မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း (၄)

(၃) ရက္လြန္၍ နန္းေတာ္အစည္းအေ၀းလုပ္ခ်ိန္တြင္ ခန္႔မွန္းသည္႔အတုိင္း ဟူးရားညိဳသည္ အကၽြႏု္ပ္ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္႔ ပံုသ႑ာန္ျပေနေလ၏။
အေနာ္ရထာ- “ ဟူးရာညိဳ ဘယ္ႏွယ္တုန္း ရွာေတြ႔ခဲ့၏ေလာ”
ဟူးရားညိဳ- “ ဦးတုိက္တင္ပါဘုရာ့၊ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ထုိသူရဲေကာင္းသာမက ေနာက္ထပ္ ၃ ေယာက္ေသာ သူရဲ ေတြကို ရွာေတြ႔ခဲ့ပါသည္ ဘုရား ”
အေနာ္ရထာ - “ ဘယ္ကြယ့္ ဒါဆုိ သူရဲက ၄ ေယာက္ေတာင္လား”
ဟူးရားညိဳ- “ မွန္ပါဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူရဲ ၄ ေယာက္ေပၚထြန္း ခဲ့ပါသည္ ဘုရား။”
အမတ္မ်ား- “ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူလွပါသည္ မင္းၾကီးဘုရား”


အကၽြႏု္ပ္လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖင့္ ထုိသူတုိ႔ကို ဆင့္ေခၚေစခဲ့ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဟူးရားက
ဟူးရားညိဳ-“ မင္းၾကီးဘုရား ထုိသူရဲကို သည္အတုိင္းဆင့္ေခၚလ ွ်င္ ထုိသူတုိ႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မေပၚလြင္ လာေပ ဘုရား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမွ မင္းၾကီးႏွင့္ တကြ အမတ္မင္းအမ်ား ရူစားေစရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္းပါဘုရား။”
အေနာ္ရထာ- “ အမယ္ ဟူးရားကို အတိတ္နိမိတ္ပဲ ဖတ္တတ္တယ္ ထင္ေနတာ။ ဘယ္ဆုိးလုိ႔လဲ၊ ကဲ မင္းအမတ္တုိ႔ က်ဴပ္တုိ႔ သြားရူစားလုိက္ၾကရေအာင္ ပုဂါရာမျပည္ရဲ႔ သူရဲေကာင္းေတြကို”
အမတ္မ်ား- “ ဘုန္းေတာ္မင္းျမတ္ အမိန္႔အတုိင္းပါဘုရား”

ဤသို႔ျဖင့္ က်ဴပ္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ႏွင့္ မင္းအမတ္ေပါင္း တုိ႔ျဖင့္ဟူးရာညိဳ ေနာက္သုိ႔ ရဲမက္မ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္ အျပင္ဘက္ရွိ ခံတပ္တစ္ခုသို႔ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရာက္ရွိလာေလ၏။ က်ဴပ္တုိ႔လည္း ဘာမွန္းသိသည္မဟုတ္ ထုိစဥ္ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မွဴးမင္းမွ က်ဴပ္ေဘးသုိ႔ ရဲမက္ေတြေတာ္ ေတြ ပိုမို ပုိ႔၍ ေစာင့္ေစသည္ကို သတိထားမိသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း ေၾသာ္တပ္မွဴးက ေတာ္ေတာ္ စိုးရိမ္ ၾကီးသားဟု သံုးသပ္မိသည္။

တခဏအၾကာ လွံကို ကိုင္၍ စစ္သည္ တစ္ဦး ထြက္လာေလသည္။ ျမင္းကိုလည္း စီး၍ စီးခ်င္းကျပ၏။ လွံျဖင့္လည္း ရဲမက္အေပါင္း ၁၀၀ ကို ခဏအတြင္း ႏုိင္ေအာင္ ခ်ႏုိင္၏။ဆင္ဦးစီးကိုလည္း တစ္လွည္႔ထုိး  လွဲေအာင္ ခ်ႏုိင္၏။လက္နက္အေပါင္းကိုလည္း လွပ ကၽြမ္းက်င္စြာ ကို္င္ႏုိင္ ခ်ျပႏုိင္၏။ ေၾသာ္ တုိ႔ျပည္ေတာ္မွာ သူရဲေတြ ရွိသားပဲ ဟု က်ဴပ္ ၀မ္းသာမိသည္။

ထုိေနာက္ ႏြားအရွည္းျဖင့္ကေသာလွည္းအေပါင္းမ်ားစြာ မည္မ ွ်ရွိသည္ကို က်ဴပ္သတိမမူမိ၊ လုလင္တစ္ဦး အေရွ့က ဆြဲလ်က္ ျမင္းစီးကြင္း တစ္ပါတ္ ဆြဲျပႏုိင္၏။ ေၾသာ္ ၾကီးမားသည့္ခြန္အားေပတည္း။

လုလင္တစ္ေယာက္ ထန္းတစ္ပင္စာရွိေသာ ၀ါးအပင္အေပါင္းမ်ားစြာ အေပၚတြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ အုိးမ်ားကို တခဏအတြင္း လ်င္ျမန္စြာတက္၍ ဆြဲခ်ႏုိင္ေပသည္။ ေၾသာ္ ျမန္လွသည့္ခြန္အားေပတည္း။ က်ဳပ္ႏွင့္ အမတ္အေပါင္း တုိ႔ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာသာ ေပးႏုိင္ေလ၏။ ဤအခင္းအက်င္းကို တစ္ခါေလမ ွ် မေတြ႔ဖူးပါေလ။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဟူးရားညိဳမွ
ဟူးရားညိဳ - “ မင္းၾကီးဘုရား ေနာက္ထပ္ သူ၇ဲေကာင္းရွိေသးသည္ ထုိသူကား ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း မွ တစ္ဘက္ကမ္းသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ကူးႏုိင္သည္။ အရွင္မင္း ရူစားလုိလ်င္ ျမစ္ကမ္းနားသို႔ မင္းရူသဘင္ လုပ္၍ ရူစားေစပါမည္ ဘုရား”
အေနာ္ရထာ- “ အိုး ဤသူရဲမ်ား ႏွင့္တင္ က်ဴပ္ ေက်နပ္ပါျပီ။ ေတာ္လည္းေတာ္ၾကသည္။ ေနာက္သူရဲကို က်ဴပ္ ေရသဘင္ပြဲေတာ္မွသာလ ွ်င္ အရည္အခ်င္းျပေစမည္။ ယခု ထုိ သူရဲမ်ားကို ဆင့္ေခၚေလာ”
ဟူးရားညိဳ- “ မွန္လွပါဘုရား၊ မင္းခ်င္းတုိ႔ သူရဲမ်ားကို ဆင့္ေခၚေလ”

ထုိခဏ ရဲမက္၄ေယာက္ က်ဴပ္ေရွ့ေမွာက္သို႔ ေရာက္လာၾကကုန္၏။ တုိင္းေနျပည္ေတာ္ အတြက္ လြန္စြာမွ အားထားႏုိင္သူမ်ားကို က်ဴပ္ ေတြ႔ရသည္မွာ လြန္စြာပီတိျဖစ္မိသည္။ ထုိသူတုိ႔၏ မ်က္လံုးမ်ားမွာလည္း ရဲရင့္၏ ေတာက္ပ၏။ ေယာက်ာ္းေကာင္း သူရဲေကာင္းပီသ ၾကေပသည္။

ထုိသူမ်ားကား- က်န္စစ္သား၊ငေထြးရူး၊ငလံုးလက္ဖယ္၊ေညာင္ဦးဘီး ျဖစ္ေၾကာင္း က်ဴပ္ကို ေလ ွ်ာက္ၾကေလ ကုန္၏။ က်ဴပ္လည္း ထုိသူရဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မွဴးအဆင့္ကို တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။

(မွတ္ခ်က္- က်န္စစ္သား ရွိေၾကာင္း သမုိင္းဆရာမ်ားက လက္ခံထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ငေထြးရူး၊ငလံုးလက္ဖယ္၊ေညာင္ဦးဘီး ကိုမူ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ မေတြ႔ ရွိ ေၾကာင္း တခ်ိဳ႔ေသာ သမုိင္းဆရာမ်ားက လက္ခံထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့သမုိင္းသုေတသနဌာန မွ (မရွိေၾကာင္း၊ ရွိေၾကာင္း )မေၾကဌာသျဖင့္ က်ေနာ္လည္း ဦးကုလားရာဇ၀င္ အတုိင္း ရသေျမာက္ေအာင္ ေရးသားလုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။)


Share:

No comments:

Post a Comment