မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၁၀) ဥႆပဲခူးသုိ႔ စစ္ကူလႊတ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္တြင္ သာသနာထြန္းကားလာသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ျမင္ေတြ႔ ရ၍အလြန္ၾကည္ႏူးမိသည္။ ျပည္သူ အမ်ားကလည္း ေစတီေတြ တည္ေနတာ ေနရာအႏွံပင္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္ လည္း ျပည္သူအေပါင္း၏ ကုသုိလ္မ်ားကို သာဓုေခၚလုိသျဖင့္ နန္းေတာ္မွ ေနျပည္ေတာ္ အႏွံ လုိက္လံ ၾကည္ညိဳေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဥႆပဲခူးမွ မင္းသံတမန္ေတြ ေရာက္ရွိခစားလာေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္ကို ရဲမက္မွ ေလ ွ်ာက္တင္ေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း က်ဴပ္ရွိသည္႔ ေနရာလာခုိင္းေလေတာ့သည္။

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း (၉) သထံုျပည္ကို ေအာင္ႏုိင္ေတာ္မူျခင္း

အကၽြႏု္ပ္လည္း အမတ္ေတြကို တာ၀န္ေပးလုိက္ပါျပီ။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္တြင္ ဘ၀င္သိပ္မက်ေသး။ သူတုိ႔ သည္ အေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ေလာ ဟု စိတ္တြင္ သံသယေပါင္းမ်ားစြာ၀င္ေနေသးသည္။ အေ၀းက သထံုျပည္ကုိသာ ၾကည့္ရူေနေလသည္။ ေၾသာ္လွပလွသည့္ျမိဳ႔ေတာ္၊ သိပ္မၾကာပါဘူး စစ္တပ္ေတြ ခ်ီတက္ေနသည္ကို က်ဴပ္ေတြ႔ရသည္။

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း (၈) သထံုျပည္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

အကၽြႏု္ပ္လည္း စစ္ရဲမက္အေပါင္းကို စီရင္၍ သထံုျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ စစ္သူၾကီး ၄ ေယာက္ကိုလည္း ေရွ့ေတာ္ကေန တပ္ဦးေျပးအျဖစ္ထားလ်က္ က်ဴပ္က ေနာက္က ရဲမက္အမ်ားျဖင့္ ျဖည္းျဖည္း ခ်ီတက္ေလသည္။ လအတန္ၾကာခ်ီတက္ေလျပီးေသာ္ က်ဴပ္တုိ႔၏ စစ္တလင္းျဖစ္မည္႔ သထံုျပည္  ကို အေ၀းကေန ျမင္ေတြ႔ရေလျပီ။ သထံုျပည္သည္ သူ႔၏ ဂုဏ္အတုိင္း အျပင္ကေန ၾကည့္လ ွ်င္ လြန္စြာမွ လွပေပ၏။ အုပ္ခ်ဴပ္ေသာမင္းမွာ စကားမတတ္ေသာေၾကာင့္ ယခု က်ဴပ္နဲ႔ စစ္ခင္းရေပေတာ့မည္။
Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၇) သထံုျပည္မွ ပိဋကတ္ေတာင္းေတာ္မူျခင္း

တစ္ေန႔ အကၽြႏု္ပ္ အရွင္အရဟံကို ဖူးေမ ွ်ာ္ေနစဥ္ အရွင္အရဟံမွ 
ရွင္အရဟံ- “ မင္းၾကီး သာသနာေတာ္ထြန္းကားေစခ်င္လ ွ်င္ သာသနာေတာ္ ၃ ရပ္ႏွင့္ ျပည္႔စံုမွ ထြန္းကားပြားမ်ား မည္ျဖစ္သည္။ သာသနာ ၃ ရပ္ဆုိရာတြင္ ပရိယတၱိ ရွိမွ ပဋိပတၱိ ရွိသည္၊ ပဋိပတၱိ ရွိမွ ပဋိေ၀ဓ သာသနာ ျဖစ္သည္။ သာသနာထြန္းကားေသာ တုိင္းဌာန မ်ားကို လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းေစ၏။” 
Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၆) အရည္းၾကီးကို ႏွိမ္ႏွင္းေတာ္မူျခင္း

မင္းေနာ္ရထာလည္း အရွင္အရဟံ၏ ေ၀ယ်၀စၥကို ေကာင္းမြန္စြာ သဒါၵ ထက္သန္စြာ စီရင္ေလ၏။ ထုိေနာက္ မနက္အခ်ိန္တြင္ မင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပေလသည္။
အေနာ္ရထာ- “ အမတ္မင္းတုိ႔ အခုက်ဴပ္တုိ႔ ျပည္၀ယ္ ကုိးကြယ္ရာအစစ္အမွန္ ေရာက္ရွိလာေလျပီ။ အရည္းၾကီး မ်ားကို မည္႔သုိ႔ စီရင္သင့္သနည္း။”

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၅)

တစ္ေန႔တြင္ က်ဴပ္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ အေနာက္နန္းတြင္ စံျမန္းေနျပီး အကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္မက္ကို ဟူးရားတုိ႔ကို ေမးျမန္းေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ ဟူးရားတုိ႔က က်ဴပ္အိမ္မက္ကို မည္မ ွ်ေကာင္းေၾကာင္း ေလ ွ်ာက္ေနၾကေလရဲ႔။ ထုိအခါ အေစအပါး က သတင္းထူးတစ္ခုကို က်ဴပ္ဆီယူေဆာင္လာေလသည္။
အေစအပါး- “ မင္းၾကီးဘုရား ေနျပည္ေတာ္တြင္းေန မုဆုိးတစ္ေယာက္က မင္းၾကီးဆီကို လူထူးဆန္း တစ္ဦး လာေရာက္ဆက္သ ေၾကာင္းပါ”
အေနာ္ရထာ-“ လူထူးဆန္း... ဘယ္လုိလူတုန္းကြဲ႔”
အေစအပါး-“ မသိေၾကာင္းပါဘုရား.... အမတ္ခ်ဴပ္မင္းက မင္းၾကီးဆီကို တုိက္ရုိက္ေလ ွ်ာက္ခုိင္းလုိ႔ပါ ဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ အမ္း ေကာင္းျပီေလ ဟူးရားတုိ႔ က်ဴပ္တုိ႔ နန္းခန္းမေဆာင္သုိ႔ သြားၾကတာေပါ့”
ဟူးရား- “ မွန္လွပါ ဘုရား”

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း (၄)

(၃) ရက္လြန္၍ နန္းေတာ္အစည္းအေ၀းလုပ္ခ်ိန္တြင္ ခန္႔မွန္းသည္႔အတုိင္း ဟူးရားညိဳသည္ အကၽြႏု္ပ္ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္႔ ပံုသ႑ာန္ျပေနေလ၏။
အေနာ္ရထာ- “ ဟူးရာညိဳ ဘယ္ႏွယ္တုန္း ရွာေတြ႔ခဲ့၏ေလာ”
ဟူးရားညိဳ- “ ဦးတုိက္တင္ပါဘုရာ့၊ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ထုိသူရဲေကာင္းသာမက ေနာက္ထပ္ ၃ ေယာက္ေသာ သူရဲ ေတြကို ရွာေတြ႔ခဲ့ပါသည္ ဘုရား ”
အေနာ္ရထာ - “ ဘယ္ကြယ့္ ဒါဆုိ သူရဲက ၄ ေယာက္ေတာင္လား”
ဟူးရားညိဳ- “ မွန္ပါဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူရဲ ၄ ေယာက္ေပၚထြန္း ခဲ့ပါသည္ ဘုရား။”
အမတ္မ်ား- “ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူလွပါသည္ မင္းၾကီးဘုရား”

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၃)

သကၠရာဇ္(၃၆၄){AD 1002} တြင္ ကၽြႏု္ပ္ အေနာ္ရထာ သည္ “မဟာရာဇသီရိ အနိရုဒၵေဒ၀” ဘြဲ႔အမည္နာမ ခံလ်က္ ပုဂါရာမျပည္ကုိ သိမ္းပိုက္ထီးနန္းစံျမန္းေလသည္။ တစ္ေန႔ နန္းေတာ္တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳေနခုိက္ ပထ၀ီေျမၾကီးသည္ ျပင္းစြာလူပ္ေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း စူးစမ္းျခင္သျဖင့္ ဟူးရာအမတ္တုိ႔ကို ေမးျမန္းမိေလ၏။

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၂)

အကၽြႏု္ပ္ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ဖခမည္းေတာ္ရွိရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ စီးေတာ္ျမင္းျဖင့္ ခပ္သုတ္သုတ္ ထြက္ခဲ့ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ကို အခစား၀င္၍ ေနာင္ေတာ္ ဆုိေသာ “ညီသား ေနာင္မယ္” အေၾကာင္း ကုိ ေမးမိခဲ့၏။ ခမည္းေတာ္မိန္႔ေသာ အဓိပၸာယ္ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္လြန္စြာ မွ အမ်က္ထြက္ခဲ့မိသည္။ အကၽြႏု္ပ္ ေတြးမိသည္ “ ငါဟာ ေနာင္ေတာ္ႏွင့္ ငါ့ၾကား ေသြးေျမက်မူေတြ မျဖစ္ေစရန္ ငါပုန္ကုန္ရန္ အင္အား ရွိေသာ္ ျငားလည္း သူ႔ထံ ငါ လိမၼာစြာ ခစားခဲ့ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ႔ ေက်းဇူးတရားကို မေထာက္ ငါ့၏ မယ္ေတာ္အား ျပစ္မွားေလသည္။ ဤေနာင္ေတာ္သည္ မင္းႏွင့္ မထုိက္ပါ ေခ်။ ”

Share:

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပိုင္း(၁)


သကၠရာဇ္ (၃၆၃) တြင္ အကၽႊႏု္ပ္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ထီနန္းကို ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးက လူထုမ်ားက အကၽႊႏု္ပ္ကို ေကာင္းခ်ီးႀသဘာမ်ား ေပးေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကၽႊႏု္ပ္လုပ္ရပ္ သည္ ေကာင္း၏ေလာ ဆုိး၏ေလာ ဆုိတာ အကၽႊႏု္ပ္ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသး။
“အေနာ္ရထာမင္းတရားၾကီး သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသက္ေတာ္ရွည္ပါေစ” 
စသျဖင့္ အကၽႊႏ္ုပ္နားထဲပံတင္ရုိက္သကဲ့သို႔  ပုဂါရာမာျပည္၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဆုေတာင္းခ်က္ဟာ အကၽြႏု္ပ္ကို အလြန္ပီတိ ျဖစ္ေစခဲ့ေလသည္။ 


Share: