔ ခြဲေ၀ၾကျပီး ေစတီအသီးသီး တည္ၾကကုန္ေလျပီးျပီ။ ”

အကၽြႏု္ပ္မွာ ထုိအေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ၀မ္းနည္း၊၀မ္းသာ ျဖစ္ရေလသည္ ၀မ္းနည္းရျခင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ေလျပီ။ ၀မ္းသာျခင္းမွာ ယခု ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္မေသခင္ ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ခြင့္ ရသျဖင့္ပင္တည္း။

Share:

No comments:

Post a Comment