Skip to main content

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေရႊဘုိမွ စစ္ခ်ီထြက္ေတာ္မူျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၁၀လ၊ ၃၀ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ လက္နက္ဗုိလ္ေျခ မ်ားျပားစြာျဖင့္ ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို အျပင္းတုိက္ခုိက္ေလ၏။ ျမိဳ႔စားျဖစ္ေသာ အာကာေရႊေတာင္ တုိ႔၏ ခံစစ္ အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲရွိေနေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္သည္ ျမိဳ ႔မွ ထြက္ တုိက္ရာ အင္အားမမွ် သျဖင့္ အာကာေရႊေတာင္ကို ဖမ္းမိေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္ကို အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမဴပ္ သတ္ေလ၏။ အာကာေရႊေတာင္ က်ဆံုးေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ ႔ကို သိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ထုိစဥ္ ေရႊဘုိမွ လႊတ္လုိက္ေသာ မင္းလွစည္သူ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ကူမ်ား ေရာက္လာျပီး ဟံသာ၀တီ၏ ေလွတပ္ကုိ အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ ဆင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အေရးမသာ ဘဲ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသုိ႔ ျပန္စုန္ဆင္းရေလသည္။ ေရတပ္ဆုတ္လွ်င္ မင္းလွစည္သူသည္ ကုန္းတြင္ တပ္စြဲေနေသာ ဟံသာ၀တီတပ္ကုိ အေနာက္မွ တဖန္ ထုိးစစ္ဆင္ျပန္သည္။ ထုိသုိ႔ အေနာက္မွ ထုိးစစ္ ဆင္ေနစဥ္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္းမွ တပ္မ်ားလည္း ထြက္တုိက္သျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား မခံႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရေလ
သည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ထုိႏွစ္ ၁၂ ပုိင္း၊ ၂၄ ရက္တြင္ ေရႊျမိဳ႔ေတာ္ တံခါးၾကီး ဆယ္ရပ္ကုိ တျပိဳင္နက္ တည္း ေမာ္ကြန္းစုိက္ကာ မဂၤလာယူေလသည္။ ထုိေနာက္ ပညာရွိတုိ႔၏ အခါေပးသည့္ အတုိင္း ဟံသာ၀တီကို သိမ္းရန္ စစ္ၾကီး ျပင္ေလေတာ့သည္။ ခ်ီတက္ရာတြင္လည္း ပုေရာဟိတ္တုိ႔၏ ကိန္းခန္း အတုိင္းသာ ခ်ီတက္ေလ၏

အေလာင္းမင္းတရားမွ စစ္အင္အားၾကီးမားစြာျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္ကို ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းရ သျဖင့္ လမ္းခုလတ္တြင္ ျဖတ္တုိက္ရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ရွိေနေလသည္။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ပုေရာဟိတ္တုိ႔ အခါေပးသည့္အတုိင္း ေအဒီ ၁၇၅၅၊ ၂ လပုိင္း၊ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ ဗညားဒလဦးေဆာင္သည့္ ဆံေတာ္ရွင္ခံတပ္ကို တုိက္ေလ၏။

မင္းၾကီးမွ ျပထိပ္ေမွ်ာ္စင္မွ စစ္အခင္းအက်င္းကုိ ၾကည့္ရူေနေလ၏။ ေရႊဘုိတပ္သားမ်ား အျပင္းအထိန္ တုိက္ေသာ္လည္း ခံတပ္ကို မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနေလ၏။ ထုိအခါ အေလာင္းမင္းတရားကုိယ္တုိင္ ဦး ေဆာင္ျပီး ထြက္တုိက္ေလသည္။ အေလာင္းမင္းတရား ထြက္ေတာ္မူသည္ကို ဗညားဒလျမင္လွ်င္ မင္းၾကီးကို သတ္ခ်င္ေစာျဖင့္ မိမိလည္း ထြက္တုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရႊဘုိဘက္မွ အျပင္းအထန္ တုိက္ရာ ဗညားဒလတပ္ပ်က္ေလသည္။

မင္းၾကီး ဆံေတာ္ရွင္ခံတပ္ကို ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔သို ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေလ၏။ ျပည္ျမိဳ႔ တြင္ ရိကၡာျဖည့္ျပီး ဆက္လက္ခ်ီတက္ေလသည္။ မင္းၾကီး ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္လာစဥ္ ဟံသာ၀တီလက္ေအာက္ ခံ နယ္စားမ်ား၊ ျမိဳ ႔စားမ်ားသည္ မင္းၾကီးထံ အညံခံၾကသျဖင့္ စစ္မတုိက္ရဘဲ ေအာင္ႏုိင္ေလသည္။ မင္းၾကီး သည္ လြန္ေဆးျမိဳ႔ကို ေရာက္လွ်င္ ျမိဳ ႔ကို တုိးခ်ဲ႔ကာ ျမန္ေအာင္ျမိ ု႔ဟု အမည္မွည့္ေလ၏။

မင္းၾကီးသည္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း ဟံသာ၀တီကုိ သိမ္းရန္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေလသည္။ 

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။