Skip to main content

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ စစ္ကုိင္းအေရာက္ခ်ီတက္ျပီးလွ်င္ အင္း၀ျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ ဘုရင့္တပ္မ်ားသည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ရုိးကို ျဖတ္ျပီး ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကျပီး ျမိဳ ႔ျပင္ကသာ ရံ၍ ေနၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ရံထားစဥ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္တုိက္ရာ ရံထားေသာ တပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးၾက ရေလ၏။

ေနာင္ေတာ္ၾကီး၏ တပ္မ်ားသည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ကို စိန္ေျပာင္းၾကီးမ်ား၊ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာဘက္တြင္ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား မရွိေပ။ ထုိသုိ႔ လက္နက္ခ်ိဳ ႔ယြင္းေနသူမ်ားကိုပင္ ဘုရင့္တပ္မ်ားက မသိမ္းႏုိင္ ျဖစ္ေန၏။ ထုိသုိ႔ စစ္ဆင္ေနစဥ္ ေကာလဟာလ မ်ားလည္း အလြန္အမင္းထြက္ေပၚလာ၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ ယုိးဒယားဘက္ကို လူလႊတ္ကာ ယခင္ အင္း၀မင္းဆက္(မဟာရာဇာဓိပဓိ၏ သားေတာ္ ) ကို နန္းတင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည္။

ထုိအခါ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာအေပၚ ပုိမုိ စိတ္ကြက္လာကာ အေသရရ၊အရွင္ရရ ဖမ္းရန္ လွ်ိဳ ႔၀ွက္အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။ အင္း၀ျမိဳ ႔ကိုလည္း ယခင္ထက္ ပုိမုိျပီး လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ျမိဳ ႔သူ၊ျမိဳ ႔သားမ်ား အလြန္အမင္း ဆင္းရဲရေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ ဘက္မွ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ကာ ခုခံတုိက္ၾကေနၾကေသး၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားမ်ား ဆင္းရဲသည္ကို မျမင္ရက္ေတာ့သျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ ႔မွ ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။

ေနာင္ေတာ္ၾကီး၏ တပ္မ်ားသည္ အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ထုိးစစ္ဆင္သည္။ ျမိဳ ႔ရုိးတက္ေသာ တပ္မ်ားကို ခုခံေသာ တပ္မ်ားမွ ငရူတ္ေကာင္းမူန္႔မ်ားျဖင့္ ပက္ေလာင္း သျဖင့္ ဘုရင့္တပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးရသည္သာမ်ား၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း မိမိေၾကာင့္ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားမ်ား ေသေၾကၾကမည္ ကို မျမင္လုိသျဖင့္ ေနာက္လက္ပါ အနည္းငယ္မွ် ျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ ႔ေတာင္ဘက္တံခါးထြက္ေလ၏။

ျမင္းျဖင့္ ဒုန္းစုိင္းစီးျပီးေနာက္ ကန္သစ္ရြာေရာက္လွ်င္ ရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တက္ျပီး တရားနာေလသည္။ တရားနာေနစဥ္ ေနာင္ေတာ္ၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးျမင္းတပ္မွ အမီလုိက္ႏုိင္ျပီး ေက်ာင္းကို ၀ုိင္းရံထားရာတြင္ တရားေဟာ ဘုန္းၾကီးမွ ေၾကာက္လန္႔ ျပီး တုန္လူပ္ေနရာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ " အရွင္ဘုရား စုိးရိမ္ေတာ္ မမူႏွင့္၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သာ ေဟာေတာ္မူပါ " ဟု ေလွ်ာက္ကာ ဆက္လက္နာၾကားေလ၏။ တရားနာျပီးေသာ္ ေက်ာင္းမွ ဆင္းျပီး ျမင္းေပၚတက္ကာ "ငါ့လွံခ်က္ လူမေရြးဘူးကြ " ဟု ၾကံဳး၀ါးႃပီး ျမင္းႏွင့္ ေဖာက္၍ ထြက္ေလ၏။

၀ုိင္းရံထားေသာ တပ္မွဴ းတုိ႔လည္း မ်က္ႏွာခ်င္း မဆုိင္၀ံ့သျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကျပန္၏။ ထုိေနာက္ ေနာက္မွ ဘုရင့္တပ္မ်ား အမွီလုိက္လာႏုိင္ျပီး စစ္အင္အား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို လုိက္ဖမ္းၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၀ုိင္းမိတုိင္း မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ႏုိင္ေအာင္ မတုိက္ႏုိင္ၾကေခ်။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း ခုခံရင္း ဓါးဒဏ္မ်ားစြာ ရေသာ္လည္း စိတ္ကို တင္းကာ ဆုတ္ျမဲ ဆုတ္ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ဆုတ္ရင္း မိမိ၏ ေပါင္တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ မိေလသည္။ ထုိတြင္မွ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာသည္ စိတ္ ေလွ်ာ့ကာ မိမိ၏ ေနာက္လုိက္မ်ားကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ ထြက္ေျပးေစေလ၏။ မိမိမွာ
မူ ေနာက္ကြယ္မွ လုိက္လာေသာ ဘုရင့္တပ္ကို အေသအေၾက တုိက္ခုိက္ခုခံေလသည္။ မိမိ၏ ျမင္းလည္း အေမာေဖာက္လာသျဖင့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး တခုတြင္ ေခတၱ ထုိင္ေနရာ ေနာက္မွ လုိက္လာေသာ ေျမဒူးသား ငခ်စ္ေကာင္းဆုိေသာ တပ္သား တဦး ေတြ႔ျပီး ခ်ံဴ ကြယ္က ေခ်ာင္းျပီး အခြင့္ေကာင္းရခ်ိန္တြင္ ၀င္လံုးေလ၏။

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း သတိရွိသျဖင့္ ၀င္လာေသာ ငခ်စ္ေကာင္းကို ျပန္ဖမ္းျပီး ထုိးေလ၏။ ငခ်စ္ေကာင္းလည္း ေၾကာက္လန္႔ျပီး ကယ္ပါ၊ကယ္ပါ ဟု အသံနက္ၾကီးျဖင့္ ေအာ္ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္ေနာက္မွ အမွွီလုိက္လာေသာ ဘုရင့္တပ္မွ ေသနတ္သမားတုိ႔သည္ လံုးေထြးေနေသာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ေသနတ္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ၾကေလ၏။ ငခ်စ္ေကာင္းလည္း ေသေလ၏။

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာသည္ ရဲရင့္ျပီး ထက္ျမက္ေသာ စစ္သူရဲေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ေလ၏။ အထင္အျမင္လြဲမွား မူနဲ႔ မယံုရေသာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္သာ မရူမလွ ဘ၀ကို ဇာတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ ေဆြမ်ိဳဴ းမ်ားကိုမူ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းမွ ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ ဦးတြန္၏ မိသားစုဇယားကို ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္၏။
Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။