မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၁)


သကၠရာဇ္ (၃၆၃) တြင္ အကၽႊႏု္ပ္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ထီနန္းကို ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးက လူထုမ်ားက အကၽႊႏု္ပ္ကို ေကာင္းခ်ီးႀသဘာမ်ား ေပးေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကၽႊႏု္ပ္လုပ္ရပ္ သည္ ေကာင္း၏ေလာ ဆုိး၏ေလာ ဆုိတာ အကၽႊႏု္ပ္ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသး။
“အေနာ္ရထာမင္းတရားၾကီး သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသက္ေတာ္ရွည္ပါေစ” 
စသျဖင့္ အကၽႊႏ္ုပ္နားထဲပံတင္ရုိက္သကဲ့သို႔  ပုဂါရာမာျပည္၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဆုေတာင္းခ်က္ဟာ အကၽြႏု္ပ္ကို အလြန္ပီတိ ျဖစ္ေစခဲ့ေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္ထဲသုိ႔ အကၽြႏု္ပ္၀င္လာေလာျပီ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔က ပူေဇာ္ေနၾကသည္မွာ အကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ပင္ နတ္ဘုရားအလား သို႔ထင္စိမ့္မိေသးသည္။ ျမနန္းေတာ္သို႔ အသြားလမ္း တစ္
ေလ ွ်ာက္လံုး အကၽြႏု္ပ္ အေတြးမ်ားျဖင့္ အတိတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနမိ။ 

“ေဟ့ ေနာ္ရထာ  ဓားခ်င္းခုတ္ရေအာင္” ေနာင္ေတာ္ စုကၠေတးမင္း၏ ေခၚသံတည္း။ အသံကား ႏုိင္လုိစိတ္ မာနတရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေလသည္။ ေနာင္ေတာ္ အလုိေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္လည္း သူေခၚရာ နန္းေတာ္၏ ေျမာက္ေဆာင္ဘက္ရွိ ဓားက်င့္ကြင္း သို႔ လုိက္ပါသြားေလ၏။ 
“ ခၽြင္..... ခၽြင္....ခၽြင္” အကၽြႏု္ပ္ကို သူႏုိင္ေအာင္ ခုတ္သည္ အကၽြႏု္ပ္လည္း ရေအာင္ ေရွာင္ရင္း ေနာင္ေတာ္ ဓားကို အကၽြႏု္ပ္ ေျမခေအာင္ ရုိက္ခ် မိေလ၏၊ 
စုကၠေတး-“ေနာ္ရထာ မင္းဘယ့္ဆုိးလုိ႔လဲ”
ေနာ္ရထာ-“ ေနာင္ေတာ္က ညီေတာ္ကုိ အေလ်ာ့ေပးလုိ႔ပါ ဘုရား”
စုကၠေတး-“ အုိး ညီေတာ္ က ေတာ္ပါေပတယ္”

အျပင္ပန္း စကားမ်ား ခ်ိဳသာေသာ္လည္း စိတ္ရင္းအမွန္ကို မည္သူမ ွ်သိ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေနာင္ေတာ္ မ်က္ႏွာေတာ္ ျပံဳးေနေသာ္လည္း သူ၏ စိတ္ရင္းကို အကၽႊႏု္ပ္ သတိထားမိေနရေတာ့မည္။ ေနာင္ေတာ္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္၏ ေသြးရင္းမဟုတ္ပါေလ။ သုိ႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္ပုိ၍ သတိထားမိေလသည္။ 

တစ္ေန႔တြင္ အခစားေတာ္မွ ျမင္းျဖင့္ အိမ္ေတာ္သုိ႔ ဒုန္းစိုင္းထုိး ၀င္လာသျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္လည္း ထြက္ၾကည့္ မိသည္။ 
အခစားေတာ္-“ အရွင္ဘုရား မေကာင္းေတာ့ပါဘုရား” 
ေနာ္ရထာ-“ အမ္း ဆုိစမ္းပါအံုး ”
အခစားေတာ္-“ ေနာင္ေတာ္ဘုရား က်ည္းဆုိမင္းသား နဲ႔ ေနာင္ေတာ္ဘုရား စုကၠေတးမင္းသား တုိ႔ ခမည္းေတာ္မင္းတရားကို အေနာက္ျပင္က ေက်ာင္းေတာ္မွာ နန္းခ်လုိက္ပါျပီ ဘုရား” 

အကၽြႏု္ပ္လြန္စြာ အမ်က္ထြက္မိေလသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရွိ အမ်က္အျပင္မထြက္ ဆုိသကဲ့သို႔ အကၽြႏု္ပ္လည္း အခစားေတာ္ျဖင့္ နန္းေတာ္ကို ျမင္းျဖင့္ ခ်ီသြားေလ၏။ နန္းေတာ္တြင္ ေနာင္ေတာ္ဘုရားတုိ႔၏ တပ္ေတာ္မ်ား ေနရာအႏွံတြင္ ခ်ထားသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ အခစားေတာ္က မသြားရန္ သြားလ ွ်င္ ေနာင္ေတာ္တုိ႔က ဖမ္းမည္ ဟု ေလ ွ်ာက္ေသာ္လည္း အကၽြႏု္ပ္မမူ႔ပါ။ 
အကၽြႏု္ပ္ကို ဖမ္းလ ွ်င္ နန္းေတာ္တြင္ ပို၍ နန္းတြင္းေရး ရူပ္ေထြး မည္ကို ေနာင္ေတာ္တုိ႔ သတိျပဳမိေကာင္း ျပဳမိေလမည္။ 

နန္းေတာ္ရင္ျပင္သုိ႔ ေရာက္လ ွ်င္ ေနာင္ေတာ္စုကၠေတးက “ ေဟ့ ေနာ္ရထာ မင္း နန္းေတာ္ကို ဘာအမူေၾကာင့္ လာသနည္း” သူ၏ ေဘးမွာ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္အမ်ားျဖင့္ ထုိ႔ေၾကာင့္အကၽြႏု္ပ္မွာလည္း ဥပါယ္တံမ်ဥ္ သံုးရေလသည္ “ မင္းၾကီး က်ည္းဆုိကုိ အခစားလာေၾကာင္းပါ ” ဟု 
ေလ ွ်ာက္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္စုကၠေတးက “ ဟားဟားဟား... ေနာ္ရထာ ဘယ္ဆုိးလုိ႔လဲ အမ္း သြားႏုိင္ျပီ” ဤသုိျဖင့္ ေနာင္ေတာ္က်ည္းဆိုမင္း အနိစၥေရာက္ေတာ္မူအထိ အမူေတာ္ကို အကၽြႏု္ပ္ထမ္းခဲ့ေလသည္။ အခြင့္အေရးကို လည္း အကၽြႏု္ပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနမိသည္။ 

သကၠရာဇ္ (၃၃၉ ) ေနာင္ေတာ္စုကၠေတး မင္းျဖစ္ေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း ေနာင္ေတာ္ထံ အမူေတာ္ကုိ ထံမံ ခစားျမဲ။ တေန႔ေသာ္ နန္းတြင္း အစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ေနာင္ေတာ္မင္းမွ အကၽြႏု္ပ္အား “ညီသား ေနာင္မယ္ ” ဟု ေခၚေလ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ေခၚသည္ကို အကၽြႏု္ပ္လည္း မသိရာ။ အစည္းအေ၀းပြဲ ျပီးေလေသာ္ နန္းေတာ္မွ ဖခမည္းေတာ္တုိ႔ရွိရာ ေက်ာင္းတုိက္ကို ထြက္လာခဲ့မိသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ေနာင္ေတာ္မင္း၏ ရဲမက္မ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထင္တိုင္းၾကဲေနသည္ကို လည္း စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ၾကည့္မိ၏။ 
ရဲမက္-“ ေဟ့ အေမာင္မင္း အခြန္ေတာ္ကို မဆက္သေသးဘူး ဆက္သေလာ”
ျပည္သူ-“ အရွင္ အကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ စားစရာလည္း မရွိ ေသာက္စရာဆုိလုိ႔ ျမစ္ေရသာ အားကိုးရပါတယ္ အခြန္ဆက္စရာ အသျပာ မရွိျပီ သနားေတာ္မူပါ” 
ရဲမက္-“ ဤအခြန္ေတာ္ မဆက္၍ မင္းဘဏၭာေတာ္ မျပည္႔လ ွ်င္ အခြန္စိုးက က်ဳပ္တုိ႔ကို သတ္လိမ့္မည္ အခြန္ မဆက္ႏုိင္လ ွ်င္ လူဆက္ေစ” 
ဟု ဆုိကာ ထုိအသူၾကီး၏ သမီးကို ဆြဲကာေဆာင္ကာ ယူသြားေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္ ၀င္ကူခ်င္ေသာ္လည္း ေနာင္ေတာ္စိတ္ကြက္မည္ စုိးေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စြာျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဆီသာ ဆက္လက္ ခရီးဆက္မိေလ၏။ ေနာင္ေတာ္ စိတ္ကြက္လ ွ်င္ အကၽြႏု္ပ္အသက္သာမက ခမည္းေတာ္ႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ အကုန္လံုး၏ အသက္ခ်မ္းသာမည္ မဟုတ္ဆုိတာ အကၽြႏု္ပ္သိေသာေၾကာင့္ သူ၏ မတရား အမိန္႔မ်ားကို မနာခံခ်င္လည္း နာခံေနရမည္သာ။ 
Share:

6 comments:

 1. သမိုင္းဆိုတာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ.. သမိုင္းကို သီးသန္႔ တင္ျပထားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိသင့္တယ္ေလ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ့၊ ၾကိဳးစားျပီး ဆက္လက္ေရးသားသြားပါ့မယ္။

   Delete
 2. တကယ္ပဲေကာင္းပါတယ္ ကၽြန္ေတာက ကေနာင္မင္းသားတစ္ခ်ိန္တုမ္းကအပိုင္စားတဲ႔ ကေနာင္ ဆိုတဲ႔ၿမိဳ႕ေလးမွာေနပါတယ္ သမိုင္းကိုအရင္ကတည္းကစိတ္၀င္စားပါတယ္ ေက်ာင္းမွာလည္းသမိုင္းသင္ရင္ပိုၿပီးေလးေလးစားစားမွတ္ယူေလ႔ရွိပါတယ္ အခုလိုသမိုင္းကိုသီးသန္႔တင္တဲ႔ဆိုဒ္ကိုလာေရာက္ေလ႔လာရတဲ႔အတြက္ အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္ ေနာက္လဲလာေရာက္ေလ႔လာပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ၀ါသနာ တူတူ ခ်င္းဆံုရတာမုိ႔ ၀မ္းသာပါတယ္။ ၾကိဳးစားျပီး ဆက္လက္ေရးသားသြားပါ့မယ္။

   Delete
 3. က်ေနာ့ ဆိုဒ္မွာ လာတင္သြားတာ ေတြ႔တယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းကို ၀ါသနာပါတဲ့ က်ေနာ္နဲ႔ ဇယားက်သြားတယ္ ေျပာရမလားပဲ။ ေကာင္းပါတယ္ ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ၾကိဳးစားျပီး ေရးသားပါ့မယ္။

   Delete