Skip to main content

ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္

အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိသည္ ႏုိင္ငံအတြငး္ပုန္ကန္ေနမူမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္ဟူေသာ ေကာလဟလ ေပၚေလ၏။ မုဆုိးဖုိတြင္ တဖုိ၊ အုတ္ဖုိနယ္မွ ေကြ႔မင္း တဖုိ၊ နဂါးဗုိလ္ရြာသား ေရႊနဂါး စသျဖင့္ အသီးသီး ထြက္ေပၚေနေလသည္။ ဟံသာ၀တီတြင္လည္း မြန္မ်ားမွ ပုန္ကန္ဖုိ႔ ၾကေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေနရာ အင္း၀ဘုရင္မွထုိအေရးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ဘုရင္သည္ မုဆုိးဖုိသူၾကီး ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို နန္းေတာ္ေခၚကာ အကဲခတ္ေသး၏။ သုိ႔ေသာ္ ေဗဒင္ ပညာကို တဖက္ကမ္းတတ္သည့္ အခါေပး မင္းဆရာ ငစံျဖဴ မရွိေတာ့သျဖင့္ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို မည္သူမွ ေကာင္း မြန္စြာ အကဲမခတ္တတ္ေပ။ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္
ကတည္းက ေတာေတာင္သူ သားကဲသုိ႔ေျပာဆုိစားေသာက္၊ ဇရပ္ေပၚတြင္ ျဖစ္သလုိ အိပ္သျဖင့္ အကဲခတ္သူ မင္းခ်င္းမ်ားမွ အမ်ိဳး ၾကီးသူ မျဖစ္ႏုိင္၊ စိတ္ဓါတ္ၾကီးမားသူ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ခန္႔မွန္းၾကျပီး မင္းအတုိင္အပင္ခံမ်ားကို သူတုိ႔ ျမင္အတုိင္း ေလွ်ာက္ထားရာ ေဗဒင္ဆရာမ်ားမွ ဘုရင္အား ထုိသူသည္ ဘုရင္ျဖစ္မည္မဟုတ္ ဟု ေလွ်ာက္ၾကသျဖင့္ ဘုရင္မွ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို ဘာမွ မလုပ္ဘဲ
 ျပန္လႊတ္ေပးေလ၏။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဟံသာ၀တီကို မြန္မ်ား သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျပီး ဗညားဒလမွ မင္းျပဳေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၅၁ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အင္း၀သုိ႔ စစ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာ
ေလ၏။ အင္း၀တပ္မ်ားမွ စစ္ေၾကာင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံေသာ္လည္း အေရးမသာသျဖင့္ ဆုတ္ျမဲဆုတ္ ရေလ၏။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႔ကို အရင္သိမ္းပုိက္ေလသည္။ ထုိေနာက္ အင္း၀ျမိဳ႔ေတာ္ ကုိ စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္းရံထားျပီး အစာေရစာ ျပတ္ေအာင္ လုပ္ေလ၏။ အင္း၀ျမိဳ႔တြင္းတြင္ အစာေရစာ မရသျဖင့္ ဘုရင့္၏ စားက်ီေတာ္ကို ဖြင့္ကာ ျပည္သူမ်ားကို ထုတ္ေပးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၾကာရွည္ စြာ မခံႏုိင္သျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ႔က်ေလသည္။

အင္း၀ျမိဳ႔က်ေသာ္ ဟံသာ၀တီမင္း ဗညားဒလသည္ အင္း၀ရွိ နန္းေတာ္မွ စျပီး တျမိဳ႔လံုးကို မီးတုိက္ေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိကုိလည္း ဟံသာ၀တီသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ၏။ သက္ေတာ္ ၄၂၊ ဟံသာ၀တီတြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။အင္း၀ပ်က္ေသာ္ အုတ္ဖုိေကြ႔ကရင္ သည္ မင္းတပါးအျဖစ္ မိမိကုိယ္ကို ဘိသိတ္ေျမွာက္ ေလ၏။

ထုိ အင္း၀မပ်က္မီကပင္ မုဆုိးဖုိရြာသူၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ တုိင္းျပည္အေရးကို သိသျဖင့္ မိမိ၏ ရြာကို ခုိင္ခံ့ေအာင္ စီမံထားျပီး ျဖစ္၏။ အင္း၀ျမိဳ႔ပ်က္ေသာ္ တေဘာင္ကိန္းခန္းမ်ားအရ နာမည္ေက်ာ္ေနေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်ကုိ ေကြ႔မင္း ႏွင့္ မြန္မင္းမ်ားမွ သူတုိ႔လက္ေအာက္၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလြန္ပါးနပ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ႏုိင္သူကိုသာ ၾသဇာခံမည္ဟု ျပန္ေျပာရာ ေကြ႔ကရင္ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ တုိ႔ စစ္မက္ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာရေတာ့သည္။


Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။